MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Wonder Woman

NỘI DUNG : Các vị thần sống trong thế giới hiện đại, ngay quanh chúng ta. Đới với họ, mạng sống của ta chỉ như những thứ đồ chơi. Chỉ có một người phụ nữ dám đứng lên để bảo vệ nhân loại trước sự phẫn nộ và sức mạnh khủng khiếp đó. Nhưng cô ta là một trong số chúng ta hay là một trong số họ?

Tên chương View Download
Wonder Woman #06 2,993Đang cập nhật
Wonder Woman #05 1,639Đang cập nhật
Wonder Woman #04 1,933Đang cập nhật
Wonder Woman #03 1,960Đang cập nhật
Wonder Woman #02 2,849Đang cập nhật
Wonder Woman #01 3,732Đang cập nhật
Wonder Woman #00 3,051Đang cập nhật


Facebook Vietcomic