MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Wonder Woman

NỘI DUNG : Các vị thần sống trong thế giới hiện đại, ngay quanh chúng ta. Đới với họ, mạng sống của ta chỉ như những thứ đồ chơi. Chỉ có một người phụ nữ dám đứng lên để bảo vệ nhân loại trước sự phẫn nộ và sức mạnh khủng khiếp đó. Nhưng cô ta là một trong số chúng ta hay là một trong số họ?

Tên chương View Download
Wonder Woman #06 12,936Đang cập nhật
Wonder Woman #05 1,817Đang cập nhật
Wonder Woman #04 2,108Đang cập nhật
Wonder Woman #03 2,150Đang cập nhật
Wonder Woman #02 3,042Đang cập nhật
Wonder Woman #01 3,991Đang cập nhật
Wonder Woman #00 3,349Đang cập nhật


Facebook Vietcomic