MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

The Transformers: Monstrosity

NỘI DUNG : Là phần tiếp sau của Autocracy, Monstrosity lần đầu giới thiệu sự tồn tại của Dinobot - những kẻ ngoài vòng pháp luật tại Cybertron và cũng nằm ngoài cuộc chiến đang sắp nổ ra. Sau khi tạm thời đẩy lui được Decepticon, Optimus Prime phải làm gì mới có được sự tín nhiệm của người dân Cybertron? Liệu Megatron có thể sống sót dưới sự phản bội trắng trợn của thuộc hạ? Tất cả được giải thích một cách ngắn gọn nhất có thể trong 12 tập Monstrosity

Tên chương View Download
Tập 12 1,730Đang cập nhật
Tập 11 827Đang cập nhật
Tập 10 693Đang cập nhật
Tập 09 702Đang cập nhật
Tập 08 667Đang cập nhật
Tập 07 755Đang cập nhật
Tập 06 720Đang cập nhật
Tập 05 769Đang cập nhật
Tập 02 881Đang cập nhật
Tập 01 1,189Đang cập nhật


Facebook Vietcomic