MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

The Transformers: Monstrosity

NỘI DUNG : Là phần tiếp sau của Autocracy, Monstrosity lần đầu giới thiệu sự tồn tại của Dinobot - những kẻ ngoài vòng pháp luật tại Cybertron và cũng nằm ngoài cuộc chiến đang sắp nổ ra. Sau khi tạm thời đẩy lui được Decepticon, Optimus Prime phải làm gì mới có được sự tín nhiệm của người dân Cybertron? Liệu Megatron có thể sống sót dưới sự phản bội trắng trợn của thuộc hạ? Tất cả được giải thích một cách ngắn gọn nhất có thể trong 12 tập Monstrosity

Tên chương View Download
Tập 12 2,240Đang cập nhật
Tập 11 1,098Đang cập nhật
Tập 10 934Đang cập nhật
Tập 09 975Đang cập nhật
Tập 08 894Đang cập nhật
Tập 07 1,048Đang cập nhật
Tập 06 1,033Đang cập nhật
Tập 05 1,056Đang cập nhật
Tập 02 1,180Đang cập nhật
Tập 01 1,605Đang cập nhật


Facebook Vietcomic