MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

The Transformers: Monstrosity

NỘI DUNG : Là phần tiếp sau của Autocracy, Monstrosity lần đầu giới thiệu sự tồn tại của Dinobot - những kẻ ngoài vòng pháp luật tại Cybertron và cũng nằm ngoài cuộc chiến đang sắp nổ ra. Sau khi tạm thời đẩy lui được Decepticon, Optimus Prime phải làm gì mới có được sự tín nhiệm của người dân Cybertron? Liệu Megatron có thể sống sót dưới sự phản bội trắng trợn của thuộc hạ? Tất cả được giải thích một cách ngắn gọn nhất có thể trong 12 tập Monstrosity

Tên chương View Download
Tập 12 2,181Đang cập nhật
Tập 11 1,064Đang cập nhật
Tập 10 910Đang cập nhật
Tập 09 952Đang cập nhật
Tập 08 874Đang cập nhật
Tập 07 1,022Đang cập nhật
Tập 06 1,009Đang cập nhật
Tập 05 1,034Đang cập nhật
Tập 02 1,154Đang cập nhật
Tập 01 1,549Đang cập nhật


Facebook Vietcomic