MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Cosmic Ghost Rider

NỘI DUNG : Frank Castle từng là một Punisher , sau khi anh ta thỏa thuận với quỷ dữ và trở thành m​​​ột Gh​​ost Rider, sau đó m​​ột s​​ứ gi​ả c​ủa Galactus v​à cu​​ối c​ùng l​à c​ánh tay ph​ải ​đ​​ắc l​​ực c​ủa Thanos!

Tên chương View Download
Cosmic Ghost Rider #5 4,314Đang cập nhật
Cosmic Ghost Rider #4 3,747Đang cập nhật
Cosmic Ghost Rider #3 4,031Đang cập nhật
Cosmic Ghost Rider #2 4,847Đang cập nhật
Cosmic Ghost Rider #1 6,544Đang cập nhật


Facebook Vietcomic