MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Spider-man Noir

NỘI DUNG : Câu truyện của Spider-man Noir đặt vào bối cảnh những năm 30, thuộc vũ trụ Marvel Noir (khác với vũ trụ nguyên bản là Marvel-616). Trong Marvel Noir, các siêu anh hùng hầu hết không có siêu sức mạnh hoặc sức mạnh giảm đi khá nhiều (Spider-man), nhưng họ vẫn có thừa lòng can đảm và chính trực để đánh bại kẻ ác.Cốt truyện của Marvel Noirthường u ám hơn vì đi theo phong cách dòng phim tội phạm thập niên 30.

Tên chương View Download
Spider-man noir 8 1,736Đang cập nhật
Spider-man noir 7 1,324Đang cập nhật
Spider-man noir 6 1,456Đang cập nhật
Spider-man noir 5 1,595Đang cập nhật
Spider-man noir 4 1,638Đang cập nhật
Spider-man noir 3 1,996Đang cập nhật
Spider-man noir 2 2,131Đang cập nhật
Spider-man noir 1 4,297Đang cập nhật


Facebook Vietcomic