MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

House of X/Powers of X

NỘI DUNG : "Hỡi nhân loại. Khi các người còn đang say giấc, thế giới đã đổi thay." - Charles Xavier.

Một kỷ nguyên mới của những dị nhân trong vũ trụ Marvel chính thức bắt đầu.Facebook Vietcomic