MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

The Omega Men

NỘI DUNG : Omega Men, những tên tội phạm liên thiên hà, chúng đã sát hại White Lantern Kyle Rayner! Giờ đây, cả vũ trụ muốn chúng phải trả giá! Vậy mục đích thực sự của chúng là gì?

Tên chương View Download
The Omega Men #12 1,840Đang cập nhật
The Omega Men #11 931Đang cập nhật
The Omega Men #10 1,084Đang cập nhật
The Omega Men #9 943Đang cập nhật
The Omega Men #8 974Đang cập nhật
The Omega Men #7 996Đang cập nhật
The Omega Men #6 1,465Đang cập nhật
The Omega Men #5 1,216Đang cập nhật
The Omega Men - Sneak Peek 2,132Đang cập nhật


Facebook Vietcomic