MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

The Omega Men

NỘI DUNG : Omega Men, những tên tội phạm liên thiên hà, chúng đã sát hại White Lantern Kyle Rayner! Giờ đây, cả vũ trụ muốn chúng phải trả giá! Vậy mục đích thực sự của chúng là gì?

Tên chương View Download
The Omega Men #12 634Đang cập nhật
The Omega Men #11 373Đang cập nhật
The Omega Men #10 472Đang cập nhật
The Omega Men #9 399Đang cập nhật
The Omega Men #8 432Đang cập nhật
The Omega Men #7 531Đang cập nhật
The Omega Men #6 897Đang cập nhật
The Omega Men #5 653Đang cập nhật
The Omega Men - Sneak Peek 1,588Đang cập nhật


Facebook Vietcomic