MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

The Omega Men

NỘI DUNG : Omega Men, những tên tội phạm liên thiên hà, chúng đã sát hại White Lantern Kyle Rayner! Giờ đây, cả vũ trụ muốn chúng phải trả giá! Vậy mục đích thực sự của chúng là gì?

Tên chương View Download
The Omega Men #12 1,496Đang cập nhật
The Omega Men #11 783Đang cập nhật
The Omega Men #10 930Đang cập nhật
The Omega Men #9 791Đang cập nhật
The Omega Men #8 820Đang cập nhật
The Omega Men #7 882Đang cập nhật
The Omega Men #6 1,329Đang cập nhật
The Omega Men #5 1,059Đang cập nhật
The Omega Men - Sneak Peek 1,989Đang cập nhật


Facebook Vietcomic