MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

The Omega Men

NỘI DUNG : Omega Men, những tên tội phạm liên thiên hà, chúng đã sát hại White Lantern Kyle Rayner! Giờ đây, cả vũ trụ muốn chúng phải trả giá! Vậy mục đích thực sự của chúng là gì?

Tên chương View Download
The Omega Men #12 1,205Đang cập nhật
The Omega Men #11 644Đang cập nhật
The Omega Men #10 738Đang cập nhật
The Omega Men #9 643Đang cập nhật
The Omega Men #8 669Đang cập nhật
The Omega Men #7 779Đang cập nhật
The Omega Men #6 1,177Đang cập nhật
The Omega Men #5 898Đang cập nhật
The Omega Men - Sneak Peek 1,869Đang cập nhật


Facebook Vietcomic