MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

The Omega Men

NỘI DUNG : Omega Men, những tên tội phạm liên thiên hà, chúng đã sát hại White Lantern Kyle Rayner! Giờ đây, cả vũ trụ muốn chúng phải trả giá! Vậy mục đích thực sự của chúng là gì?

Tên chương View Download
The Omega Men #12 945Đang cập nhật
The Omega Men #11 498Đang cập nhật
The Omega Men #10 594Đang cập nhật
The Omega Men #9 514Đang cập nhật
The Omega Men #8 549Đang cập nhật
The Omega Men #7 647Đang cập nhật
The Omega Men #6 1,019Đang cập nhật
The Omega Men #5 771Đang cập nhật
The Omega Men - Sneak Peek 1,738Đang cập nhật


Facebook Vietcomic