MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

The Omega Men

NỘI DUNG : Omega Men, những tên tội phạm liên thiên hà, chúng đã sát hại White Lantern Kyle Rayner! Giờ đây, cả vũ trụ muốn chúng phải trả giá! Vậy mục đích thực sự của chúng là gì?

Tên chương View Download
The Omega Men #12 1,347Đang cập nhật
The Omega Men #11 693Đang cập nhật
The Omega Men #10 829Đang cập nhật
The Omega Men #9 701Đang cập nhật
The Omega Men #8 720Đang cập nhật
The Omega Men #7 813Đang cập nhật
The Omega Men #6 1,237Đang cập nhật
The Omega Men #5 956Đang cập nhật
The Omega Men - Sneak Peek 1,913Đang cập nhật


Facebook Vietcomic