MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

The Omega Men

NỘI DUNG : Omega Men, những tên tội phạm liên thiên hà, chúng đã sát hại White Lantern Kyle Rayner! Giờ đây, cả vũ trụ muốn chúng phải trả giá! Vậy mục đích thực sự của chúng là gì?

Tên chương View Download
The Omega Men #12 1,159Đang cập nhật
The Omega Men #11 619Đang cập nhật
The Omega Men #10 706Đang cập nhật
The Omega Men #9 622Đang cập nhật
The Omega Men #8 650Đang cập nhật
The Omega Men #7 762Đang cập nhật
The Omega Men #6 1,158Đang cập nhật
The Omega Men #5 879Đang cập nhật
The Omega Men - Sneak Peek 1,851Đang cập nhật


Facebook Vietcomic