MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

The Omega Men

NỘI DUNG : Omega Men, những tên tội phạm liên thiên hà, chúng đã sát hại White Lantern Kyle Rayner! Giờ đây, cả vũ trụ muốn chúng phải trả giá! Vậy mục đích thực sự của chúng là gì?

Tên chương View Download
The Omega Men #12 1,937Đang cập nhật
The Omega Men #11 970Đang cập nhật
The Omega Men #10 1,131Đang cập nhật
The Omega Men #9 975Đang cập nhật
The Omega Men #8 1,016Đang cập nhật
The Omega Men #7 1,031Đang cập nhật
The Omega Men #6 1,499Đang cập nhật
The Omega Men #5 1,252Đang cập nhật
The Omega Men - Sneak Peek 2,171Đang cập nhật


Facebook Vietcomic