MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

The Omega Men

NỘI DUNG : Omega Men, những tên tội phạm liên thiên hà, chúng đã sát hại White Lantern Kyle Rayner! Giờ đây, cả vũ trụ muốn chúng phải trả giá! Vậy mục đích thực sự của chúng là gì?

Tên chương View Download
The Omega Men #12 1,038Đang cập nhật
The Omega Men #11 550Đang cập nhật
The Omega Men #10 641Đang cập nhật
The Omega Men #9 566Đang cập nhật
The Omega Men #8 592Đang cập nhật
The Omega Men #7 698Đang cập nhật
The Omega Men #6 1,079Đang cập nhật
The Omega Men #5 823Đang cập nhật
The Omega Men - Sneak Peek 1,793Đang cập nhật


Facebook Vietcomic