MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

The Omega Men

NỘI DUNG : Omega Men, những tên tội phạm liên thiên hà, chúng đã sát hại White Lantern Kyle Rayner! Giờ đây, cả vũ trụ muốn chúng phải trả giá! Vậy mục đích thực sự của chúng là gì?

Tên chương View Download
The Omega Men #12 992Đang cập nhật
The Omega Men #11 518Đang cập nhật
The Omega Men #10 616Đang cập nhật
The Omega Men #9 532Đang cập nhật
The Omega Men #8 567Đang cập nhật
The Omega Men #7 669Đang cập nhật
The Omega Men #6 1,041Đang cập nhật
The Omega Men #5 793Đang cập nhật
The Omega Men - Sneak Peek 1,760Đang cập nhật


Facebook Vietcomic