MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

The Omega Men

NỘI DUNG : Omega Men, những tên tội phạm liên thiên hà, chúng đã sát hại White Lantern Kyle Rayner! Giờ đây, cả vũ trụ muốn chúng phải trả giá! Vậy mục đích thực sự của chúng là gì?

Tên chương View Download
The Omega Men #12 1,550Đang cập nhật
The Omega Men #11 808Đang cập nhật
The Omega Men #10 958Đang cập nhật
The Omega Men #9 820Đang cập nhật
The Omega Men #8 842Đang cập nhật
The Omega Men #7 898Đang cập nhật
The Omega Men #6 1,359Đang cập nhật
The Omega Men #5 1,092Đang cập nhật
The Omega Men - Sneak Peek 2,011Đang cập nhật


Facebook Vietcomic