MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

The Omega Men

NỘI DUNG : Omega Men, những tên tội phạm liên thiên hà, chúng đã sát hại White Lantern Kyle Rayner! Giờ đây, cả vũ trụ muốn chúng phải trả giá! Vậy mục đích thực sự của chúng là gì?

Tên chương View Download
The Omega Men #12 1,438Đang cập nhật
The Omega Men #11 741Đang cập nhật
The Omega Men #10 887Đang cập nhật
The Omega Men #9 756Đang cập nhật
The Omega Men #8 773Đang cập nhật
The Omega Men #7 848Đang cập nhật
The Omega Men #6 1,293Đang cập nhật
The Omega Men #5 1,016Đang cập nhật
The Omega Men - Sneak Peek 1,954Đang cập nhật


Facebook Vietcomic