MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

The Omega Men

NỘI DUNG : Omega Men, những tên tội phạm liên thiên hà, chúng đã sát hại White Lantern Kyle Rayner! Giờ đây, cả vũ trụ muốn chúng phải trả giá! Vậy mục đích thực sự của chúng là gì?

Tên chương View Download
The Omega Men #12 1,745Đang cập nhật
The Omega Men #11 897Đang cập nhật
The Omega Men #10 1,046Đang cập nhật
The Omega Men #9 898Đang cập nhật
The Omega Men #8 927Đang cập nhật
The Omega Men #7 959Đang cập nhật
The Omega Men #6 1,433Đang cập nhật
The Omega Men #5 1,171Đang cập nhật
The Omega Men - Sneak Peek 2,096Đang cập nhật


Facebook Vietcomic