MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

The Omega Men

NỘI DUNG : Omega Men, những tên tội phạm liên thiên hà, chúng đã sát hại White Lantern Kyle Rayner! Giờ đây, cả vũ trụ muốn chúng phải trả giá! Vậy mục đích thực sự của chúng là gì?

Tên chương View Download
The Omega Men #12 789Đang cập nhật
The Omega Men #11 432Đang cập nhật
The Omega Men #10 520Đang cập nhật
The Omega Men #9 442Đang cập nhật
The Omega Men #8 467Đang cập nhật
The Omega Men #7 578Đang cập nhật
The Omega Men #6 941Đang cập nhật
The Omega Men #5 711Đang cập nhật
The Omega Men - Sneak Peek 1,654Đang cập nhật


Facebook Vietcomic