MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

The Omega Men

NỘI DUNG : Omega Men, những tên tội phạm liên thiên hà, chúng đã sát hại White Lantern Kyle Rayner! Giờ đây, cả vũ trụ muốn chúng phải trả giá! Vậy mục đích thực sự của chúng là gì?

Tên chương View Download
The Omega Men #12 1,643Đang cập nhật
The Omega Men #11 837Đang cập nhật
The Omega Men #10 990Đang cập nhật
The Omega Men #9 849Đang cập nhật
The Omega Men #8 873Đang cập nhật
The Omega Men #7 921Đang cập nhật
The Omega Men #6 1,389Đang cập nhật
The Omega Men #5 1,127Đang cập nhật
The Omega Men - Sneak Peek 2,047Đang cập nhật


Facebook Vietcomic