MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

The Omega Men

NỘI DUNG : Omega Men, những tên tội phạm liên thiên hà, chúng đã sát hại White Lantern Kyle Rayner! Giờ đây, cả vũ trụ muốn chúng phải trả giá! Vậy mục đích thực sự của chúng là gì?

Tên chương View Download
The Omega Men #12 1,244Đang cập nhật
The Omega Men #11 659Đang cập nhật
The Omega Men #10 766Đang cập nhật
The Omega Men #9 664Đang cập nhật
The Omega Men #8 692Đang cập nhật
The Omega Men #7 794Đang cập nhật
The Omega Men #6 1,200Đang cập nhật
The Omega Men #5 916Đang cập nhật
The Omega Men - Sneak Peek 1,881Đang cập nhật


Facebook Vietcomic