MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

The Omega Men

NỘI DUNG : Omega Men, những tên tội phạm liên thiên hà, chúng đã sát hại White Lantern Kyle Rayner! Giờ đây, cả vũ trụ muốn chúng phải trả giá! Vậy mục đích thực sự của chúng là gì?

Tên chương View Download
The Omega Men #12 1,109Đang cập nhật
The Omega Men #11 587Đang cập nhật
The Omega Men #10 682Đang cập nhật
The Omega Men #9 600Đang cập nhật
The Omega Men #8 625Đang cập nhật
The Omega Men #7 730Đang cập nhật
The Omega Men #6 1,116Đang cập nhật
The Omega Men #5 852Đang cập nhật
The Omega Men - Sneak Peek 1,826Đang cập nhật


Facebook Vietcomic