MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

The Omega Men

NỘI DUNG : Omega Men, những tên tội phạm liên thiên hà, chúng đã sát hại White Lantern Kyle Rayner! Giờ đây, cả vũ trụ muốn chúng phải trả giá! Vậy mục đích thực sự của chúng là gì?

Tên chương View Download
The Omega Men #12 888Đang cập nhật
The Omega Men #11 465Đang cập nhật
The Omega Men #10 561Đang cập nhật
The Omega Men #9 485Đang cập nhật
The Omega Men #8 519Đang cập nhật
The Omega Men #7 617Đang cập nhật
The Omega Men #6 989Đang cập nhật
The Omega Men #5 741Đang cập nhật
The Omega Men - Sneak Peek 1,694Đang cập nhật


Facebook Vietcomic