The Omega Men
MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

The Omega Men

NỘI DUNG : Omega Men, những tên tội phạm liên thiên hà, chúng đã sát hại White Lantern Kyle Rayner! Giờ đây, cả vũ trụ muốn chúng phải trả giá! Vậy mục đích thực sự của chúng là gì?

Tên chương View Download
The Omega Men #12 665Đang cập nhật
The Omega Men #11 389Đang cập nhật
The Omega Men #10 487Đang cập nhật
The Omega Men #9 408Đang cập nhật
The Omega Men #8 437Đang cập nhật
The Omega Men #7 541Đang cập nhật
The Omega Men #6 905Đang cập nhật
The Omega Men #5 672Đang cập nhật
The Omega Men - Sneak Peek 1,608Đang cập nhật


Facebook Vietcomic