MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

[COMVEL] Silver Surfer: Requiem

NỘI DUNG : Silver Surfer đang chết dần, anh chỉ còn lại khỏang ba tuần để sống. Và trong những phút cuối đời của mình, anh vẫn cố gắng mang đến những điều tốt đẹp cho vũ trụ.
Ủng hộ nhóm dịch tại https://www.facebook.com/comvelcomic

Tên chương View Download
CHƯƠNG 4 (HẾT) 760Đang cập nhật
CHƯƠNG 3 474Đang cập nhật
CHƯƠNG 2 586Đang cập nhật
CHƯƠNG 1 673Đang cập nhật


Facebook Vietcomic