MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

[COMVEL] BATMAN: CURSE OF THE WHITE KNIGHT

NỘI DUNG : Phần tiếp theo của BATMAN: WHITE KNIGHT. Joker đã trốn khỏi Arkham, và lần này hắn đã biết được một bí mật khủng khiếp của Gotham.
Ủng hộ nhóm dịch tại https://www.facebook.com/comvelcomic

Tên chương View Download
CHƯƠNG 08 (HẾT) 679Đang cập nhật
CHƯƠNG 07 471Đang cập nhật
CHƯƠNG 06 580Đang cập nhật
CHƯƠNG 05 583Đang cập nhật
CHƯƠNG 04 628Đang cập nhật
CHƯƠNG 03 523Đang cập nhật
CHƯƠNG 02 701Đang cập nhật
CHƯƠNG 01 1,448Đang cập nhật


Facebook Vietcomic