MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

[COMVEL] BATMAN: CURSE OF THE WHITE KNIGHT

NỘI DUNG : Phần tiếp theo của BATMAN: WHITE KNIGHT.
Ủng hộ nhóm dịch tại https://www.facebook.com/comvelcomic

Tên chương View Download
CHƯƠNG 07 3Đang cập nhật
CHƯƠNG 06 159Đang cập nhật
CHƯƠNG 05 124Đang cập nhật
CHƯƠNG 04 137Đang cập nhật
CHƯƠNG 03 110Đang cập nhật
CHƯƠNG 02 158Đang cập nhật
CHƯƠNG 01 383Đang cập nhật


Facebook Vietcomic