Grant Morrison's Doom Patrol, Doom Patrol #63: Đế Chế Của Ghế
CHAPTER TRƯỚC

Doom Patrol #63: Đế Chế của Ghế

CHAPTER TRƯỚC

Doom Patrol #63: Đế Chế của Ghế