MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Dark Nights: Metal

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
19. Bats out of Hell - Part III 6,397Đang cập nhật
18. Batman Lost 9,177Đang cập nhật
17. Bats out of Hell - Part II 7,299Đang cập nhật
16. Batman: The Devastator 10,215Đang cập nhật
15. Bats out of Hell - Part I 7,743Đang cập nhật
14. Batman: The Merciless 9,189Đang cập nhật
013.Batman The Drowned 10,240Đang cập nhật
12.Dark Nights Metal #03 9,970Đang cập nhật
11.Gotham Resistance - Final 9,496Đang cập nhật
10.Batman The Dawnbreaker 11,048Đang cập nhật
09.Gotham Resistance - Part 03 8,374Đang cập nhật
08.Batman The Murder Machine 11,502Đang cập nhật
07.Batman The Red Death 13,546Đang cập nhật
06.Gotham Resistance - Part 02 11,600Đang cập nhật
05.Gotham Resistance - Part 01 13,131Đang cập nhật
04.Dark Nights Metal #02 16,097Đang cập nhật
03.Dark Nights Metal #01 16,074Đang cập nhật
02.Dark Days: The Casting #01 16,946Đang cập nhật
01.Dark Days: The Forge #01 23,611Đang cập nhật


Facebook Vietcomic