MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Dark Nights: Metal

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
19. Bats out of Hell - Part III 1,431Đang cập nhật
18. Batman Lost 6,702Đang cập nhật
17. Bats out of Hell - Part II 5,206Đang cập nhật
16. Batman: The Devastator 8,134Đang cập nhật
15. Bats out of Hell - Part I 5,905Đang cập nhật
14. Batman: The Merciless 7,253Đang cập nhật
013.Batman The Drowned 8,366Đang cập nhật
12.Dark Nights Metal #03 8,143Đang cập nhật
11.Gotham Resistance - Final 7,592Đang cập nhật
10.Batman The Dawnbreaker 8,993Đang cập nhật
09.Gotham Resistance - Part 03 6,530Đang cập nhật
08.Batman The Murder Machine 9,431Đang cập nhật
07.Batman The Red Death 11,044Đang cập nhật
06.Gotham Resistance - Part 02 9,320Đang cập nhật
05.Gotham Resistance - Part 01 10,433Đang cập nhật
04.Dark Nights Metal #02 12,908Đang cập nhật
03.Dark Nights Metal #01 12,918Đang cập nhật
02.Dark Days: The Casting #01 13,359Đang cập nhật
01.Dark Days: The Forge #01 18,165Đang cập nhật


Facebook Vietcomic