MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Dark Nights: Metal

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
013.Batman The Drowned 3,892Đang cập nhật
12.Dark Nights Metal #03 4,349Đang cập nhật
11.Gotham Resistance - Final 3,845Đang cập nhật
10.Batman The Dawnbreaker 4,933Đang cập nhật
09.Gotham Resistance - Part 03 3,343Đang cập nhật
08.Batman The Murder Machine 5,167Đang cập nhật
07.Batman The Red Death 6,153Đang cập nhật
06.Gotham Resistance - Part 02 5,207Đang cập nhật
05.Gotham Resistance - Part 01 5,818Đang cập nhật
04.Dark Nights Metal #02 7,910Đang cập nhật
03.Dark Nights Metal #01 7,483Đang cập nhật
02.Dark Days: The Casting #01 7,600Đang cập nhật
01.Dark Days: The Forge #01 10,082Đang cập nhật

Game hay cho androjdFacebook Vietcomic