MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Dark Nights: Metal

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
18. Batman Lost 3,626Đang cập nhật
17. Bats out of Hell - Part II 3,507Đang cập nhật
16. Batman: The Devastator 6,708Đang cập nhật
15. Bats out of Hell - Part I 4,691Đang cập nhật
14. Batman: The Merciless 6,075Đang cập nhật
013.Batman The Drowned 7,235Đang cập nhật
12.Dark Nights Metal #03 7,053Đang cập nhật
11.Gotham Resistance - Final 6,522Đang cập nhật
10.Batman The Dawnbreaker 7,876Đang cập nhật
09.Gotham Resistance - Part 03 5,586Đang cập nhật
08.Batman The Murder Machine 8,323Đang cập nhật
07.Batman The Red Death 9,754Đang cập nhật
06.Gotham Resistance - Part 02 8,336Đang cập nhật
05.Gotham Resistance - Part 01 9,165Đang cập nhật
04.Dark Nights Metal #02 11,401Đang cập nhật
03.Dark Nights Metal #01 11,272Đang cập nhật
02.Dark Days: The Casting #01 11,750Đang cập nhật
01.Dark Days: The Forge #01 16,077Đang cập nhật

Chơi game tank 1990 siêu hayFacebook Vietcomic