MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Batman

NỘI DUNG : Hãy vào đây để bắt đầu của một kỷ nguyên mới cho The Dark Knight từ cặp đôi nhà văn Scott Snyder và họa sĩ Greg Capullo! Một loạt các vụ giết người tàn bạo khiến Batman khám phá ra một âm mưu do một tổ chức có từ rất lâu đời, và Batman nhận ra rằng thành phố Gotham đang đi vào chốn diệt vong... Cùng theo dõi những câu chuyện mới nhất của Batman đến từ cặp đôi làm cho đầu truyện này ăn khách hơn bao giờ hết.

Tên chương View Download
Chapter 42: Endgame - Part 6 320Đang cập nhật
Chapter 40: Endgame - Part 5 726Đang cập nhật
Chapter 25: Dark City - Part 2 863Đang cập nhật
Chapter 24: Dark City - Part 1 1,104Đang cập nhật
Chapter 23: Secret City - Part 3 1,077Đang cập nhật
Chapter 21: Secret City - Part 1 2,597Đang cập nhật
Chapter 20: Nowhere Man, Part 2 1,914Đang cập nhật
Chapter 19: Nowhere Man 2,703Đang cập nhật
Chapter 11: My Brother's Keeper 2,289Đang cập nhật
Chapter 10: Assault on the Court 2,117Đang cập nhật
Chapter 9: Night of the Owls 2,022Đang cập nhật
Chapter 8: Attack on Wayne Manor 2,062Đang cập nhật
Chapter 7: The Talons Strike! 1,940Đang cập nhật
Chapter 6: Beneath the Glass 1,943Đang cập nhật
Chapter 5: Face the Court 2,290Đang cập nhật
Chapter 4: Face the Court 2,220Đang cập nhật
Chapter 3: The Thirteenth Hour 2,458Đang cập nhật
Chapter 2: Trust Fall 3,088Đang cập nhật
Chapter 1: Knife Trick 4,417Đang cập nhật


Facebook Vietcomic