MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Batman

NỘI DUNG : Hãy vào đây để bắt đầu của một kỷ nguyên mới cho The Dark Knight từ cặp đôi nhà văn Scott Snyder và họa sĩ Greg Capullo! Một loạt các vụ giết người tàn bạo khiến Batman khám phá ra một âm mưu do một tổ chức có từ rất lâu đời, và Batman nhận ra rằng thành phố Gotham đang đi vào chốn diệt vong... Cùng theo dõi những câu chuyện mới nhất của Batman đến từ cặp đôi làm cho đầu truyện này ăn khách hơn bao giờ hết.

Tên chương View Download
Chapter 46: A Simple Case 379Đang cập nhật
Chapter 44: Superheavy - Part Two 422Đang cập nhật
Chapter 43: Superheavy - Part One 763Đang cập nhật
Chapter 42: Endgame - Part 6 621Đang cập nhật
Chapter 40: Endgame - Part 5 850Đang cập nhật
Chapter 25: Dark City - Part 2 962Đang cập nhật
Chapter 24: Dark City - Part 1 1,194Đang cập nhật
Chapter 23: Secret City - Part 3 1,161Đang cập nhật
Chapter 21: Secret City - Part 1 2,706Đang cập nhật
Chapter 20: Nowhere Man, Part 2 2,012Đang cập nhật
Chapter 19: Nowhere Man 2,820Đang cập nhật
Chapter 11: My Brother's Keeper 2,410Đang cập nhật
Chapter 10: Assault on the Court 2,243Đang cập nhật
Chapter 9: Night of the Owls 2,134Đang cập nhật
Chapter 8: Attack on Wayne Manor 2,182Đang cập nhật
Chapter 7: The Talons Strike! 2,053Đang cập nhật
Chapter 6: Beneath the Glass 2,058Đang cập nhật
Chapter 5: Face the Court 2,428Đang cập nhật
Chapter 4: Face the Court 2,364Đang cập nhật
Chapter 3: The Thirteenth Hour 2,601Đang cập nhật
Chapter 2: Trust Fall 3,291Đang cập nhật
Chapter 1: Knife Trick 4,733Đang cập nhật


Facebook Vietcomic