MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Batman

NỘI DUNG : Hãy vào đây để bắt đầu của một kỷ nguyên mới cho The Dark Knight từ cặp đôi nhà văn Scott Snyder và họa sĩ Greg Capullo! Một loạt các vụ giết người tàn bạo khiến Batman khám phá ra một âm mưu do một tổ chức có từ rất lâu đời, và Batman nhận ra rằng thành phố Gotham đang đi vào chốn diệt vong... Cùng theo dõi những câu chuyện mới nhất của Batman đến từ cặp đôi làm cho đầu truyện này ăn khách hơn bao giờ hết.

Tên chương View Download
Chapter 54: The List 2,350Đang cập nhật
Chapter 53: Gotham Is 1,533Đang cập nhật
Chapter 52: Superheavy - Part Ten 1,748Đang cập nhật
Chapter 51: Superheavy - Part Nine 1,621Đang cập nhật
Chapter 50: Superheavy - Part Eight 1,425Đang cập nhật
Chapter 49: Superheavy - Part Seven 1,344Đang cập nhật
Chapter 48: Superheavy - Part Six 1,381Đang cập nhật
Chapter 47: Superheavy - Part Five 1,501Đang cập nhật
Chapter 46: A Simple Case 1,660Đang cập nhật
Chapter 45: Superheavy - Part Three 1,602Đang cập nhật
Chapter 44: Superheavy - Part Two 1,644Đang cập nhật
Chapter 43: Superheavy - Part One 2,241Đang cập nhật
Chapter 42: Endgame - Part 6 2,252Đang cập nhật
Chapter 40: Endgame - Part 5 2,232Đang cập nhật
Chapter 25: Dark City - Part 2 1,937Đang cập nhật
Chapter 24: Dark City - Part 1 2,369Đang cập nhật
Chapter 23: Secret City - Part 3 2,163Đang cập nhật
Chapter 21: Secret City - Part 1 4,104Đang cập nhật
Chapter 20: Nowhere Man, Part 2 3,198Đang cập nhật
Chapter 19: Nowhere Man 4,143Đang cập nhật
Chapter 11: My Brother's Keeper 3,987Đang cập nhật
Chapter 10: Assault on the Court 3,808Đang cập nhật
Chapter 9: Night of the Owls 3,614Đang cập nhật
Chapter 8: Attack on Wayne Manor 3,594Đang cập nhật
Chapter 7: The Talons Strike! 3,493Đang cập nhật
Chapter 6: Beneath the Glass 3,422Đang cập nhật
Chapter 5: Face the Court 3,917Đang cập nhật
Chapter 4: Face the Court 4,117Đang cập nhật
Chapter 3: The Thirteenth Hour 4,385Đang cập nhật
Chapter 2: Trust Fall 5,580Đang cập nhật
Chapter 1: Knife Trick 8,274Đang cập nhật


Facebook Vietcomic