MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Batman

NỘI DUNG : Hãy vào đây để bắt đầu của một kỷ nguyên mới cho The Dark Knight từ cặp đôi nhà văn Scott Snyder và họa sĩ Greg Capullo! Một loạt các vụ giết người tàn bạo khiến Batman khám phá ra một âm mưu do một tổ chức có từ rất lâu đời, và Batman nhận ra rằng thành phố Gotham đang đi vào chốn diệt vong... Cùng theo dõi những câu chuyện mới nhất của Batman đến từ cặp đôi làm cho đầu truyện này ăn khách hơn bao giờ hết.

Tên chương View Download
Chapter 54: The List 522Đang cập nhật
Chapter 53: Gotham Is 496Đang cập nhật
Chapter 52: Superheavy - Part Ten 660Đang cập nhật
Chapter 51: Superheavy - Part Nine 775Đang cập nhật
Chapter 48: Superheavy - Part Six 622Đang cập nhật
Chapter 47: Superheavy - Part Five 667Đang cập nhật
Chapter 46: A Simple Case 782Đang cập nhật
Chapter 44: Superheavy - Part Two 725Đang cập nhật
Chapter 43: Superheavy - Part One 1,145Đang cập nhật
Chapter 42: Endgame - Part 6 927Đang cập nhật
Chapter 40: Endgame - Part 5 1,128Đang cập nhật
Chapter 25: Dark City - Part 2 1,145Đang cập nhật
Chapter 24: Dark City - Part 1 1,412Đang cập nhật
Chapter 23: Secret City - Part 3 1,342Đang cập nhật
Chapter 21: Secret City - Part 1 3,004Đang cập nhật
Chapter 20: Nowhere Man, Part 2 2,227Đang cập nhật
Chapter 19: Nowhere Man 3,057Đang cập nhật
Chapter 11: My Brother's Keeper 2,652Đang cập nhật
Chapter 10: Assault on the Court 2,501Đang cập nhật
Chapter 9: Night of the Owls 2,366Đang cập nhật
Chapter 8: Attack on Wayne Manor 2,407Đang cập nhật
Chapter 7: The Talons Strike! 2,260Đang cập nhật
Chapter 6: Beneath the Glass 2,253Đang cập nhật
Chapter 5: Face the Court 2,664Đang cập nhật
Chapter 4: Face the Court 2,627Đang cập nhật
Chapter 3: The Thirteenth Hour 2,839Đang cập nhật
Chapter 2: Trust Fall 3,658Đang cập nhật
Chapter 1: Knife Trick 5,330Đang cập nhật


Facebook Vietcomic