MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Batman

NỘI DUNG : Hãy vào đây để bắt đầu của một kỷ nguyên mới cho The Dark Knight từ cặp đôi nhà văn Scott Snyder và họa sĩ Greg Capullo! Một loạt các vụ giết người tàn bạo khiến Batman khám phá ra một âm mưu do một tổ chức có từ rất lâu đời, và Batman nhận ra rằng thành phố Gotham đang đi vào chốn diệt vong... Cùng theo dõi những câu chuyện mới nhất của Batman đến từ cặp đôi làm cho đầu truyện này ăn khách hơn bao giờ hết.

Tên chương View Download
Chapter 53: Gotham Is 265Đang cập nhật
Chapter 52: Superheavy - Part Ten 492Đang cập nhật
Chapter 51: Superheavy - Part Nine 653Đang cập nhật
Chapter 48: Superheavy - Part Six 535Đang cập nhật
Chapter 47: Superheavy - Part Five 571Đang cập nhật
Chapter 46: A Simple Case 691Đang cập nhật
Chapter 44: Superheavy - Part Two 646Đang cập nhật
Chapter 43: Superheavy - Part One 1,042Đang cập nhật
Chapter 42: Endgame - Part 6 827Đang cập nhật
Chapter 40: Endgame - Part 5 1,058Đang cập nhật
Chapter 25: Dark City - Part 2 1,080Đang cập nhật
Chapter 24: Dark City - Part 1 1,339Đang cập nhật
Chapter 23: Secret City - Part 3 1,283Đang cập nhật
Chapter 21: Secret City - Part 1 2,905Đang cập nhật
Chapter 20: Nowhere Man, Part 2 2,157Đang cập nhật
Chapter 19: Nowhere Man 2,988Đang cập nhật
Chapter 11: My Brother's Keeper 2,572Đang cập nhật
Chapter 10: Assault on the Court 2,391Đang cập nhật
Chapter 9: Night of the Owls 2,274Đang cập nhật
Chapter 8: Attack on Wayne Manor 2,335Đang cập nhật
Chapter 7: The Talons Strike! 2,194Đang cập nhật
Chapter 6: Beneath the Glass 2,194Đang cập nhật
Chapter 5: Face the Court 2,570Đang cập nhật
Chapter 4: Face the Court 2,532Đang cập nhật
Chapter 3: The Thirteenth Hour 2,754Đang cập nhật
Chapter 2: Trust Fall 3,536Đang cập nhật
Chapter 1: Knife Trick 5,136Đang cập nhật


Facebook Vietcomic