MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Batman

NỘI DUNG : Hãy vào đây để bắt đầu của một kỷ nguyên mới cho The Dark Knight từ cặp đôi nhà văn Scott Snyder và họa sĩ Greg Capullo! Một loạt các vụ giết người tàn bạo khiến Batman khám phá ra một âm mưu do một tổ chức có từ rất lâu đời, và Batman nhận ra rằng thành phố Gotham đang đi vào chốn diệt vong... Cùng theo dõi những câu chuyện mới nhất của Batman đến từ cặp đôi làm cho đầu truyện này ăn khách hơn bao giờ hết.

Tên chương View Download
Chapter 48: Superheavy - Part Six 385Đang cập nhật
Chapter 47: Superheavy - Part Five 419Đang cập nhật
Chapter 46: A Simple Case 548Đang cập nhật
Chapter 44: Superheavy - Part Two 523Đang cập nhật
Chapter 43: Superheavy - Part One 865Đang cập nhật
Chapter 42: Endgame - Part 6 699Đang cập nhật
Chapter 40: Endgame - Part 5 921Đang cập nhật
Chapter 25: Dark City - Part 2 1,006Đang cập nhật
Chapter 24: Dark City - Part 1 1,253Đang cập nhật
Chapter 23: Secret City - Part 3 1,209Đang cập nhật
Chapter 21: Secret City - Part 1 2,769Đang cập nhật
Chapter 20: Nowhere Man, Part 2 2,068Đang cập nhật
Chapter 19: Nowhere Man 2,892Đang cập nhật
Chapter 11: My Brother's Keeper 2,478Đang cập nhật
Chapter 10: Assault on the Court 2,302Đang cập nhật
Chapter 9: Night of the Owls 2,197Đang cập nhật
Chapter 8: Attack on Wayne Manor 2,255Đang cập nhật
Chapter 7: The Talons Strike! 2,122Đang cập nhật
Chapter 6: Beneath the Glass 2,121Đang cập nhật
Chapter 5: Face the Court 2,491Đang cập nhật
Chapter 4: Face the Court 2,428Đang cập nhật
Chapter 3: The Thirteenth Hour 2,668Đang cập nhật
Chapter 2: Trust Fall 3,381Đang cập nhật
Chapter 1: Knife Trick 4,884Đang cập nhật


Facebook Vietcomic