MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Batman

NỘI DUNG : Hãy vào đây để bắt đầu của một kỷ nguyên mới cho The Dark Knight từ cặp đôi nhà văn Scott Snyder và họa sĩ Greg Capullo! Một loạt các vụ giết người tàn bạo khiến Batman khám phá ra một âm mưu do một tổ chức có từ rất lâu đời, và Batman nhận ra rằng thành phố Gotham đang đi vào chốn diệt vong... Cùng theo dõi những câu chuyện mới nhất của Batman đến từ cặp đôi làm cho đầu truyện này ăn khách hơn bao giờ hết.

Tên chương View Download
Chapter 54: The List 1,412Đang cập nhật
Chapter 53: Gotham Is 993Đang cập nhật
Chapter 52: Superheavy - Part Ten 1,167Đang cập nhật
Chapter 51: Superheavy - Part Nine 1,187Đang cập nhật
Chapter 50: Superheavy - Part Eight 1,029Đang cập nhật
Chapter 48: Superheavy - Part Six 1,001Đang cập nhật
Chapter 47: Superheavy - Part Five 1,061Đang cập nhật
Chapter 46: A Simple Case 1,188Đang cập nhật
Chapter 45: Superheavy - Part Three 1,138Đang cập nhật
Chapter 44: Superheavy - Part Two 1,176Đang cập nhật
Chapter 43: Superheavy - Part One 1,671Đang cập nhật
Chapter 42: Endgame - Part 6 1,529Đang cập nhật
Chapter 40: Endgame - Part 5 1,658Đang cập nhật
Chapter 25: Dark City - Part 2 1,495Đang cập nhật
Chapter 24: Dark City - Part 1 1,801Đang cập nhật
Chapter 23: Secret City - Part 3 1,654Đang cập nhật
Chapter 21: Secret City - Part 1 3,463Đang cập nhật
Chapter 20: Nowhere Man, Part 2 2,648Đang cập nhật
Chapter 19: Nowhere Man 3,495Đang cập nhật
Chapter 11: My Brother's Keeper 3,171Đang cập nhật
Chapter 10: Assault on the Court 3,037Đang cập nhật
Chapter 9: Night of the Owls 2,855Đang cập nhật
Chapter 8: Attack on Wayne Manor 2,885Đang cập nhật
Chapter 7: The Talons Strike! 2,758Đang cập nhật
Chapter 6: Beneath the Glass 2,725Đang cập nhật
Chapter 5: Face the Court 3,154Đang cập nhật
Chapter 4: Face the Court 3,223Đang cập nhật
Chapter 3: The Thirteenth Hour 3,452Đang cập nhật
Chapter 2: Trust Fall 4,430Đang cập nhật
Chapter 1: Knife Trick 6,574Đang cập nhật

Game hay cho androjdFacebook Vietcomic