MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Batman

NỘI DUNG : Hãy vào đây để bắt đầu của một kỷ nguyên mới cho The Dark Knight từ cặp đôi nhà văn Scott Snyder và họa sĩ Greg Capullo! Một loạt các vụ giết người tàn bạo khiến Batman khám phá ra một âm mưu do một tổ chức có từ rất lâu đời, và Batman nhận ra rằng thành phố Gotham đang đi vào chốn diệt vong... Cùng theo dõi những câu chuyện mới nhất của Batman đến từ cặp đôi làm cho đầu truyện này ăn khách hơn bao giờ hết.

Tên chương View Download
Chapter 54: The List 706Đang cập nhật
Chapter 53: Gotham Is 600Đang cập nhật
Chapter 52: Superheavy - Part Ten 759Đang cập nhật
Chapter 51: Superheavy - Part Nine 855Đang cập nhật
Chapter 48: Superheavy - Part Six 697Đang cập nhật
Chapter 47: Superheavy - Part Five 751Đang cập nhật
Chapter 46: A Simple Case 855Đang cập nhật
Chapter 44: Superheavy - Part Two 815Đang cập nhật
Chapter 43: Superheavy - Part One 1,232Đang cập nhật
Chapter 42: Endgame - Part 6 1,021Đang cập nhật
Chapter 40: Endgame - Part 5 1,230Đang cập nhật
Chapter 25: Dark City - Part 2 1,237Đang cập nhật
Chapter 24: Dark City - Part 1 1,508Đang cập nhật
Chapter 23: Secret City - Part 3 1,422Đang cập nhật
Chapter 21: Secret City - Part 1 3,113Đang cập nhật
Chapter 20: Nowhere Man, Part 2 2,319Đang cập nhật
Chapter 19: Nowhere Man 3,153Đang cập nhật
Chapter 11: My Brother's Keeper 2,755Đang cập nhật
Chapter 10: Assault on the Court 2,589Đang cập nhật
Chapter 9: Night of the Owls 2,452Đang cập nhật
Chapter 8: Attack on Wayne Manor 2,490Đang cập nhật
Chapter 7: The Talons Strike! 2,351Đang cập nhật
Chapter 6: Beneath the Glass 2,347Đang cập nhật
Chapter 5: Face the Court 2,761Đang cập nhật
Chapter 4: Face the Court 2,718Đang cập nhật
Chapter 3: The Thirteenth Hour 2,948Đang cập nhật
Chapter 2: Trust Fall 3,797Đang cập nhật
Chapter 1: Knife Trick 5,538Đang cập nhật

Game hay cho androjdFacebook Vietcomic