MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Batman

NỘI DUNG : Hãy vào đây để bắt đầu của một kỷ nguyên mới cho The Dark Knight từ cặp đôi nhà văn Scott Snyder và họa sĩ Greg Capullo! Một loạt các vụ giết người tàn bạo khiến Batman khám phá ra một âm mưu do một tổ chức có từ rất lâu đời, và Batman nhận ra rằng thành phố Gotham đang đi vào chốn diệt vong... Cùng theo dõi những câu chuyện mới nhất của Batman đến từ cặp đôi làm cho đầu truyện này ăn khách hơn bao giờ hết.

Tên chương View Download
Chapter 54: The List 1,201Đang cập nhật
Chapter 53: Gotham Is 867Đang cập nhật
Chapter 52: Superheavy - Part Ten 1,054Đang cập nhật
Chapter 51: Superheavy - Part Nine 1,097Đang cập nhật
Chapter 48: Superheavy - Part Six 912Đang cập nhật
Chapter 47: Superheavy - Part Five 972Đang cập nhật
Chapter 46: A Simple Case 1,098Đang cập nhật
Chapter 45: Superheavy - Part Three 1,040Đang cập nhật
Chapter 44: Superheavy - Part Two 1,077Đang cập nhật
Chapter 43: Superheavy - Part One 1,544Đang cập nhật
Chapter 42: Endgame - Part 6 1,358Đang cập nhật
Chapter 40: Endgame - Part 5 1,541Đang cập nhật
Chapter 25: Dark City - Part 2 1,418Đang cập nhật
Chapter 24: Dark City - Part 1 1,709Đang cập nhật
Chapter 23: Secret City - Part 3 1,576Đang cập nhật
Chapter 21: Secret City - Part 1 3,353Đang cập nhật
Chapter 20: Nowhere Man, Part 2 2,550Đang cập nhật
Chapter 19: Nowhere Man 3,389Đang cập nhật
Chapter 11: My Brother's Keeper 3,026Đang cập nhật
Chapter 10: Assault on the Court 2,869Đang cập nhật
Chapter 9: Night of the Owls 2,701Đang cập nhật
Chapter 8: Attack on Wayne Manor 2,741Đang cập nhật
Chapter 7: The Talons Strike! 2,599Đang cập nhật
Chapter 6: Beneath the Glass 2,573Đang cập nhật
Chapter 5: Face the Court 3,012Đang cập nhật
Chapter 4: Face the Court 3,041Đang cập nhật
Chapter 3: The Thirteenth Hour 3,256Đang cập nhật
Chapter 2: Trust Fall 4,198Đang cập nhật
Chapter 1: Knife Trick 6,133Đang cập nhật

Game hay cho androjdFacebook Vietcomic