MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

X-23 (Collection)

NỘI DUNG : Đây là tập hợp của nhiều mẩu truyện mà Marvel đã xuất bản trong quá khứ về Laura Kidney, a.k.a X-23, người được xem là bản sao hoàn hảo nhất của Wolverine; bộ sưu tập này bao gồm sự ra đời của Laura trong phòng thí nghiệm, tới hành trình lăn lộn với cuộc sống đời thực của cô và sau đó là tham gia vào biệt đội X-Force do Cyclops thành lập nhằm bảo vệ sự sống còn của loài mutant!

Tên chương View Download
X-Force 04 - Not Forgotten 004 366Đang cập nhật
X-Force 04 - Not Forgotten 003 260Đang cập nhật
X-Force 04 - Not Forgotten 002 262Đang cập nhật
X-Force 04 - Not Forgotten 001 260Đang cập nhật
X-Force 03 - Messiah War 010 307Đang cập nhật
X-Force 03 - Messiah War 009 249Đang cập nhật
X-Force 03 - Messiah War 008 269Đang cập nhật
X-Force 03 - Messiah War 007 272Đang cập nhật
X-Force 03 - Messiah War 006 268Đang cập nhật
X-Force 03 - Messiah War 005 238Đang cập nhật
X-Force 03 - Messiah War 004 321Đang cập nhật
X-Force 03 - Messiah War 003 369Đang cập nhật
X-Force 03 - Messiah War 002 276Đang cập nhật
X-Force 03 - Messiah War 001 263Đang cập nhật
X-Force 02 - Old Ghosts 004 288Đang cập nhật
X-Force 02 - Old Ghosts 003 284Đang cập nhật
X-Force 02 - Old Ghosts 002 245Đang cập nhật
X-Force 02 - Old Ghosts 001 335Đang cập nhật
X-Force 01 - Angles & Demons 006 287Đang cập nhật
X-Force 01 - Angles & Demons 005 244Đang cập nhật
X-Force 01 - Angles & Demons 004 325Đang cập nhật
X-Force 01 - Angles & Demons 003 296Đang cập nhật
X-Force 01 - Angles & Demons 002 276Đang cập nhật
X-Force 01 - Angles & Demons 001 331Đang cập nhật
X-23 - NYX 007 286Đang cập nhật
X-23 - NYX 006 265Đang cập nhật
X-23 - NYX 005 328Đang cập nhật
X-23 - NYX 004 270Đang cập nhật
X-23 - NYX 003 302Đang cập nhật
X-23 - Target X #006 338Đang cập nhật
X-23 - Target X #005 289Đang cập nhật
X-23 - Target X #004 340Đang cập nhật
X-23 - Target X #003 323Đang cập nhật
X-23 - Target X #002 336Đang cập nhật
X-23 - Target X #001 288Đang cập nhật
X-23 (2005) # 006 324Đang cập nhật
X-23 (2005) # 005 313Đang cập nhật
X-23 (2005) # 004 325Đang cập nhật
X-23 (2005) # 003 344Đang cập nhật
X-23 (2005) # 002 338Đang cập nhật
X-23 (2005) # 001 411Đang cập nhật


Facebook Vietcomic