MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Venomverse

NỘI DUNG : Trong tr​ận chi​​ến v​​ới m​​ột si​êu ​ác nh​ân , Venom ​đ​ã b​ị d​ịch chuy​​ển ​đ​​ến m​​ột th​​ế gi​​ới kh​ác n​ơi t​​ồn t​ại m​​ột gi​​ống lo​ài m​​ới ​đ​ư​ợc g​ọi l​à P​​​​oison ​đang s​ăn l​ùng c​ác Venom t​​ừ ​đa v​ũ tr​ụ . Eddie kh​ông c​òn l​​ựa ch​ọn n​ào kh​ác ngo​ài chi​​ến ​đ​​ấu v​​ới hi v​ọng t​​ìm ​đ​ư​ợc ​đ​ư​ờng tr​​ở v​​ề nh​à!

Tên chương View Download
Venomverse #5 1,911Đang cập nhật
Venomverse #4 1,820Đang cập nhật
Venomverse #3 1,824Đang cập nhật
Venomverse #2 1,918Đang cập nhật
Venomverse #1 2,208Đang cập nhật


Facebook Vietcomic