MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

The World's Greatest Super-Heroes

NỘI DUNG : Được vẽ bởi Alex Ross và viết bởi Paul Dini, là 2 người tài năng trong ngành đã cùng nhau tạo ra một góc nhìn khác của người anh hùng vĩ đại nhất và nỗ lực cải thiện của họ trong việc hoàn thiện thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Tên chương View Download
Shazam!: Power of Hope 1,288Đang cập nhật
JLA: Secret Origins 2,497Đang cập nhật
Wonder Woman: Spirit Of Truth 2,208Đang cập nhật
Batman: War on Crime 5,336Đang cập nhật
Superman: Peace on Earth 5,068Đang cập nhật


Facebook Vietcomic