MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

The World's Greatest Super-Heroes

NỘI DUNG : Được vẽ bởi Alex Ross và viết bởi Paul Dini, là 2 người tài năng trong ngành đã cùng nhau tạo ra một góc nhìn khác của người anh hùng vĩ đại nhất và nỗ lực cải thiện của họ trong việc hoàn thiện thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Tên chương View Download
JLA - Secret Origins 1,536Đang cập nhật
Wonder Woman - Spirit Of Truth 1,185Đang cập nhật
Batman: War on Crime 4,205Đang cập nhật
Superman: Peace on Earth 3,751Đang cập nhật


Facebook Vietcomic