MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

The Valiant

NỘI DUNG : Suốt nhiều thiên niên kỷ, Eternal Warrior đã bảo vệ các Geomancer, một dòng dõi tiên tri mang trong mình sức mạnh của Trái Đất, khỏi Immortal Enemy, thực thể đại diện cho sự phân rã và hủy diệt, và đã luôn thất bại.
Anh cần một sức mạnh lớn hơn để làm điều đó... cần đến sự chung tay của toàn bộ các siêu anh hùng của vũ trụ Valiant.

Tên chương View Download
The Valiant #4 2,069Đang cập nhật
The Valiant #3 1,097Đang cập nhật
The Valiant #2 1,160Đang cập nhật
The Valiant #1 1,352Đang cập nhật


Facebook Vietcomic