MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

The Transformers: Robots in Disguise

NỘI DUNG : The Transformers: Robots in Disguise là series tập trung vào Bumblebee và các Autobots khi họ cố gìn giữ hòa bình giữa phe NAIL và Decepticon để đưa Cybertron tới một thời kì hoàng kim mới...Facebook Vietcomic