MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Teen Titans - Earth One

NỘI DUNG : Mỗi người đều có hoài bão, mục đích riêng của mình. Họ luôn cho mục tiêu của mình là cao cả và ự lấy nó làm kim chỉ nan cho bản thân thậm chí bắt người khác phải nghe theo mình. Nhưng đôi khi họ gặp phải sự chống đối, phản kháng từ những người khác vì quan điểm khác nhau, nhiều khi xung đột lợi ích và không bên nào chịu nhường nhịn bên nào.Tốt xấu khó nhận, chính tà bất phân, quan điểm, cách làm không giống nhau nhưng không thể thỏa hiệp thì chỉ còn cách xung đột bạo lực để giành phần thắng, giành phần chính nghĩa về cho mình.

Nhưng điều đáng nói ở đây là họ vì tham vọng, mục tiêu nghe có vẻ cao cả của mình mà làm tổn hại, gây thương đau cho chính con em họ, trẻ nhỏ, những đối tượng lẽ ra nên được trao tặng một cuộc sống êm đềm, bình yên để phát triền toàn diện như bao lứa đồng bạn.

Tên chương View Download
Teen Titans Earth One Vol 2 - 005 1,687Đang cập nhật
Teen Titans Earth One Vol 2 - 004 1,140Đang cập nhật
Teen Titans Earth One Vol 2 - 003 1,224Đang cập nhật
Teen Titans Earth One Vol 2 - 002 1,128Đang cập nhật
Teen Titans Earth One Vol 2 - 001 1,260Đang cập nhật
Teen Titans Earth One v1 - 006 1,871Đang cập nhật
Teen Titans Earth One v1 - 005 1,768Đang cập nhật
Teen Titans Earth One v1 - 004 2,003Đang cập nhật
Teen Titans Earth One v1 - 003 1,813Đang cập nhật
Teen Titans Earth One v1 - 002 1,826Đang cập nhật
Teen Titans Earth One v1 - 001 3,275Đang cập nhật


Facebook Vietcomic