MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

(Team 307) The Curse of Brimstone

NỘI DUNG : Thất bại cay đắng của Đa vũ trụ Tối trong DARK NIGHTS: METAL không có nghĩa là bọn chúng sẽ bỏ cuộc! Một trong những nạn nhân đầu tiên mà chúng nhắm đến là một cậu thiếu niên tên Joe Chamberlain...

Tên chương View Download
Annual 602Đang cập nhật
Tập 006 407Đang cập nhật
Tập 003: Hoả Ngục Phần 3 606Đang cập nhật
Tập 002: Hỏa Ngục, Phần 2 1,054Đang cập nhật
Tập 001: Hỏa Ngục, Phần 1 2,652Đang cập nhật


Facebook Vietcomic