MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Swamp Thing New 52

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
Chapter 011: Family Reunion 166Đang cập nhật
Chapter 010: Arcane's Lullaby 1,166Đang cập nhật
Chapter 009: Broken Bones 917Đang cập nhật
Chapter 008: Eye of The Storm 740Đang cập nhật
Chapter 007: Swamp Thing 1,053Đang cập nhật
Chapter 006: The Black Queen 755Đang cập nhật
Chapter 003: Come Hither, Child 899Đang cập nhật
Chapter 002: When It Comes A'Knockin' 1,042Đang cập nhật
Chapter 001: Raise Dem Bones 1,116Đang cập nhật
Chapter 000: To Monsters 1,545Đang cập nhật


Facebook Vietcomic