MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Superman: Red Son

NỘI DUNG : ​Một trong những câu truyện Elseworld hay nhất của Superman, Red Son khai thác khả năng điều gì sẽ xảy ra nếu phi thuyền của Kal-El đâm xuống Liên Bang Liên Xô thay vì Smallville. Thay vì sự thật, công lý và kiểu cách của người Mỹ. Superman sẽ đấu tranh cho Stalin và chủ nghĩa xã hội. Một trong những

Tên chương View Download
Superman: Red Son #3 38,059Đang cập nhật
Superman: Red Son #2 8,341Đang cập nhật
Superman: Red Son #1 14,813Đang cập nhật


Facebook Vietcomic