MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Superman: Doomed

NỘI DUNG : Doomsday đã trốn thoát khỏi Phantom Zone; và giờ đây nó đang tàn phá thế giới! Chỉ có một người ngăn cản được nó, chính là Superman! Nhưng lần trước chạm trán Doomsday, Superman đã phải đổi mạng với nó...còn lần này thì sao? Hãy tìm hiểu trong Superman: Doomed!

Tên chương View Download
018 - Supergirl 035 1,732Đang cập nhật
017 - Superman • Wonder Woman 012 1,150Đang cập nhật
016 - Action Comics #35 1,548Đang cập nhật
015 - Superman: Doomed #02 2,743Đang cập nhật
011 - Action Comics Annual #03 2,045Đang cập nhật
009 - Superman • Wonder Woman #10 3,158Đang cập nhật
008 - Action Comic #33 2,946Đang cập nhật
007 - Superman • Wonder Woman #9 2,738Đang cập nhật
006 - Action Comic #32 2,827Đang cập nhật
005 - Superman #31 3,310Đang cập nhật
004 - Batman • Superman #11 3,361Đang cập nhật
003 - Superman • Wonder Woman #8 3,382Đang cập nhật
002 - Action Comic #31 3,435Đang cập nhật
000c - Superman #30 3,796Đang cập nhật


Facebook Vietcomic