Superman: Doomed
MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Superman: Doomed

NỘI DUNG : Doomsday đã trốn thoát khỏi Phantom Zone; và giờ đây nó đang tàn phá thế giới! Chỉ có một người ngăn cản được nó, chính là Superman! Nhưng lần trước chạm trán Doomsday, Superman đã phải đổi mạng với nó...còn lần này thì sao? Hãy tìm hiểu trong Superman: Doomed!

Tên chương View Download
018 - Supergirl 035 1,485Đang cập nhật
016 - Action Comics #35 1,415Đang cập nhật
015 - Superman: Doomed #02 2,592Đang cập nhật
011 - Action Comics Annual #03 1,916Đang cập nhật
009 - Superman • Wonder Woman #10 2,975Đang cập nhật
008 - Action Comic #33 2,774Đang cập nhật
007 - Superman • Wonder Woman #9 2,591Đang cập nhật
006 - Action Comic #32 2,661Đang cập nhật
005 - Superman #31 3,171Đang cập nhật
004 - Batman • Superman #11 3,215Đang cập nhật
003 - Superman • Wonder Woman #8 3,229Đang cập nhật
002 - Action Comic #31 3,286Đang cập nhật
000c - Superman #30 3,629Đang cập nhật


Facebook Vietcomic