MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Superman: Doomed

NỘI DUNG : Doomsday đã trốn thoát khỏi Phantom Zone; và giờ đây nó đang tàn phá thế giới! Chỉ có một người ngăn cản được nó, chính là Superman! Nhưng lần trước chạm trán Doomsday, Superman đã phải đổi mạng với nó...còn lần này thì sao? Hãy tìm hiểu trong Superman: Doomed!

Tên chương View Download
018 - Supergirl 035 1,394Đang cập nhật
016 - Action Comics #35 1,377Đang cập nhật
015 - Superman: Doomed #02 2,544Đang cập nhật
011 - Action Comics Annual #03 1,875Đang cập nhật
009 - Superman • Wonder Woman #10 2,924Đang cập nhật
008 - Action Comic #33 2,717Đang cập nhật
007 - Superman • Wonder Woman #9 2,559Đang cập nhật
006 - Action Comic #32 2,625Đang cập nhật
005 - Superman #31 3,127Đang cập nhật
004 - Batman • Superman #11 3,177Đang cập nhật
003 - Superman • Wonder Woman #8 3,186Đang cập nhật
002 - Action Comic #31 3,247Đang cập nhật
000c - Superman #30 3,570Đang cập nhật


Facebook Vietcomic