MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Superman: Doomed

NỘI DUNG : Doomsday đã trốn thoát khỏi Phantom Zone; và giờ đây nó đang tàn phá thế giới! Chỉ có một người ngăn cản được nó, chính là Superman! Nhưng lần trước chạm trán Doomsday, Superman đã phải đổi mạng với nó...còn lần này thì sao? Hãy tìm hiểu trong Superman: Doomed!

Tên chương View Download
018 - Supergirl 035 1,617Đang cập nhật
017 - Superman • Wonder Woman 012 1,054Đang cập nhật
016 - Action Comics #35 1,471Đang cập nhật
015 - Superman: Doomed #02 2,661Đang cập nhật
011 - Action Comics Annual #03 1,971Đang cập nhật
009 - Superman • Wonder Woman #10 3,053Đang cập nhật
008 - Action Comic #33 2,867Đang cập nhật
007 - Superman • Wonder Woman #9 2,657Đang cập nhật
006 - Action Comic #32 2,730Đang cập nhật
005 - Superman #31 3,232Đang cập nhật
004 - Batman • Superman #11 3,284Đang cập nhật
003 - Superman • Wonder Woman #8 3,294Đang cập nhật
002 - Action Comic #31 3,337Đang cập nhật
000c - Superman #30 3,707Đang cập nhật


Facebook Vietcomic