MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Suicide Squad

NỘI DUNG : Một nhóm thường xuyên thay đổi thành viên, chủ yếu bao gồm các super-villains đang bị giam giữ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tối mật với một tỉ lệ sống sót rất thấp để đổi lại sự cắt giảm án tù của mình. Tiểu đội này được tổ chức và tập hợp bởi Amanda Waller và tiểu đội này gọi Task Force X hay là SUICIDE SQUAD.

Tên chương View Download
#13: Dead End 3,569Đang cập nhật
#12: Killin' Time 1,456Đang cập nhật
#11: Communication Breakdown 2,775Đang cập nhật
#10: Judas Rising 3,190Đang cập nhật
#9: Dead Man Walking 3,447Đang cập nhật
#8: Aftermath 5,046Đang cập nhật
#7: The Origin of Harley Quinn 5,316Đang cập nhật
#5: Abandon All Hope 4,371Đang cập nhật
#4: Bad Company 4,941Đang cập nhật
#3: Last Change 5,786Đang cập nhật
#2: When the Levee Breaks 6,254Đang cập nhật


Facebook Vietcomic