MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Suicide Squad

NỘI DUNG : Một nhóm thường xuyên thay đổi thành viên, chủ yếu bao gồm các super-villains đang bị giam giữ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tối mật với một tỉ lệ sống sót rất thấp để đổi lại sự cắt giảm án tù của mình. Tiểu đội này được tổ chức và tập hợp bởi Amanda Waller và tiểu đội này gọi Task Force X hay là SUICIDE SQUAD.

Tên chương View Download
#13: Dead End 2,196Đang cập nhật
#12: Killin' Time 1,284Đang cập nhật
#11: Communication Breakdown 2,615Đang cập nhật
#10: Judas Rising 3,019Đang cập nhật
#9: Dead Man Walking 3,231Đang cập nhật
#8: Aftermath 4,841Đang cập nhật
#7: The Origin of Harley Quinn 5,068Đang cập nhật
#5: Abandon All Hope 4,200Đang cập nhật
#4: Bad Company 4,738Đang cập nhật
#3: Last Change 5,587Đang cập nhật
#2: When the Levee Breaks 6,039Đang cập nhật


Facebook Vietcomic