MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Suicide Squad

NỘI DUNG : Một nhóm thường xuyên thay đổi thành viên, chủ yếu bao gồm các super-villains đang bị giam giữ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tối mật với một tỉ lệ sống sót rất thấp để đổi lại sự cắt giảm án tù của mình. Tiểu đội này được tổ chức và tập hợp bởi Amanda Waller và tiểu đội này gọi Task Force X hay là SUICIDE SQUAD.

Tên chương View Download
#13: Dead End 25,749Đang cập nhật
#12: Killin' Time 1,597Đang cập nhật
#11: Communication Breakdown 2,970Đang cập nhật
#10: Judas Rising 3,383Đang cập nhật
#9: Dead Man Walking 3,637Đang cập nhật
#8: Aftermath 5,191Đang cập nhật
#7: The Origin of Harley Quinn 5,562Đang cập nhật
#5: Abandon All Hope 4,530Đang cập nhật
#4: Bad Company 5,120Đang cập nhật
#3: Last Change 6,005Đang cập nhật
#2: When the Levee Breaks 6,441Đang cập nhật


Facebook Vietcomic