MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Suicide Squad

NỘI DUNG : Một nhóm thường xuyên thay đổi thành viên, chủ yếu bao gồm các super-villains đang bị giam giữ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tối mật với một tỉ lệ sống sót rất thấp để đổi lại sự cắt giảm án tù của mình. Tiểu đội này được tổ chức và tập hợp bởi Amanda Waller và tiểu đội này gọi Task Force X hay là SUICIDE SQUAD.

Tên chương View Download
#13: Dead End 2,120Đang cập nhật
#12: Killin' Time 1,238Đang cập nhật
#11: Communication Breakdown 2,586Đang cập nhật
#10: Judas Rising 2,981Đang cập nhật
#9: Dead Man Walking 3,188Đang cập nhật
#8: Aftermath 4,792Đang cập nhật
#7: The Origin of Harley Quinn 5,018Đang cập nhật
#5: Abandon All Hope 4,163Đang cập nhật
#4: Bad Company 4,699Đang cập nhật
#3: Last Change 5,546Đang cập nhật
#2: When the Levee Breaks 5,982Đang cập nhật


Facebook Vietcomic