MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Suicide Squad

NỘI DUNG : Một nhóm thường xuyên thay đổi thành viên, chủ yếu bao gồm các super-villains đang bị giam giữ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tối mật với một tỉ lệ sống sót rất thấp để đổi lại sự cắt giảm án tù của mình. Tiểu đội này được tổ chức và tập hợp bởi Amanda Waller và tiểu đội này gọi Task Force X hay là SUICIDE SQUAD.

Tên chương View Download
#13: Dead End 2,389Đang cập nhật
#12: Killin' Time 1,381Đang cập nhật
#11: Communication Breakdown 2,701Đang cập nhật
#10: Judas Rising 3,112Đang cập nhật
#9: Dead Man Walking 3,357Đang cập nhật
#8: Aftermath 4,957Đang cập nhật
#7: The Origin of Harley Quinn 5,213Đang cập nhật
#5: Abandon All Hope 4,293Đang cập nhật
#4: Bad Company 4,843Đang cập nhật
#3: Last Change 5,691Đang cập nhật
#2: When the Levee Breaks 6,156Đang cập nhật


Facebook Vietcomic