MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Suicide Squad

NỘI DUNG : Một nhóm thường xuyên thay đổi thành viên, chủ yếu bao gồm các super-villains đang bị giam giữ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tối mật với một tỉ lệ sống sót rất thấp để đổi lại sự cắt giảm án tù của mình. Tiểu đội này được tổ chức và tập hợp bởi Amanda Waller và tiểu đội này gọi Task Force X hay là SUICIDE SQUAD.

Tên chương View Download
#13: Dead End 1,796Đang cập nhật
#12: Killin' Time 1,055Đang cập nhật
#11: Communication Breakdown 2,430Đang cập nhật
#10: Judas Rising 2,812Đang cập nhật
#9: Dead Man Walking 3,007Đang cập nhật
#8: Aftermath 4,620Đang cập nhật
#7: The Origin of Harley Quinn 4,827Đang cập nhật
#5: Abandon All Hope 3,991Đang cập nhật
#4: Bad Company 4,516Đang cập nhật
#3: Last Change 5,371Đang cập nhật
#2: When the Levee Breaks 5,786Đang cập nhật


Facebook Vietcomic