MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Suicide Squad

NỘI DUNG : Một nhóm thường xuyên thay đổi thành viên, chủ yếu bao gồm các super-villains đang bị giam giữ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tối mật với một tỉ lệ sống sót rất thấp để đổi lại sự cắt giảm án tù của mình. Tiểu đội này được tổ chức và tập hợp bởi Amanda Waller và tiểu đội này gọi Task Force X hay là SUICIDE SQUAD.

Tên chương View Download
#13: Dead End 31,888Đang cập nhật
#12: Killin' Time 1,675Đang cập nhật
#11: Communication Breakdown 3,050Đang cập nhật
#10: Judas Rising 3,461Đang cập nhật
#9: Dead Man Walking 3,765Đang cập nhật
#8: Aftermath 5,280Đang cập nhật
#7: The Origin of Harley Quinn 5,657Đang cập nhật
#5: Abandon All Hope 4,607Đang cập nhật
#4: Bad Company 5,217Đang cập nhật
#3: Last Change 6,131Đang cập nhật
#2: When the Levee Breaks 6,566Đang cập nhật


Facebook Vietcomic