Suicide Squad
MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Suicide Squad

NỘI DUNG : Một nhóm thường xuyên thay đổi thành viên, chủ yếu bao gồm các super-villains đang bị giam giữ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tối mật với một tỉ lệ sống sót rất thấp để đổi lại sự cắt giảm án tù của mình. Tiểu đội này được tổ chức và tập hợp bởi Amanda Waller và tiểu đội này gọi Task Force X hay là SUICIDE SQUAD.

Tên chương View Download
#13: Dead End 1,575Đang cập nhật
#12: Killin' Time 956Đang cập nhật
#11: Communication Breakdown 2,342Đang cập nhật
#10: Judas Rising 2,725Đang cập nhật
#9: Dead Man Walking 2,916Đang cập nhật
#8: Aftermath 4,522Đang cập nhật
#7: The Origin of Harley Quinn 4,724Đang cập nhật
#5: Abandon All Hope 3,899Đang cập nhật
#4: Bad Company 4,415Đang cập nhật
#3: Last Change 5,247Đang cập nhật
#2: When the Levee Breaks 5,683Đang cập nhật


Facebook Vietcomic