MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Suicide Squad

NỘI DUNG : Một nhóm thường xuyên thay đổi thành viên, chủ yếu bao gồm các super-villains đang bị giam giữ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tối mật với một tỉ lệ sống sót rất thấp để đổi lại sự cắt giảm án tù của mình. Tiểu đội này được tổ chức và tập hợp bởi Amanda Waller và tiểu đội này gọi Task Force X hay là SUICIDE SQUAD.

Tên chương View Download
#13: Dead End 1,485Đang cập nhật
#12: Killin' Time 905Đang cập nhật
#11: Communication Breakdown 2,296Đang cập nhật
#10: Judas Rising 2,675Đang cập nhật
#9: Dead Man Walking 2,865Đang cập nhật
#8: Aftermath 4,466Đang cập nhật
#7: The Origin of Harley Quinn 4,668Đang cập nhật
#5: Abandon All Hope 3,844Đang cập nhật
#4: Bad Company 4,353Đang cập nhật
#3: Last Change 5,181Đang cập nhật
#2: When the Levee Breaks 5,607Đang cập nhật


Facebook Vietcomic