MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Suicide Squad

NỘI DUNG : Một nhóm thường xuyên thay đổi thành viên, chủ yếu bao gồm các super-villains đang bị giam giữ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tối mật với một tỉ lệ sống sót rất thấp để đổi lại sự cắt giảm án tù của mình. Tiểu đội này được tổ chức và tập hợp bởi Amanda Waller và tiểu đội này gọi Task Force X hay là SUICIDE SQUAD.

Tên chương View Download
#13: Dead End 1,712Đang cập nhật
#12: Killin' Time 1,008Đang cập nhật
#11: Communication Breakdown 2,386Đang cập nhật
#10: Judas Rising 2,771Đang cập nhật
#9: Dead Man Walking 2,961Đang cập nhật
#8: Aftermath 4,572Đang cập nhật
#7: The Origin of Harley Quinn 4,779Đang cập nhật
#5: Abandon All Hope 3,954Đang cập nhật
#4: Bad Company 4,470Đang cập nhật
#3: Last Change 5,300Đang cập nhật
#2: When the Levee Breaks 5,738Đang cập nhật


Facebook Vietcomic