MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Suicide Squad

NỘI DUNG : Một nhóm thường xuyên thay đổi thành viên, chủ yếu bao gồm các super-villains đang bị giam giữ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tối mật với một tỉ lệ sống sót rất thấp để đổi lại sự cắt giảm án tù của mình. Tiểu đội này được tổ chức và tập hợp bởi Amanda Waller và tiểu đội này gọi Task Force X hay là SUICIDE SQUAD.

Tên chương View Download
#13: Dead End 2,021Đang cập nhật
#12: Killin' Time 1,180Đang cập nhật
#11: Communication Breakdown 2,535Đang cập nhật
#10: Judas Rising 2,937Đang cập nhật
#9: Dead Man Walking 3,141Đang cập nhật
#8: Aftermath 4,741Đang cập nhật
#7: The Origin of Harley Quinn 4,961Đang cập nhật
#5: Abandon All Hope 4,113Đang cập nhật
#4: Bad Company 4,642Đang cập nhật
#3: Last Change 5,494Đang cập nhật
#2: When the Levee Breaks 5,923Đang cập nhật


Facebook Vietcomic