MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Suicide Squad

NỘI DUNG : Một nhóm thường xuyên thay đổi thành viên, chủ yếu bao gồm các super-villains đang bị giam giữ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tối mật với một tỉ lệ sống sót rất thấp để đổi lại sự cắt giảm án tù của mình. Tiểu đội này được tổ chức và tập hợp bởi Amanda Waller và tiểu đội này gọi Task Force X hay là SUICIDE SQUAD.

Tên chương View Download
#13: Dead End 1,941Đang cập nhật
#12: Killin' Time 1,133Đang cập nhật
#11: Communication Breakdown 2,496Đang cập nhật
#10: Judas Rising 2,880Đang cập nhật
#9: Dead Man Walking 3,091Đang cập nhật
#8: Aftermath 4,698Đang cập nhật
#7: The Origin of Harley Quinn 4,919Đang cập nhật
#5: Abandon All Hope 4,065Đang cập nhật
#4: Bad Company 4,600Đang cập nhật
#3: Last Change 5,449Đang cập nhật
#2: When the Levee Breaks 5,868Đang cập nhật


Facebook Vietcomic