MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Suicide Squad

NỘI DUNG : Một nhóm thường xuyên thay đổi thành viên, chủ yếu bao gồm các super-villains đang bị giam giữ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tối mật với một tỉ lệ sống sót rất thấp để đổi lại sự cắt giảm án tù của mình. Tiểu đội này được tổ chức và tập hợp bởi Amanda Waller và tiểu đội này gọi Task Force X hay là SUICIDE SQUAD.

Tên chương View Download
#13: Dead End 18,959Đang cập nhật
#12: Killin' Time 1,543Đang cập nhật
#11: Communication Breakdown 2,905Đang cập nhật
#10: Judas Rising 3,304Đang cập nhật
#9: Dead Man Walking 3,568Đang cập nhật
#8: Aftermath 5,134Đang cập nhật
#7: The Origin of Harley Quinn 5,501Đang cập nhật
#5: Abandon All Hope 4,474Đang cập nhật
#4: Bad Company 5,058Đang cập nhật
#3: Last Change 5,932Đang cập nhật
#2: When the Levee Breaks 6,368Đang cập nhật


Facebook Vietcomic