MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Suicide Squad

NỘI DUNG : Một nhóm thường xuyên thay đổi thành viên, chủ yếu bao gồm các super-villains đang bị giam giữ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tối mật với một tỉ lệ sống sót rất thấp để đổi lại sự cắt giảm án tù của mình. Tiểu đội này được tổ chức và tập hợp bởi Amanda Waller và tiểu đội này gọi Task Force X hay là SUICIDE SQUAD.

Tên chương View Download
#13: Dead End 32,062Đang cập nhật
#12: Killin' Time 1,760Đang cập nhật
#11: Communication Breakdown 3,117Đang cập nhật
#10: Judas Rising 3,552Đang cập nhật
#9: Dead Man Walking 3,871Đang cập nhật
#8: Aftermath 5,334Đang cập nhật
#7: The Origin of Harley Quinn 5,713Đang cập nhật
#5: Abandon All Hope 4,664Đang cập nhật
#4: Bad Company 5,271Đang cập nhật
#3: Last Change 6,280Đang cập nhật
#2: When the Levee Breaks 6,746Đang cập nhật


Facebook Vietcomic