MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Suicide Squad

NỘI DUNG : Một nhóm thường xuyên thay đổi thành viên, chủ yếu bao gồm các super-villains đang bị giam giữ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tối mật với một tỉ lệ sống sót rất thấp để đổi lại sự cắt giảm án tù của mình. Tiểu đội này được tổ chức và tập hợp bởi Amanda Waller và tiểu đội này gọi Task Force X hay là SUICIDE SQUAD.

Tên chương View Download
#13: Dead End 13,005Đang cập nhật
#12: Killin' Time 1,517Đang cập nhật
#11: Communication Breakdown 2,865Đang cập nhật
#10: Judas Rising 3,274Đang cập nhật
#9: Dead Man Walking 3,523Đang cập nhật
#8: Aftermath 5,111Đang cập nhật
#7: The Origin of Harley Quinn 5,449Đang cập nhật
#5: Abandon All Hope 4,444Đang cập nhật
#4: Bad Company 5,025Đang cập nhật
#3: Last Change 5,891Đang cập nhật
#2: When the Levee Breaks 6,336Đang cập nhật


Facebook Vietcomic