MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Suicide Squad

NỘI DUNG : Một nhóm thường xuyên thay đổi thành viên, chủ yếu bao gồm các super-villains đang bị giam giữ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tối mật với một tỉ lệ sống sót rất thấp để đổi lại sự cắt giảm án tù của mình. Tiểu đội này được tổ chức và tập hợp bởi Amanda Waller và tiểu đội này gọi Task Force X hay là SUICIDE SQUAD.

Tên chương View Download
#13: Dead End 2,313Đang cập nhật
#12: Killin' Time 1,342Đang cập nhật
#11: Communication Breakdown 2,666Đang cập nhật
#10: Judas Rising 3,070Đang cập nhật
#9: Dead Man Walking 3,312Đang cập nhật
#8: Aftermath 4,900Đang cập nhật
#7: The Origin of Harley Quinn 5,148Đang cập nhật
#5: Abandon All Hope 4,251Đang cập nhật
#4: Bad Company 4,799Đang cập nhật
#3: Last Change 5,645Đang cập nhật
#2: When the Levee Breaks 6,104Đang cập nhật


Facebook Vietcomic