MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Suicide Squad

NỘI DUNG : Một nhóm thường xuyên thay đổi thành viên, chủ yếu bao gồm các super-villains đang bị giam giữ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tối mật với một tỉ lệ sống sót rất thấp để đổi lại sự cắt giảm án tù của mình. Tiểu đội này được tổ chức và tập hợp bởi Amanda Waller và tiểu đội này gọi Task Force X hay là SUICIDE SQUAD.

Tên chương View Download
#13: Dead End 1,887Đang cập nhật
#12: Killin' Time 1,103Đang cập nhật
#11: Communication Breakdown 2,471Đang cập nhật
#10: Judas Rising 2,860Đang cập nhật
#9: Dead Man Walking 3,065Đang cập nhật
#8: Aftermath 4,671Đang cập nhật
#7: The Origin of Harley Quinn 4,887Đang cập nhật
#5: Abandon All Hope 4,040Đang cập nhật
#4: Bad Company 4,573Đang cập nhật
#3: Last Change 5,424Đang cập nhật
#2: When the Levee Breaks 5,838Đang cập nhật


Facebook Vietcomic