MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Suicide Squad

NỘI DUNG : Một nhóm thường xuyên thay đổi thành viên, chủ yếu bao gồm các super-villains đang bị giam giữ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tối mật với một tỉ lệ sống sót rất thấp để đổi lại sự cắt giảm án tù của mình. Tiểu đội này được tổ chức và tập hợp bởi Amanda Waller và tiểu đội này gọi Task Force X hay là SUICIDE SQUAD.

Tên chương View Download
#13: Dead End 8,365Đang cập nhật
#12: Killin' Time 1,503Đang cập nhật
#11: Communication Breakdown 2,824Đang cập nhật
#10: Judas Rising 3,247Đang cập nhật
#9: Dead Man Walking 3,496Đang cập nhật
#8: Aftermath 5,094Đang cập nhật
#7: The Origin of Harley Quinn 5,404Đang cập nhật
#5: Abandon All Hope 4,423Đang cập nhật
#4: Bad Company 5,000Đang cập nhật
#3: Last Change 5,857Đang cập nhật
#2: When the Levee Breaks 6,316Đang cập nhật


Facebook Vietcomic