MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Star Trek/Green Lantern

NỘI DUNG : Cả 7 Lantern Corp đều đã bị tiêu diệt, Ganthet là Guardian duy nhất còn sót lại nhưng cơ hội sống sót của ông là không cao. Sử dụng những phần năng lượng cuối cùng của mình, Ganthet đã dịch chuyển bản thân cùng 6 chiếc nhẫn sang một vũ trụ khác để bảo vệ chúng khỏi sự diệt vong...và đó chính là vũ trụ Star Trek, nơi có Thuyền Trưởng James T. Kirk cùng con tàu vũ trụ USS Enterprise của mình...

Tên chương View Download
Tập 08 1,264Đang cập nhật
Tập 07 750Đang cập nhật
Tập 06 951Đang cập nhật
Tập 05 1,018Đang cập nhật
Tập 04 1,123Đang cập nhật
Tập 03 1,234Đang cập nhật
Tập 02 2,368Đang cập nhật
Tập 01 2,317Đang cập nhật


Facebook Vietcomic