MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Star Trek/Green Lantern

NỘI DUNG : Cả 7 Lantern Corp đều đã bị tiêu diệt, Ganthet là Guardian duy nhất còn sót lại nhưng cơ hội sống sót của ông là không cao. Sử dụng những phần năng lượng cuối cùng của mình, Ganthet đã dịch chuyển bản thân cùng 6 chiếc nhẫn sang một vũ trụ khác để bảo vệ chúng khỏi sự diệt vong...và đó chính là vũ trụ Star Trek, nơi có Thuyền Trưởng James T. Kirk cùng con tàu vũ trụ USS Enterprise của mình...

Tên chương View Download
Tập 08 1,338Đang cập nhật
Tập 07 786Đang cập nhật
Tập 06 987Đang cập nhật
Tập 05 1,062Đang cập nhật
Tập 04 1,171Đang cập nhật
Tập 03 1,281Đang cập nhật
Tập 02 2,425Đang cập nhật
Tập 01 2,381Đang cập nhật


Facebook Vietcomic