MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Spawn Kills Everyone

NỘI DUNG : Khi Spawn (chính hãng) đến Comic-Con để công bố dự án phim mới của mình nhưng nhanh chóng mọi chuyện lại trở thành một cuộc tàn sát...

Tên chương View Download
One-shot 2,295Đang cập nhật


Facebook Vietcomic