MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

SMITE - The Pantheon War - Thần Đạo Chiến [VIE]

NỘI DUNG : Từ xưa đến nay, mối quan hệ giữa thần thánh và phàm nhân là sự song phương. "Có thờ có thiêng", cũng nhờ nén nhang niềm tin của con người mà họ mới nên thần nên thánh.
Vậy nếu có quá nhiều vị thần thì sao? Nhất là khi số lượng tín đồ của mỗi vị càng ngày càng ít đi?

Tên chương View Download


Facebook Vietcomic