MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Sinestro - New 52

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
Tập 013: New Orders 2,604Đang cập nhật
Tập 012: Daddy Issues 1,434Đang cập nhật
Tập 011: Spoiler of War 1,371Đang cập nhật
Tập 010: Prisoner of Warwolrd 1,377Đang cập nhật
Tập 009: Limits of War 1,524Đang cập nhật
Tập 005: The Demon Within 1,353Đang cập nhật
Tập 004: Inouisition 1,294Đang cập nhật
Tập 003: Neresy of Fear 1,456Đang cập nhật
Tập 002: Necropolis 1,770Đang cập nhật


Facebook Vietcomic