MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Sinestro - New 52

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
Tập 013: New Orders 2,306Đang cập nhật
Tập 012: Daddy Issues 1,284Đang cập nhật
Tập 011: Spoiler of War 1,216Đang cập nhật
Tập 010: Prisoner of Warwolrd 1,225Đang cập nhật
Tập 009: Limits of War 1,403Đang cập nhật
Tập 005: The Demon Within 1,220Đang cập nhật
Tập 004: Inouisition 1,160Đang cập nhật
Tập 003: Neresy of Fear 1,309Đang cập nhật
Tập 002: Necropolis 1,618Đang cập nhật


Facebook Vietcomic