MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Sinestro - New 52

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
Tập 013: New Orders 1,814Đang cập nhật
Tập 012: Daddy Issues 1,044Đang cập nhật
Tập 011: Spoiler of War 979Đang cập nhật
Tập 010: Prisoner of Warwolrd 995Đang cập nhật
Tập 009: Limits of War 1,190Đang cập nhật
Tập 005: The Demon Within 1,000Đang cập nhật
Tập 004: Inouisition 940Đang cập nhật
Tập 003: Neresy of Fear 1,060Đang cập nhật
Tập 002: Necropolis 1,336Đang cập nhật


Facebook Vietcomic