MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Sinestro - New 52

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
Tập 013: New Orders 1,892Đang cập nhật
Tập 012: Daddy Issues 1,085Đang cập nhật
Tập 011: Spoiler of War 1,024Đang cập nhật
Tập 010: Prisoner of Warwolrd 1,041Đang cập nhật
Tập 009: Limits of War 1,227Đang cập nhật
Tập 005: The Demon Within 1,041Đang cập nhật
Tập 004: Inouisition 980Đang cập nhật
Tập 003: Neresy of Fear 1,098Đang cập nhật
Tập 002: Necropolis 1,382Đang cập nhật


Facebook Vietcomic