MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Sinestro - New 52

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
Tập 013: New Orders 1,963Đang cập nhật
Tập 012: Daddy Issues 1,119Đang cập nhật
Tập 011: Spoiler of War 1,049Đang cập nhật
Tập 010: Prisoner of Warwolrd 1,063Đang cập nhật
Tập 009: Limits of War 1,254Đang cập nhật
Tập 005: The Demon Within 1,075Đang cập nhật
Tập 004: Inouisition 1,011Đang cập nhật
Tập 003: Neresy of Fear 1,135Đang cập nhật
Tập 002: Necropolis 1,422Đang cập nhật


Facebook Vietcomic