MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Sinestro - New 52

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
Tập 013: New Orders 2,903Đang cập nhật
Tập 012: Daddy Issues 1,563Đang cập nhật
Tập 011: Spoiler of War 1,502Đang cập nhật
Tập 010: Prisoner of Warwolrd 1,502Đang cập nhật
Tập 009: Limits of War 1,654Đang cập nhật
Tập 005: The Demon Within 1,463Đang cập nhật
Tập 004: Inouisition 1,421Đang cập nhật
Tập 003: Neresy of Fear 1,650Đang cập nhật
Tập 002: Necropolis 1,958Đang cập nhật


Facebook Vietcomic