MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Sinestro - New 52

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
Tập 013: New Orders 2,748Đang cập nhật
Tập 012: Daddy Issues 1,501Đang cập nhật
Tập 011: Spoiler of War 1,436Đang cập nhật
Tập 010: Prisoner of Warwolrd 1,440Đang cập nhật
Tập 009: Limits of War 1,584Đang cập nhật
Tập 005: The Demon Within 1,409Đang cập nhật
Tập 004: Inouisition 1,363Đang cập nhật
Tập 003: Neresy of Fear 1,536Đang cập nhật
Tập 002: Necropolis 1,845Đang cập nhật


Facebook Vietcomic