MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Sinestro - New 52

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
Tập 013: New Orders 2,400Đang cập nhật
Tập 012: Daddy Issues 1,317Đang cập nhật
Tập 011: Spoiler of War 1,261Đang cập nhật
Tập 010: Prisoner of Warwolrd 1,274Đang cập nhật
Tập 009: Limits of War 1,432Đang cập nhật
Tập 005: The Demon Within 1,258Đang cập nhật
Tập 004: Inouisition 1,199Đang cập nhật
Tập 003: Neresy of Fear 1,352Đang cập nhật
Tập 002: Necropolis 1,662Đang cập nhật


Facebook Vietcomic