MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Sinestro - New 52

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
Tập 013: New Orders 2,516Đang cập nhật
Tập 012: Daddy Issues 1,389Đang cập nhật
Tập 011: Spoiler of War 1,334Đang cập nhật
Tập 010: Prisoner of Warwolrd 1,340Đang cập nhật
Tập 009: Limits of War 1,482Đang cập nhật
Tập 005: The Demon Within 1,319Đang cập nhật
Tập 004: Inouisition 1,256Đang cập nhật
Tập 003: Neresy of Fear 1,414Đang cập nhật
Tập 002: Necropolis 1,729Đang cập nhật


Facebook Vietcomic