MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Sinestro - New 52

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
Tập 013: New Orders 3,013Đang cập nhật
Tập 012: Daddy Issues 1,603Đang cập nhật
Tập 011: Spoiler of War 1,545Đang cập nhật
Tập 010: Prisoner of Warwolrd 1,538Đang cập nhật
Tập 009: Limits of War 1,698Đang cập nhật
Tập 005: The Demon Within 1,512Đang cập nhật
Tập 004: Inouisition 1,465Đang cập nhật
Tập 003: Neresy of Fear 1,766Đang cập nhật
Tập 002: Necropolis 2,082Đang cập nhật


Facebook Vietcomic