MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Secret Wars

NỘI DUNG : Đa vũ trụ đang chết. Chỉ còn hai vũ trụ cuối cùng. Và hôm nay, hai trái đất sẽ va chạm với nhau.

Tên chương View Download
240 Silver Surfer 015 751Đang cập nhật
239 Weirdworld 005 398Đang cập nhật
238 Old Man Logan 005 478Đang cập nhật
237 Ultimate End 005 582Đang cập nhật
236 Thors 004 445Đang cập nhật
235 Secret Wars 009 620Đang cập nhật
234 Secret Wars 008 494Đang cập nhật
233 Secret Wars 007 487Đang cập nhật
232 Siege 004 403Đang cập nhật
231 Secret Wars 006 499Đang cập nhật
230 Siege 003 337Đang cập nhật
229 Siege 002 350Đang cập nhật
228 Weirdworld 004 311Đang cập nhật
227 Weirdworld 003 299Đang cập nhật
226 Weirdworld 002 328Đang cập nhật
225 Weirdworld 001 562Đang cập nhật
224 Secret Wars 005 578Đang cập nhật
223 Ultimate End 004 343Đang cập nhật
222 Ultimate End 003 347Đang cập nhật
221 Thors 003 300Đang cập nhật
220 Thors 002 324Đang cập nhật
219 Thors 001 354Đang cập nhật
218 Old Man Logan 004 363Đang cập nhật
217 House of M 004 327Đang cập nhật
216 House of M 003 277Đang cập nhật
215 House of M 002 352Đang cập nhật
214 House of M 001 380Đang cập nhật
213 Ultimate End 002 321Đang cập nhật
212 Ultimate End 001 385Đang cập nhật
211 Hail Hydra 004 314Đang cập nhật
210 Hail Hydra 003 347Đang cập nhật
209 Hail Hydra 002 326Đang cập nhật
208 Hail Hydra 001 375Đang cập nhật
207 Guardians of Knowhere 004 286Đang cập nhật
206 Guardians of Knowhere 003 251Đang cập nhật
205 Guardians of Knowhere 002 386Đang cập nhật
204 Guardians of Knowhere 001 292Đang cập nhật
203 Age of Apocalypse 005 309Đang cập nhật
202 Age of Apocalypse 004 269Đang cập nhật
201 Age of Apocalypse 003 281Đang cập nhật
200 Age of Apocalypse 002 310Đang cập nhật
199 Age of Apocalypse 001 513Đang cập nhật
198 Civil War 005 352Đang cập nhật
197 Civil War 004 327Đang cập nhật
196 Civil War 003 299Đang cập nhật
195 Civil War 002 364Đang cập nhật
194 Civil War 001 419Đang cập nhật
191 Spider-Island 005 485Đang cập nhật
190 Spider-Island 004 353Đang cập nhật
189 Spider-Island 003 281Đang cập nhật
188 Spider-Island 002 265Đang cập nhật
187 Spider-Island 001 370Đang cập nhật
186 Ghost Racers 004 243Đang cập nhật
185 Ghost Racers 003 239Đang cập nhật
184 Ghost Racers 002 255Đang cập nhật
183 Ghost Racers 001 295Đang cập nhật
182 Secret Wars Secret Love 001 282Đang cập nhật
181 Inhumans - Attilan Rising 005 235Đang cập nhật
180 Inhumans - Attilan Rising 004 227Đang cập nhật
179 Inhumans - Attilan Rising 003 247Đang cập nhật
178 Inhumans - Attilan Rising 002 261Đang cập nhật
177 Inhumans - Attilan Rising 001 302Đang cập nhật
176 Star-Lord and Kitty Pryde 003 245Đang cập nhật
175 Star-Lord and Kitty Pryde 002 253Đang cập nhật
174 Star-Lord and Kitty Pryde 001 303Đang cập nhật
173 Secret Wars 004 400Đang cập nhật
172 Secret Wars, Too 01 302Đang cập nhật
171 Korvac Saga 004 237Đang cập nhật
170 Korvac Saga 003 194Đang cập nhật
169 Korvac Saga 002 223Đang cập nhật
168 Korvac Saga 001 304Đang cập nhật
166 E Is For Extinction 004 277Đang cập nhật
165 E Is For Extinction 003 212Đang cập nhật
164 E Is For Extinction 002 247Đang cập nhật
163 E Is For Extinction 001 420Đang cập nhật
158 Squadron Sinister 004 262Đang cập nhật
157 Squadron Sinister 003 210Đang cập nhật
156 Squadron Sinister 002 302Đang cập nhật
155 Squadron Sinister 001 272Đang cập nhật
154 Runaways 004 226Đang cập nhật
153 Runaways 003 214Đang cập nhật
152 Runaways 002 225Đang cập nhật
151 Runaways 001 238Đang cập nhật
150 Red Skull 003 226Đang cập nhật
149 Red Skull 002 254Đang cập nhật
148 Red Skull 001 255Đang cập nhật
147 1872 #004 250Đang cập nhật
146 1872 #003 209Đang cập nhật
145 1872 #002 246Đang cập nhật
144 1872 #001 341Đang cập nhật
135 1602 Witch Hunter Angela 004 218Đang cập nhật
134 1602 Witch Hunter Angela 003 255Đang cập nhật
133 1602 Witch Hunter Angela 002 224Đang cập nhật
132 1602 Witch Hunter Angela 001 297Đang cập nhật
131 Marvel Zombies 004 331Đang cập nhật
130 Marvel Zombies 003 285Đang cập nhật
129 Marvel Zombies 002 315Đang cập nhật
128 Marvel Zombies 001 400Đang cập nhật
127 Armor Wars 005 270Đang cập nhật
126 Armor Wars 004 296Đang cập nhật
125 Armor Wars 003 198Đang cập nhật
124 Armor Wars 002 205Đang cập nhật
123 Armor Wars 001 307Đang cập nhật
122 Armor Wars 0.5 264Đang cập nhật
116 Future Imperfect 005 254Đang cập nhật
115 Future Imperfect 004 244Đang cập nhật
114 Future Imperfect 003 241Đang cập nhật
113 Future Imperfect 002 269Đang cập nhật
112 Future Imperfect 001 315Đang cập nhật
107 X-tinction Agenda 004 203Đang cập nhật
106 X-tinction Agenda 003 183Đang cập nhật
105 X-tinction Agenda 002 253Đang cập nhật
104 X-tinction Agenda 001 275Đang cập nhật
103 Years Of Future Past 005 229Đang cập nhật
102 Years Of Future Past 004 224Đang cập nhật
101 Years Of Future Past 003 255Đang cập nhật
100 Years Of Future Past 002 270Đang cập nhật
099 Years Of Future Past 001 309Đang cập nhật
097 X-Men '92 008 253Đang cập nhật
096 X-Men '92 007 191Đang cập nhật
095 X-Men '92 006 689Đang cập nhật
094 X-Men '92 005 222Đang cập nhật
093 X-Men '92 004 266Đang cập nhật
092 X-Men '92 003 301Đang cập nhật
091 X-Men '92 002 302Đang cập nhật
090 X-Men '92 001 311Đang cập nhật
089 Where Monsters Dwell 005 264Đang cập nhật
088 Where Monsters Dwell 004 204Đang cập nhật
087 Where Monsters Dwell 003 245Đang cập nhật
086 Where Monsters Dwell 002 240Đang cập nhật
085 Where Monsters Dwell 001 297Đang cập nhật
084 Secret Wars 2099 005 315Đang cập nhật
083 Secret Wars 2099 004 264Đang cập nhật
082 Secret Wars 2099 003 322Đang cập nhật
081 Secret Wars 2099 002 293Đang cập nhật
080 Secret Wars 2099 001 521Đang cập nhật
079 Howard the Human 001 264Đang cập nhật
078 Inferno 005 255Đang cập nhật
077 Inferno 004 222Đang cập nhật
076 Inferno 003 200Đang cập nhật
075 Inferno 002 241Đang cập nhật
074 Inferno 001 320Đang cập nhật
073 Infinity Gauntlet 005 330Đang cập nhật
072 Infinity Gauntlet 004 278Đang cập nhật
071 Infinity Gauntlet 003 312Đang cập nhật
070 Infinity Gauntlet 002 260Đang cập nhật
069 Infinity Gauntlet 001 374Đang cập nhật
068 M.O.D.O.K. Assassin 005 262Đang cập nhật
067 M.O.D.O.K. Assassin 004 221Đang cập nhật
066 M.O.D.O.K. Assassin 003 233Đang cập nhật
065 M.O.D.O.K. Assassin 002 247Đang cập nhật
064 M.O.D.O.K. Assassin 001 331Đang cập nhật
063 Siege 001 322Đang cập nhật
062 Spider-Verse 005 334Đang cập nhật
061 Spider-Verse 004 284Đang cập nhật
060 Spider-Verse 003 316Đang cập nhật
059 Spider-Verse 002 268Đang cập nhật
058 Spider-Verse 001 362Đang cập nhật
057 Planet Hulk 005 299Đang cập nhật
056 Planet Hulk 004 262Đang cập nhật
055 Planet Hulk 003 311Đang cập nhật
054 Planet Hulk 002 391Đang cập nhật
053 Planet Hulk 001 342Đang cập nhật
052 A-Force 005 265Đang cập nhật
051 A-Force 004 274Đang cập nhật
050 A-Force 003 354Đang cập nhật
049 A-Force 002 276Đang cập nhật
048 A-Force 001 313Đang cập nhật
047 Master of Kung Fu 004 282Đang cập nhật
046 Master of Kung Fu 003 283Đang cập nhật
045 Master of Kung Fu 002 259Đang cập nhật
044 Master of Kung Fu 001 354Đang cập nhật
043 Secret Wars 003 373Đang cập nhật
042 Old Man Logan 003 289Đang cập nhật
041 Old Man Logan 002 279Đang cập nhật
040 Old Man Logan 001 341Đang cập nhật
039 Secret Wars Journal 005 359Đang cập nhật
038 Secret Wars Journal 004 372Đang cập nhật
037 Secret Wars Journal 003 294Đang cập nhật
036 Secret Wars Journal 002 342Đang cập nhật
035 Secret Wars Journal 001 382Đang cập nhật
034 Secret Wars - Battleworld 004 365Đang cập nhật
033 Secret Wars - Battleworld 003 576Đang cập nhật
032 Secret Wars - Battleworld 002 419Đang cập nhật
031 Secret Wars - Battleworld 001 570Đang cập nhật
030 Secret Wars 002 551Đang cập nhật
029 Loki - Agent of Asgard 017 414Đang cập nhật
028 Loki - Agent of Asgard 016 806Đang cập nhật
027 Silver Surfer 014 343Đang cập nhật
026 Silver Surfer 013 336Đang cập nhật
025 Silk 007 342Đang cập nhật
024 Ant-Man - Last Days 001 305Đang cập nhật
023 The Punisher 020 315Đang cập nhật
022 The Punisher 019 324Đang cập nhật
021 Magneto 021 307Đang cập nhật
020 Magneto 020 315Đang cập nhật
019 Magneto 019 329Đang cập nhật
018 Magneto 018 347Đang cập nhật
017 Ms. Marvel 019 330Đang cập nhật
016 Ms. Marvel 018 360Đang cập nhật
015 Ms. Marvel 017 305Đang cập nhật
014 Ms. Marvel 016 397Đang cập nhật
012 Loki - Agent of Asgard 015 430Đang cập nhật
011 Loki - Agent of Asgard 014 542Đang cập nhật
010 Secret Wars 001 553Đang cập nhật
009 Black Widow 020 415Đang cập nhật
008 Black Widow 019 551Đang cập nhật
003 Secret Wars 000 - FCBD 933Đang cập nhật
002 Spider-Woman 010 1,065Đang cập nhật


Facebook Vietcomic