MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Planetary/The Authority: Ruling the World

NỘI DUNG : Khi trái đất bị những sinh vật lạ tấn công, The Authority là những người chịu trách nhiệm đứng ra bảo vệ trái đất, nhưng sẽ ra sao nếu như những sinh vật lạ đó xuất phát từ siêu máy tính của Doc Brass tại Adirondacks - thứ mà Planetary đang nắm giữ trong tay để tìm hiểu?
Cả 2 nhóm cùng giải quyết một vấn đề nhưng trưởng nhóm của cả 2 lại không muốn đụng mặt nhau vì một vài lí do cá nhân, chuyện gì đã, đang và sẽ xảy ra?

Tên chương View Download


Facebook Vietcomic