MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

MPH

NỘI DUNG : Câu chuyện xoay quanh loại thuốc khiến người dùng có siêu tốc độ trong vòng 24h có tên là MPH. Roscoe, Chevy, Rosa và Baseball, họ là những người sống trong thành phố Detroit đang trong thời kì khủng hoảng, họ sử dụng MPH để trở thành những tên tội phạm siêu tốc độ hay nói đúng hơn là Robin Hood siêu tốc độ cướp của người giàu chia cho người nghèo.

Tên chương View Download
MPH #05 1,803Đang cập nhật
MPH #04 750Đang cập nhật
MPH #03 760Đang cập nhật
MPH #02 866Đang cập nhật
MPH #01 1,000Đang cập nhật


Facebook Vietcomic