MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Masks

NỘI DUNG : 1938, Justice Party - một tổ chức tội phạm trá hình- dành được quyền kiểm soát New York, chúng liên tục ban hành những bộ luật mới có lợi cho bản thân chúng và trấn áp người dân vô tội. Những vigilante mang mặt nạ lúc này là hy vọng duy nhất của người dân bởi vì họ phục vụ một thứ cao hơn cả pháp luật...họ phục vụ cho chính nghĩa.

Tên chương View Download
Tập 08 960Đang cập nhật
Tập 07 685Đang cập nhật
Tập 06 764Đang cập nhật
Tập 05 719Đang cập nhật
Tập 04 729Đang cập nhật
Tập 03 748Đang cập nhật
Tập 02 817Đang cập nhật
Tập 01 935Đang cập nhật


Facebook Vietcomic