MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Kẻ Xử Quyết - Phiên Xử Của Kẻ Xử Quyết | Punisher - The Trial Of The Punisher

NỘI DUNG : MỘT CÂU CHUYỆN VỀ THỂ LOẠI TÂM LÝ TỘI PHẠM CỦA MARVEL, XOAY QUANH NHÂN VẬT CHÍNH: FRANK CASTLE - THE PUNISHER (KẺ XỬ QUYẾT) TRONG MỘT PHIÊN XỬ MÀ CHÍNH HẮN ĐÃ ĐƯA MÌNH VÀO TRÒNG

Tên chương View Download
Kết Thẩm 1,969Đang cập nhật


Facebook Vietcomic