MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

JLA: Tower of Babel

NỘI DUNG : Batman luôn có kế hoạch để đối phó với từng thành viên của JLA.
Sẽ ra sao nếu kế hoạch đó rơi vào tay kẻ xấu?

Tên chương View Download
04: Harsh Words 4,752Đang cập nhật
03: Protected by the Cold 3,756Đang cập nhật
02: Seven Little Indians 4,154Đang cập nhật
01: Survival of the Fittest 5,170Đang cập nhật


Facebook Vietcomic