MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

JLA: Tower of Babel

NỘI DUNG : Batman luôn có kế hoạch để đối phó với từng thành viên của JLA.
Sẽ ra sao nếu kế hoạch đó rơi vào tay kẻ xấu?

Tên chương View Download
04: Harsh Words 3,589Đang cập nhật
03: Protected by the Cold 2,775Đang cập nhật
02: Seven Little Indians 3,137Đang cập nhật
01: Survival of the Fittest 4,101Đang cập nhật


Facebook Vietcomic