MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

JLA: Tower of Babel

NỘI DUNG : Batman luôn có kế hoạch để đối phó với từng thành viên của JLA.
Sẽ ra sao nếu kế hoạch đó rơi vào tay kẻ xấu?

Tên chương View Download
04: Harsh Words 3,501Đang cập nhật
03: Protected by the Cold 2,696Đang cập nhật
02: Seven Little Indians 3,076Đang cập nhật
01: Survival of the Fittest 4,019Đang cập nhật


Facebook Vietcomic