MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

iZombie

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
iZombie #17 - Falling 504Đang cập nhật
iZombie #16 - Rising 733Đang cập nhật
iZombie #15 - Going Down 519Đang cập nhật
iZombie #14 - The Full Circle 608Đang cập nhật
iZombie #13 - Arrivals And Exits 640Đang cập nhật
iZombie #9 - Playing Game 673Đang cập nhật
iZombie #8 - Rumbling 767Đang cập nhật
iZombie #7 - Vampires Are Sucky! 961Đang cập nhật
iZombie #6 - I, Were-Terrier 893Đang cập nhật
iZombie #5 - The Remains 1,014Đang cập nhật
iZombie #3 - The Dead Of Night 1,058Đang cập nhật
iZombie #2 - Working Stiffs 1,324Đang cập nhật
iZombie #1 - Dead to the world 74,687Đang cập nhật


Facebook Vietcomic