MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

iZombie

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
iZombie #17 - Falling 661Đang cập nhật
iZombie #16 - Rising 882Đang cập nhật
iZombie #15 - Going Down 658Đang cập nhật
iZombie #14 - The Full Circle 768Đang cập nhật
iZombie #13 - Arrivals And Exits 793Đang cập nhật
iZombie #9 - Playing Game 821Đang cập nhật
iZombie #8 - Rumbling 917Đang cập nhật
iZombie #7 - Vampires Are Sucky! 1,086Đang cập nhật
iZombie #6 - I, Were-Terrier 1,067Đang cập nhật
iZombie #5 - The Remains 1,180Đang cập nhật
iZombie #3 - The Dead Of Night 1,223Đang cập nhật
iZombie #2 - Working Stiffs 1,458Đang cập nhật
iZombie #1 - Dead to the world 74,919Đang cập nhật


Facebook Vietcomic