MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

iZombie

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
iZombie #17 - Falling 907Đang cập nhật
iZombie #16 - Rising 1,069Đang cập nhật
iZombie #15 - Going Down 826Đang cập nhật
iZombie #14 - The Full Circle 960Đang cập nhật
iZombie #13 - Arrivals And Exits 966Đang cập nhật
iZombie #9 - Playing Game 1,035Đang cập nhật
iZombie #8 - Rumbling 1,105Đang cập nhật
iZombie #7 - Vampires Are Sucky! 1,255Đang cập nhật
iZombie #6 - I, Were-Terrier 1,232Đang cập nhật
iZombie #5 - The Remains 1,379Đang cập nhật
iZombie #3 - The Dead Of Night 1,423Đang cập nhật
iZombie #2 - Working Stiffs 1,674Đang cập nhật
iZombie #1 - Dead to the world 75,272Đang cập nhật


Facebook Vietcomic