MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

iZombie

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
iZombie #17 - Falling 1,016Đang cập nhật
iZombie #16 - Rising 1,178Đang cập nhật
iZombie #15 - Going Down 919Đang cập nhật
iZombie #14 - The Full Circle 1,053Đang cập nhật
iZombie #13 - Arrivals And Exits 1,060Đang cập nhật
iZombie #9 - Playing Game 1,128Đang cập nhật
iZombie #8 - Rumbling 1,211Đang cập nhật
iZombie #7 - Vampires Are Sucky! 1,364Đang cập nhật
iZombie #6 - I, Were-Terrier 1,354Đang cập nhật
iZombie #5 - The Remains 1,490Đang cập nhật
iZombie #3 - The Dead Of Night 1,568Đang cập nhật
iZombie #2 - Working Stiffs 1,900Đang cập nhật
iZombie #1 - Dead to the world 75,559Đang cập nhật


Facebook Vietcomic