MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

iZombie

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
iZombie #17 - Falling 552Đang cập nhật
iZombie #16 - Rising 777Đang cập nhật
iZombie #15 - Going Down 568Đang cập nhật
iZombie #14 - The Full Circle 661Đang cập nhật
iZombie #13 - Arrivals And Exits 692Đang cập nhật
iZombie #9 - Playing Game 721Đang cập nhật
iZombie #8 - Rumbling 816Đang cập nhật
iZombie #7 - Vampires Are Sucky! 1,003Đang cập nhật
iZombie #6 - I, Were-Terrier 955Đang cập nhật
iZombie #5 - The Remains 1,071Đang cập nhật
iZombie #3 - The Dead Of Night 1,126Đang cập nhật
iZombie #2 - Working Stiffs 1,376Đang cập nhật
iZombie #1 - Dead to the world 74,761Đang cập nhật


Facebook Vietcomic