MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

iZombie

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
iZombie #17 - Falling 756Đang cập nhật
iZombie #16 - Rising 954Đang cập nhật
iZombie #15 - Going Down 726Đang cập nhật
iZombie #14 - The Full Circle 849Đang cập nhật
iZombie #13 - Arrivals And Exits 859Đang cập nhật
iZombie #9 - Playing Game 922Đang cập nhật
iZombie #8 - Rumbling 995Đang cập nhật
iZombie #7 - Vampires Are Sucky! 1,150Đang cập nhật
iZombie #6 - I, Were-Terrier 1,129Đang cập nhật
iZombie #5 - The Remains 1,259Đang cập nhật
iZombie #3 - The Dead Of Night 1,298Đang cập nhật
iZombie #2 - Working Stiffs 1,526Đang cập nhật
iZombie #1 - Dead to the world 75,080Đang cập nhật


Facebook Vietcomic