MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

iZombie

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
iZombie #17 - Falling 981Đang cập nhật
iZombie #16 - Rising 1,151Đang cập nhật
iZombie #15 - Going Down 891Đang cập nhật
iZombie #14 - The Full Circle 1,019Đang cập nhật
iZombie #13 - Arrivals And Exits 1,029Đang cập nhật
iZombie #9 - Playing Game 1,095Đang cập nhật
iZombie #8 - Rumbling 1,175Đang cập nhật
iZombie #7 - Vampires Are Sucky! 1,311Đang cập nhật
iZombie #6 - I, Were-Terrier 1,308Đang cập nhật
iZombie #5 - The Remains 1,455Đang cập nhật
iZombie #3 - The Dead Of Night 1,504Đang cập nhật
iZombie #2 - Working Stiffs 1,769Đang cập nhật
iZombie #1 - Dead to the world 75,460Đang cập nhật


Facebook Vietcomic