MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

iZombie

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
iZombie #17 - Falling 824Đang cập nhật
iZombie #16 - Rising 1,006Đang cập nhật
iZombie #15 - Going Down 773Đang cập nhật
iZombie #14 - The Full Circle 902Đang cập nhật
iZombie #13 - Arrivals And Exits 903Đang cập nhật
iZombie #9 - Playing Game 977Đang cập nhật
iZombie #8 - Rumbling 1,050Đang cập nhật
iZombie #7 - Vampires Are Sucky! 1,204Đang cập nhật
iZombie #6 - I, Were-Terrier 1,186Đang cập nhật
iZombie #5 - The Remains 1,317Đang cập nhật
iZombie #3 - The Dead Of Night 1,356Đang cập nhật
iZombie #2 - Working Stiffs 1,607Đang cập nhật
iZombie #1 - Dead to the world 75,176Đang cập nhật


Facebook Vietcomic