MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

iZombie

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
iZombie #17 - Falling 694Đang cập nhật
iZombie #16 - Rising 910Đang cập nhật
iZombie #15 - Going Down 684Đang cập nhật
iZombie #14 - The Full Circle 796Đang cập nhật
iZombie #13 - Arrivals And Exits 816Đang cập nhật
iZombie #9 - Playing Game 855Đang cập nhật
iZombie #8 - Rumbling 949Đang cập nhật
iZombie #7 - Vampires Are Sucky! 1,106Đang cập nhật
iZombie #6 - I, Were-Terrier 1,091Đang cập nhật
iZombie #5 - The Remains 1,209Đang cập nhật
iZombie #3 - The Dead Of Night 1,256Đang cập nhật
iZombie #2 - Working Stiffs 1,485Đang cập nhật
iZombie #1 - Dead to the world 74,991Đang cập nhật


Facebook Vietcomic