MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

iZombie

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
iZombie #17 - Falling 946Đang cập nhật
iZombie #16 - Rising 1,117Đang cập nhật
iZombie #15 - Going Down 866Đang cập nhật
iZombie #14 - The Full Circle 990Đang cập nhật
iZombie #13 - Arrivals And Exits 997Đang cập nhật
iZombie #9 - Playing Game 1,064Đang cập nhật
iZombie #8 - Rumbling 1,146Đang cập nhật
iZombie #7 - Vampires Are Sucky! 1,288Đang cập nhật
iZombie #6 - I, Were-Terrier 1,268Đang cập nhật
iZombie #5 - The Remains 1,422Đang cập nhật
iZombie #3 - The Dead Of Night 1,460Đang cập nhật
iZombie #2 - Working Stiffs 1,718Đang cập nhật
iZombie #1 - Dead to the world 75,331Đang cập nhật


Facebook Vietcomic