MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

iZombie

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
iZombie #17 - Falling 483Đang cập nhật
iZombie #16 - Rising 701Đang cập nhật
iZombie #15 - Going Down 487Đang cập nhật
iZombie #14 - The Full Circle 577Đang cập nhật
iZombie #13 - Arrivals And Exits 610Đang cập nhật
iZombie #9 - Playing Game 640Đang cập nhật
iZombie #8 - Rumbling 737Đang cập nhật
iZombie #7 - Vampires Are Sucky! 928Đang cập nhật
iZombie #6 - I, Were-Terrier 852Đang cập nhật
iZombie #5 - The Remains 986Đang cập nhật
iZombie #3 - The Dead Of Night 1,022Đang cập nhật
iZombie #2 - Working Stiffs 1,293Đang cập nhật
iZombie #1 - Dead to the world 74,637Đang cập nhật


Facebook Vietcomic