MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

iZombie

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
iZombie #17 - Falling 798Đang cập nhật
iZombie #16 - Rising 981Đang cập nhật
iZombie #15 - Going Down 752Đang cập nhật
iZombie #14 - The Full Circle 876Đang cập nhật
iZombie #13 - Arrivals And Exits 884Đang cập nhật
iZombie #9 - Playing Game 958Đang cập nhật
iZombie #8 - Rumbling 1,027Đang cập nhật
iZombie #7 - Vampires Are Sucky! 1,186Đang cập nhật
iZombie #6 - I, Were-Terrier 1,165Đang cập nhật
iZombie #5 - The Remains 1,294Đang cập nhật
iZombie #3 - The Dead Of Night 1,333Đang cập nhật
iZombie #2 - Working Stiffs 1,575Đang cập nhật
iZombie #1 - Dead to the world 75,135Đang cập nhật


Facebook Vietcomic