MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

iZombie

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
iZombie #17 - Falling 640Đang cập nhật
iZombie #16 - Rising 872Đang cập nhật
iZombie #15 - Going Down 644Đang cập nhật
iZombie #14 - The Full Circle 753Đang cập nhật
iZombie #13 - Arrivals And Exits 778Đang cập nhật
iZombie #9 - Playing Game 808Đang cập nhật
iZombie #8 - Rumbling 902Đang cập nhật
iZombie #7 - Vampires Are Sucky! 1,081Đang cập nhật
iZombie #6 - I, Were-Terrier 1,060Đang cập nhật
iZombie #5 - The Remains 1,164Đang cập nhật
iZombie #3 - The Dead Of Night 1,210Đang cập nhật
iZombie #2 - Working Stiffs 1,446Đang cập nhật
iZombie #1 - Dead to the world 74,893Đang cập nhật


Facebook Vietcomic