MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

iZombie

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
iZombie #17 - Falling 431Đang cập nhật
iZombie #16 - Rising 654Đang cập nhật
iZombie #15 - Going Down 438Đang cập nhật
iZombie #14 - The Full Circle 536Đang cập nhật
iZombie #13 - Arrivals And Exits 567Đang cập nhật
iZombie #9 - Playing Game 598Đang cập nhật
iZombie #8 - Rumbling 674Đang cập nhật
iZombie #7 - Vampires Are Sucky! 883Đang cập nhật
iZombie #6 - I, Were-Terrier 790Đang cập nhật
iZombie #5 - The Remains 936Đang cập nhật
iZombie #3 - The Dead Of Night 970Đang cập nhật
iZombie #2 - Working Stiffs 1,244Đang cập nhật
iZombie #1 - Dead to the world 74,582Đang cập nhật


Facebook Vietcomic