IZombie
MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

iZombie

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
iZombie #17 - Falling 396Đang cập nhật
iZombie #16 - Rising 630Đang cập nhật
iZombie #15 - Going Down 415Đang cập nhật
iZombie #14 - The Full Circle 512Đang cập nhật
iZombie #13 - Arrivals And Exits 481Đang cập nhật
iZombie #9 - Playing Game 572Đang cập nhật
iZombie #8 - Rumbling 643Đang cập nhật
iZombie #7 - Vampires Are Sucky! 852Đang cập nhật
iZombie #6 - I, Were-Terrier 735Đang cập nhật
iZombie #5 - The Remains 904Đang cập nhật
iZombie #3 - The Dead Of Night 945Đang cập nhật
iZombie #2 - Working Stiffs 1,212Đang cập nhật
iZombie #1 - Dead to the world 74,538Đang cập nhật


Facebook Vietcomic