MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

iZombie

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
iZombie #17 - Falling 860Đang cập nhật
iZombie #16 - Rising 1,034Đang cập nhật
iZombie #15 - Going Down 798Đang cập nhật
iZombie #14 - The Full Circle 930Đang cập nhật
iZombie #13 - Arrivals And Exits 927Đang cập nhật
iZombie #9 - Playing Game 1,009Đang cập nhật
iZombie #8 - Rumbling 1,080Đang cập nhật
iZombie #7 - Vampires Are Sucky! 1,232Đang cập nhật
iZombie #6 - I, Were-Terrier 1,209Đang cập nhật
iZombie #5 - The Remains 1,351Đang cập nhật
iZombie #3 - The Dead Of Night 1,386Đang cập nhật
iZombie #2 - Working Stiffs 1,639Đang cập nhật
iZombie #1 - Dead to the world 75,220Đang cập nhật


Facebook Vietcomic