MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

iZombie

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
iZombie #17 - Falling 612Đang cập nhật
iZombie #16 - Rising 843Đang cập nhật
iZombie #15 - Going Down 614Đang cập nhật
iZombie #14 - The Full Circle 732Đang cập nhật
iZombie #13 - Arrivals And Exits 758Đang cập nhật
iZombie #9 - Playing Game 787Đang cập nhật
iZombie #8 - Rumbling 880Đang cập nhật
iZombie #7 - Vampires Are Sucky! 1,063Đang cập nhật
iZombie #6 - I, Were-Terrier 1,038Đang cập nhật
iZombie #5 - The Remains 1,140Đang cập nhật
iZombie #3 - The Dead Of Night 1,179Đang cập nhật
iZombie #2 - Working Stiffs 1,426Đang cập nhật
iZombie #1 - Dead to the world 74,848Đang cập nhật


Facebook Vietcomic