MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

iZombie

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
iZombie #17 - Falling 588Đang cập nhật
iZombie #16 - Rising 819Đang cập nhật
iZombie #15 - Going Down 592Đang cập nhật
iZombie #14 - The Full Circle 696Đang cập nhật
iZombie #13 - Arrivals And Exits 729Đang cập nhật
iZombie #9 - Playing Game 755Đang cập nhật
iZombie #8 - Rumbling 848Đang cập nhật
iZombie #7 - Vampires Are Sucky! 1,035Đang cập nhật
iZombie #6 - I, Were-Terrier 1,001Đang cập nhật
iZombie #5 - The Remains 1,109Đang cập nhật
iZombie #3 - The Dead Of Night 1,153Đang cập nhật
iZombie #2 - Working Stiffs 1,404Đang cập nhật
iZombie #1 - Dead to the world 74,812Đang cập nhật


Facebook Vietcomic