MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

iZombie

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
iZombie #17 - Falling 521Đang cập nhật
iZombie #16 - Rising 751Đang cập nhật
iZombie #15 - Going Down 540Đang cập nhật
iZombie #14 - The Full Circle 626Đang cập nhật
iZombie #13 - Arrivals And Exits 661Đang cập nhật
iZombie #9 - Playing Game 692Đang cập nhật
iZombie #8 - Rumbling 786Đang cập nhật
iZombie #7 - Vampires Are Sucky! 981Đang cập nhật
iZombie #6 - I, Were-Terrier 925Đang cập nhật
iZombie #5 - The Remains 1,035Đang cập nhật
iZombie #3 - The Dead Of Night 1,090Đang cập nhật
iZombie #2 - Working Stiffs 1,342Đang cập nhật
iZombie #1 - Dead to the world 74,710Đang cập nhật


Facebook Vietcomic