MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Green Lantern Saga (2005-2011)

NỘI DUNG : Bộ truyện tổng hợp 2 series Green Lantern, Green Lantern Corps và vô số mini-series khác thuật về giai đoạn huy hoàng nhất trong lịch sử của Green Lantern pre-new 52(2005-2011). Gồm các crossover events đình đám như The Sinestro Corps War, Blackest Night, War of the Green Lanterns sẽ thay đổi vũ trụ DC mãi mãi.

Tên chương View Download
Tập 032: Green Lantern Corps #1 22,593Đang cập nhật
Tập 031: Green Lantern #20 1,966Đang cập nhật
Tập 030: Green Lantern #19 1,233Đang cập nhật
Tập 029: Green Lantern #18 1,693Đang cập nhật
Tập 028: Green Lantern #17 2,386Đang cập nhật
Tập 027: Green Lantern #16 1,578Đang cập nhật
Tập 026: Green Lantern #15 1,673Đang cập nhật
Tập 025: Green Lantern #14 1,833Đang cập nhật
Tập 024: Green Lantern #13 1,654Đang cập nhật
Tập 023: Green Lantern #12 1,878Đang cập nhật
Tập 022: Green Lantern #11 2,347Đang cập nhật
Tập 021: Green Lantern #10 1,423Đang cập nhật
Tập 020: Green Lantern #9 1,348Đang cập nhật
Tập 019: Green Lantern #8 1,653Đang cập nhật
Tập 018: Green Lantern #7 1,507Đang cập nhật
Tập 012: Green Lantern #6 2,379Đang cập nhật
Tập 011: Green Lantern #5 2,425Đang cập nhật
Tập 010: Green Lantern #4 2,509Đang cập nhật
Tập 009: Green Lantern #3 2,729Đang cập nhật
Tập 008: Green Lantern #2 2,790Đang cập nhật
Tập 007: Green Lantern #1 4,036Đang cập nhật
Tập 006: Green Lantern: Rebirth #6 3,048Đang cập nhật
Tập 005: Green Lantern: Rebirth #5 7,464Đang cập nhật
Tập 004: Green Lantern: Rebirth #4 3,197Đang cập nhật
Tập 003: Green Lantern: Rebirth #3 3,511Đang cập nhật
Tập 002: Green Lantern: Rebirth #2 3,683Đang cập nhật
Tập 001: Green Lantern: Rebirth #1 6,152Đang cập nhật


Facebook Vietcomic