MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Green Lantern Saga (2005-2011)

NỘI DUNG : Bộ truyện tổng hợp 2 series Green Lantern, Green Lantern Corps và vô số mini-series khác thuật về giai đoạn huy hoàng nhất trong lịch sử của Green Lantern pre-new 52(2005-2011). Gồm các crossover events đình đám như The Sinestro Corps War, Blackest Night, War of the Green Lanterns sẽ thay đổi vũ trụ DC mãi mãi.

Tên chương View Download
Tập 032: Green Lantern Corps #1 39,386Đang cập nhật
Tập 031: Green Lantern #20 2,319Đang cập nhật
Tập 030: Green Lantern #19 1,475Đang cập nhật
Tập 029: Green Lantern #18 1,898Đang cập nhật
Tập 028: Green Lantern #17 2,737Đang cập nhật
Tập 027: Green Lantern #16 1,848Đang cập nhật
Tập 026: Green Lantern #15 1,910Đang cập nhật
Tập 025: Green Lantern #14 2,075Đang cập nhật
Tập 024: Green Lantern #13 2,067Đang cập nhật
Tập 023: Green Lantern #12 2,176Đang cập nhật
Tập 022: Green Lantern #11 2,744Đang cập nhật
Tập 021: Green Lantern #10 1,652Đang cập nhật
Tập 020: Green Lantern #9 1,556Đang cập nhật
Tập 019: Green Lantern #8 1,847Đang cập nhật
Tập 018: Green Lantern #7 1,732Đang cập nhật
Tập 012: Green Lantern #6 2,610Đang cập nhật
Tập 011: Green Lantern #5 2,686Đang cập nhật
Tập 010: Green Lantern #4 2,781Đang cập nhật
Tập 009: Green Lantern #3 3,002Đang cập nhật
Tập 008: Green Lantern #2 3,065Đang cập nhật
Tập 007: Green Lantern #1 4,345Đang cập nhật
Tập 006: Green Lantern: Rebirth #6 3,433Đang cập nhật
Tập 005: Green Lantern: Rebirth #5 7,817Đang cập nhật
Tập 004: Green Lantern: Rebirth #4 3,472Đang cập nhật
Tập 003: Green Lantern: Rebirth #3 3,834Đang cập nhật
Tập 002: Green Lantern: Rebirth #2 3,932Đang cập nhật
Tập 001: Green Lantern: Rebirth #1 6,634Đang cập nhật


Facebook Vietcomic