MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Green Lantern Saga (2005-2011)

NỘI DUNG : Bộ truyện tổng hợp 2 series Green Lantern, Green Lantern Corps và vô số mini-series khác thuật về giai đoạn huy hoàng nhất trong lịch sử của Green Lantern pre-new 52(2005-2011). Gồm các crossover events đình đám như The Sinestro Corps War, Blackest Night, War of the Green Lanterns sẽ thay đổi vũ trụ DC mãi mãi.

Tên chương View Download
Tập 032: Green Lantern Corps #1 7,379Đang cập nhật
Tập 031: Green Lantern #20 1,727Đang cập nhật
Tập 030: Green Lantern #19 1,065Đang cập nhật
Tập 029: Green Lantern #18 1,538Đang cập nhật
Tập 028: Green Lantern #17 2,210Đang cập nhật
Tập 027: Green Lantern #16 1,411Đang cập nhật
Tập 026: Green Lantern #15 1,493Đang cập nhật
Tập 025: Green Lantern #14 1,630Đang cập nhật
Tập 024: Green Lantern #13 1,496Đang cập nhật
Tập 023: Green Lantern #12 1,702Đang cập nhật
Tập 022: Green Lantern #11 2,138Đang cập nhật
Tập 021: Green Lantern #10 1,257Đang cập nhật
Tập 020: Green Lantern #9 1,188Đang cập nhật
Tập 019: Green Lantern #8 1,508Đang cập nhật
Tập 018: Green Lantern #7 1,317Đang cập nhật
Tập 012: Green Lantern #6 2,193Đang cập nhật
Tập 011: Green Lantern #5 2,220Đang cập nhật
Tập 010: Green Lantern #4 2,285Đang cập nhật
Tập 009: Green Lantern #3 2,463Đang cập nhật
Tập 008: Green Lantern #2 2,563Đang cập nhật
Tập 007: Green Lantern #1 3,765Đang cập nhật
Tập 006: Green Lantern: Rebirth #6 2,837Đang cập nhật
Tập 005: Green Lantern: Rebirth #5 6,579Đang cập nhật
Tập 004: Green Lantern: Rebirth #4 2,976Đang cập nhật
Tập 003: Green Lantern: Rebirth #3 3,267Đang cập nhật
Tập 002: Green Lantern: Rebirth #2 3,435Đang cập nhật
Tập 001: Green Lantern: Rebirth #1 5,695Đang cập nhật


Facebook Vietcomic