MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Green Lantern Saga (2005-2011)

NỘI DUNG : Bộ truyện tổng hợp 2 series Green Lantern, Green Lantern Corps và vô số mini-series khác thuật về giai đoạn huy hoàng nhất trong lịch sử của Green Lantern pre-new 52(2005-2011). Gồm các crossover events đình đám như The Sinestro Corps War, Blackest Night, War of the Green Lanterns sẽ thay đổi vũ trụ DC mãi mãi.

Tên chương View Download
Tập 032: Green Lantern Corps #1 28,062Đang cập nhật
Tập 031: Green Lantern #20 2,074Đang cập nhật
Tập 030: Green Lantern #19 1,308Đang cập nhật
Tập 029: Green Lantern #18 1,764Đang cập nhật
Tập 028: Green Lantern #17 2,505Đang cập nhật
Tập 027: Green Lantern #16 1,671Đang cập nhật
Tập 026: Green Lantern #15 1,755Đang cập nhật
Tập 025: Green Lantern #14 1,924Đang cập nhật
Tập 024: Green Lantern #13 1,769Đang cập nhật
Tập 023: Green Lantern #12 1,958Đang cập nhật
Tập 022: Green Lantern #11 2,467Đang cập nhật
Tập 021: Green Lantern #10 1,508Đang cập nhật
Tập 020: Green Lantern #9 1,428Đang cập nhật
Tập 019: Green Lantern #8 1,716Đang cập nhật
Tập 018: Green Lantern #7 1,579Đang cập nhật
Tập 012: Green Lantern #6 2,460Đang cập nhật
Tập 011: Green Lantern #5 2,519Đang cập nhật
Tập 010: Green Lantern #4 2,598Đang cập nhật
Tập 009: Green Lantern #3 2,835Đang cập nhật
Tập 008: Green Lantern #2 2,890Đang cập nhật
Tập 007: Green Lantern #1 4,144Đang cập nhật
Tập 006: Green Lantern: Rebirth #6 3,207Đang cập nhật
Tập 005: Green Lantern: Rebirth #5 7,615Đang cập nhật
Tập 004: Green Lantern: Rebirth #4 3,282Đang cập nhật
Tập 003: Green Lantern: Rebirth #3 3,618Đang cập nhật
Tập 002: Green Lantern: Rebirth #2 3,778Đang cập nhật
Tập 001: Green Lantern: Rebirth #1 6,322Đang cập nhật


Facebook Vietcomic