MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Green Lantern Saga (2005-2011)

NỘI DUNG : Bộ truyện tổng hợp 2 series Green Lantern, Green Lantern Corps và vô số mini-series khác thuật về giai đoạn huy hoàng nhất trong lịch sử của Green Lantern pre-new 52(2005-2011). Gồm các crossover events đình đám như The Sinestro Corps War, Blackest Night, War of the Green Lanterns sẽ thay đổi vũ trụ DC mãi mãi.

Tên chương View Download
Tập 032: Green Lantern Corps #1 1,148Đang cập nhật
Tập 031: Green Lantern #20 1,363Đang cập nhật
Tập 030: Green Lantern #19 817Đang cập nhật
Tập 029: Green Lantern #18 1,279Đang cập nhật
Tập 028: Green Lantern #17 1,916Đang cập nhật
Tập 027: Green Lantern #16 1,161Đang cập nhật
Tập 026: Green Lantern #15 1,213Đang cập nhật
Tập 025: Green Lantern #14 1,363Đang cập nhật
Tập 024: Green Lantern #13 1,262Đang cập nhật
Tập 023: Green Lantern #12 1,446Đang cập nhật
Tập 022: Green Lantern #11 1,881Đang cập nhật
Tập 021: Green Lantern #10 1,037Đang cập nhật
Tập 020: Green Lantern #9 963Đang cập nhật
Tập 019: Green Lantern #8 1,249Đang cập nhật
Tập 018: Green Lantern #7 1,055Đang cập nhật
Tập 012: Green Lantern #6 1,918Đang cập nhật
Tập 011: Green Lantern #5 1,928Đang cập nhật
Tập 010: Green Lantern #4 1,928Đang cập nhật
Tập 009: Green Lantern #3 2,094Đang cập nhật
Tập 008: Green Lantern #2 2,228Đang cập nhật
Tập 007: Green Lantern #1 3,349Đang cập nhật
Tập 006: Green Lantern: Rebirth #6 2,496Đang cập nhật
Tập 005: Green Lantern: Rebirth #5 5,276Đang cập nhật
Tập 004: Green Lantern: Rebirth #4 2,637Đang cập nhật
Tập 003: Green Lantern: Rebirth #3 2,909Đang cập nhật
Tập 002: Green Lantern: Rebirth #2 3,041Đang cập nhật
Tập 001: Green Lantern: Rebirth #1 4,998Đang cập nhật


Facebook Vietcomic