MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Green Lantern Saga (2005-2011)

NỘI DUNG : Bộ truyện tổng hợp 2 series Green Lantern, Green Lantern Corps và vô số mini-series khác thuật về giai đoạn huy hoàng nhất trong lịch sử của Green Lantern pre-new 52(2005-2011). Gồm các crossover events đình đám như The Sinestro Corps War, Blackest Night, War of the Green Lanterns sẽ thay đổi vũ trụ DC mãi mãi.

Tên chương View Download
Tập 032: Green Lantern Corps #1 2,736Đang cập nhật
Tập 031: Green Lantern #20 1,650Đang cập nhật
Tập 030: Green Lantern #19 999Đang cập nhật
Tập 029: Green Lantern #18 1,477Đang cập nhật
Tập 028: Green Lantern #17 2,154Đang cập nhật
Tập 027: Green Lantern #16 1,343Đang cập nhật
Tập 026: Green Lantern #15 1,420Đang cập nhật
Tập 025: Green Lantern #14 1,560Đang cập nhật
Tập 024: Green Lantern #13 1,436Đang cập nhật
Tập 023: Green Lantern #12 1,643Đang cập nhật
Tập 022: Green Lantern #11 2,068Đang cập nhật
Tập 021: Green Lantern #10 1,208Đang cập nhật
Tập 020: Green Lantern #9 1,138Đang cập nhật
Tập 019: Green Lantern #8 1,460Đang cập nhật
Tập 018: Green Lantern #7 1,257Đang cập nhật
Tập 012: Green Lantern #6 2,131Đang cập nhật
Tập 011: Green Lantern #5 2,136Đang cập nhật
Tập 010: Green Lantern #4 2,203Đang cập nhật
Tập 009: Green Lantern #3 2,397Đang cập nhật
Tập 008: Green Lantern #2 2,484Đang cập nhật
Tập 007: Green Lantern #1 3,683Đang cập nhật
Tập 006: Green Lantern: Rebirth #6 2,770Đang cập nhật
Tập 005: Green Lantern: Rebirth #5 6,237Đang cập nhật
Tập 004: Green Lantern: Rebirth #4 2,900Đang cập nhật
Tập 003: Green Lantern: Rebirth #3 3,209Đang cập nhật
Tập 002: Green Lantern: Rebirth #2 3,350Đang cập nhật
Tập 001: Green Lantern: Rebirth #1 5,557Đang cập nhật


Facebook Vietcomic