MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Green Lantern Saga (2005-2011)

NỘI DUNG : Bộ truyện tổng hợp 2 series Green Lantern, Green Lantern Corps và vô số mini-series khác thuật về giai đoạn huy hoàng nhất trong lịch sử của Green Lantern pre-new 52(2005-2011). Gồm các crossover events đình đám như The Sinestro Corps War, Blackest Night, War of the Green Lanterns sẽ thay đổi vũ trụ DC mãi mãi.

Tên chương View Download
Tập 032: Green Lantern Corps #1 12,035Đang cập nhật
Tập 031: Green Lantern #20 1,784Đang cập nhật
Tập 030: Green Lantern #19 1,120Đang cập nhật
Tập 029: Green Lantern #18 1,584Đang cập nhật
Tập 028: Green Lantern #17 2,263Đang cập nhật
Tập 027: Green Lantern #16 1,461Đang cập nhật
Tập 026: Green Lantern #15 1,547Đang cập nhật
Tập 025: Green Lantern #14 1,688Đang cập nhật
Tập 024: Green Lantern #13 1,541Đang cập nhật
Tập 023: Green Lantern #12 1,763Đang cập nhật
Tập 022: Green Lantern #11 2,244Đang cập nhật
Tập 021: Green Lantern #10 1,307Đang cập nhật
Tập 020: Green Lantern #9 1,233Đang cập nhật
Tập 019: Green Lantern #8 1,553Đang cập nhật
Tập 018: Green Lantern #7 1,371Đang cập nhật
Tập 012: Green Lantern #6 2,247Đang cập nhật
Tập 011: Green Lantern #5 2,287Đang cập nhật
Tập 010: Green Lantern #4 2,349Đang cập nhật
Tập 009: Green Lantern #3 2,524Đang cập nhật
Tập 008: Green Lantern #2 2,623Đang cập nhật
Tập 007: Green Lantern #1 3,829Đang cập nhật
Tập 006: Green Lantern: Rebirth #6 2,882Đang cập nhật
Tập 005: Green Lantern: Rebirth #5 6,867Đang cập nhật
Tập 004: Green Lantern: Rebirth #4 3,036Đang cập nhật
Tập 003: Green Lantern: Rebirth #3 3,329Đang cập nhật
Tập 002: Green Lantern: Rebirth #2 3,504Đang cập nhật
Tập 001: Green Lantern: Rebirth #1 5,807Đang cập nhật


Facebook Vietcomic