MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Green Lantern Saga (2005-2011)

NỘI DUNG : Bộ truyện tổng hợp 2 series Green Lantern, Green Lantern Corps và vô số mini-series khác thuật về giai đoạn huy hoàng nhất trong lịch sử của Green Lantern pre-new 52(2005-2011). Gồm các crossover events đình đám như The Sinestro Corps War, Blackest Night, War of the Green Lanterns sẽ thay đổi vũ trụ DC mãi mãi.

Tên chương View Download
Tập 032: Green Lantern Corps #1 32,954Đang cập nhật
Tập 031: Green Lantern #20 2,172Đang cập nhật
Tập 030: Green Lantern #19 1,375Đang cập nhật
Tập 029: Green Lantern #18 1,832Đang cập nhật
Tập 028: Green Lantern #17 2,612Đang cập nhật
Tập 027: Green Lantern #16 1,758Đang cập nhật
Tập 026: Green Lantern #15 1,836Đang cập nhật
Tập 025: Green Lantern #14 2,008Đang cập nhật
Tập 024: Green Lantern #13 1,933Đang cập nhật
Tập 023: Green Lantern #12 2,074Đang cập nhật
Tập 022: Green Lantern #11 2,605Đang cập nhật
Tập 021: Green Lantern #10 1,575Đang cập nhật
Tập 020: Green Lantern #9 1,491Đang cập nhật
Tập 019: Green Lantern #8 1,788Đang cập nhật
Tập 018: Green Lantern #7 1,655Đang cập nhật
Tập 012: Green Lantern #6 2,537Đang cập nhật
Tập 011: Green Lantern #5 2,598Đang cập nhật
Tập 010: Green Lantern #4 2,678Đang cập nhật
Tập 009: Green Lantern #3 2,912Đang cập nhật
Tập 008: Green Lantern #2 2,973Đang cập nhật
Tập 007: Green Lantern #1 4,234Đang cập nhật
Tập 006: Green Lantern: Rebirth #6 3,343Đang cập nhật
Tập 005: Green Lantern: Rebirth #5 7,720Đang cập nhật
Tập 004: Green Lantern: Rebirth #4 3,363Đang cập nhật
Tập 003: Green Lantern: Rebirth #3 3,733Đang cập nhật
Tập 002: Green Lantern: Rebirth #2 3,852Đang cập nhật
Tập 001: Green Lantern: Rebirth #1 6,449Đang cập nhật


Facebook Vietcomic