MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Green Lantern Saga (2005-2011)

NỘI DUNG : Bộ truyện tổng hợp 2 series Green Lantern, Green Lantern Corps và vô số mini-series khác thuật về giai đoạn huy hoàng nhất trong lịch sử của Green Lantern pre-new 52(2005-2011). Gồm các crossover events đình đám như The Sinestro Corps War, Blackest Night, War of the Green Lanterns sẽ thay đổi vũ trụ DC mãi mãi.

Tên chương View Download
Tập 032: Green Lantern Corps #1 110Đang cập nhật
Tập 031: Green Lantern #20 925Đang cập nhật
Tập 030: Green Lantern #19 525Đang cập nhật
Tập 029: Green Lantern #18 993Đang cập nhật
Tập 028: Green Lantern #17 1,629Đang cập nhật
Tập 027: Green Lantern #16 935Đang cập nhật
Tập 026: Green Lantern #15 945Đang cập nhật
Tập 025: Green Lantern #14 1,087Đang cập nhật
Tập 024: Green Lantern #13 1,032Đang cập nhật
Tập 023: Green Lantern #12 1,176Đang cập nhật
Tập 022: Green Lantern #11 1,629Đang cập nhật
Tập 021: Green Lantern #10 801Đang cập nhật
Tập 020: Green Lantern #9 714Đang cập nhật
Tập 019: Green Lantern #8 971Đang cập nhật
Tập 018: Green Lantern #7 789Đang cập nhật
Tập 012: Green Lantern #6 1,601Đang cập nhật
Tập 011: Green Lantern #5 1,622Đang cập nhật
Tập 010: Green Lantern #4 1,565Đang cập nhật
Tập 009: Green Lantern #3 1,676Đang cập nhật
Tập 008: Green Lantern #2 1,837Đang cập nhật
Tập 007: Green Lantern #1 2,812Đang cập nhật
Tập 006: Green Lantern: Rebirth #6 2,028Đang cập nhật
Tập 005: Green Lantern: Rebirth #5 4,071Đang cập nhật
Tập 004: Green Lantern: Rebirth #4 2,153Đang cập nhật
Tập 003: Green Lantern: Rebirth #3 2,349Đang cập nhật
Tập 002: Green Lantern: Rebirth #2 2,460Đang cập nhật
Tập 001: Green Lantern: Rebirth #1 4,001Đang cập nhật


Facebook Vietcomic