MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Green Lantern Saga (2005-2011)

NỘI DUNG : Bộ truyện tổng hợp 2 series Green Lantern, Green Lantern Corps và vô số mini-series khác thuật về giai đoạn huy hoàng nhất trong lịch sử của Green Lantern pre-new 52(2005-2011). Gồm các crossover events đình đám như The Sinestro Corps War, Blackest Night, War of the Green Lanterns sẽ thay đổi vũ trụ DC mãi mãi.

Tên chương View Download
Tập 032: Green Lantern Corps #1 483Đang cập nhật
Tập 031: Green Lantern #20 1,067Đang cập nhật
Tập 030: Green Lantern #19 611Đang cập nhật
Tập 029: Green Lantern #18 1,091Đang cập nhật
Tập 028: Green Lantern #17 1,729Đang cập nhật
Tập 027: Green Lantern #16 1,013Đang cập nhật
Tập 026: Green Lantern #15 1,050Đang cập nhật
Tập 025: Green Lantern #14 1,196Đang cập nhật
Tập 024: Green Lantern #13 1,119Đang cập nhật
Tập 023: Green Lantern #12 1,285Đang cập nhật
Tập 022: Green Lantern #11 1,722Đang cập nhật
Tập 021: Green Lantern #10 889Đang cập nhật
Tập 020: Green Lantern #9 808Đang cập nhật
Tập 019: Green Lantern #8 1,079Đang cập nhật
Tập 018: Green Lantern #7 890Đang cập nhật
Tập 012: Green Lantern #6 1,720Đang cập nhật
Tập 011: Green Lantern #5 1,738Đang cập nhật
Tập 010: Green Lantern #4 1,689Đang cập nhật
Tập 009: Green Lantern #3 1,834Đang cập nhật
Tập 008: Green Lantern #2 1,982Đang cập nhật
Tập 007: Green Lantern #1 2,988Đang cập nhật
Tập 006: Green Lantern: Rebirth #6 2,198Đang cập nhật
Tập 005: Green Lantern: Rebirth #5 4,558Đang cập nhật
Tập 004: Green Lantern: Rebirth #4 2,340Đang cập nhật
Tập 003: Green Lantern: Rebirth #3 2,553Đang cập nhật
Tập 002: Green Lantern: Rebirth #2 2,660Đang cập nhật
Tập 001: Green Lantern: Rebirth #1 4,368Đang cập nhật


Facebook Vietcomic