MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Green Lantern Saga (2005-2011)

NỘI DUNG : Bộ truyện tổng hợp 2 series Green Lantern, Green Lantern Corps và vô số mini-series khác thuật về giai đoạn huy hoàng nhất trong lịch sử của Green Lantern pre-new 52(2005-2011). Gồm các crossover events đình đám như The Sinestro Corps War, Blackest Night, War of the Green Lanterns sẽ thay đổi vũ trụ DC mãi mãi.

Tên chương View Download
Tập 032: Green Lantern Corps #1 18,043Đang cập nhật
Tập 031: Green Lantern #20 1,856Đang cập nhật
Tập 030: Green Lantern #19 1,165Đang cập nhật
Tập 029: Green Lantern #18 1,631Đang cập nhật
Tập 028: Green Lantern #17 2,316Đang cập nhật
Tập 027: Green Lantern #16 1,510Đang cập nhật
Tập 026: Green Lantern #15 1,595Đang cập nhật
Tập 025: Green Lantern #14 1,740Đang cập nhật
Tập 024: Green Lantern #13 1,586Đang cập nhật
Tập 023: Green Lantern #12 1,817Đang cập nhật
Tập 022: Green Lantern #11 2,285Đang cập nhật
Tập 021: Green Lantern #10 1,347Đang cập nhật
Tập 020: Green Lantern #9 1,276Đang cập nhật
Tập 019: Green Lantern #8 1,584Đang cập nhật
Tập 018: Green Lantern #7 1,415Đang cập nhật
Tập 012: Green Lantern #6 2,292Đang cập nhật
Tập 011: Green Lantern #5 2,332Đang cập nhật
Tập 010: Green Lantern #4 2,410Đang cập nhật
Tập 009: Green Lantern #3 2,598Đang cập nhật
Tập 008: Green Lantern #2 2,677Đang cập nhật
Tập 007: Green Lantern #1 3,897Đang cập nhật
Tập 006: Green Lantern: Rebirth #6 2,941Đang cập nhật
Tập 005: Green Lantern: Rebirth #5 7,229Đang cập nhật
Tập 004: Green Lantern: Rebirth #4 3,089Đang cập nhật
Tập 003: Green Lantern: Rebirth #3 3,392Đang cập nhật
Tập 002: Green Lantern: Rebirth #2 3,560Đang cập nhật
Tập 001: Green Lantern: Rebirth #1 5,923Đang cập nhật


Facebook Vietcomic