MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Green Lantern Saga (2005-2011)

NỘI DUNG : Bộ truyện tổng hợp 2 series Green Lantern, Green Lantern Corps và vô số mini-series khác thuật về giai đoạn huy hoàng nhất trong lịch sử của Green Lantern pre-new 52(2005-2011). Gồm các crossover events đình đám như The Sinestro Corps War, Blackest Night, War of the Green Lanterns sẽ thay đổi vũ trụ DC mãi mãi.

Tên chương View Download
Tập 032: Green Lantern Corps #1 1,315Đang cập nhật
Tập 031: Green Lantern #20 1,498Đang cập nhật
Tập 030: Green Lantern #19 899Đang cập nhật
Tập 029: Green Lantern #18 1,372Đang cập nhật
Tập 028: Green Lantern #17 2,035Đang cập nhật
Tập 027: Green Lantern #16 1,250Đang cập nhật
Tập 026: Green Lantern #15 1,308Đang cập nhật
Tập 025: Green Lantern #14 1,454Đang cập nhật
Tập 024: Green Lantern #13 1,336Đang cập nhật
Tập 023: Green Lantern #12 1,542Đang cập nhật
Tập 022: Green Lantern #11 1,960Đang cập nhật
Tập 021: Green Lantern #10 1,111Đang cập nhật
Tập 020: Green Lantern #9 1,042Đang cập nhật
Tập 019: Green Lantern #8 1,341Đang cập nhật
Tập 018: Green Lantern #7 1,131Đang cập nhật
Tập 012: Green Lantern #6 2,018Đang cập nhật
Tập 011: Green Lantern #5 2,027Đang cập nhật
Tập 010: Green Lantern #4 2,051Đang cập nhật
Tập 009: Green Lantern #3 2,228Đang cập nhật
Tập 008: Green Lantern #2 2,347Đang cập nhật
Tập 007: Green Lantern #1 3,484Đang cập nhật
Tập 006: Green Lantern: Rebirth #6 2,615Đang cập nhật
Tập 005: Green Lantern: Rebirth #5 5,684Đang cập nhật
Tập 004: Green Lantern: Rebirth #4 2,752Đang cập nhật
Tập 003: Green Lantern: Rebirth #3 3,055Đang cập nhật
Tập 002: Green Lantern: Rebirth #2 3,187Đang cập nhật
Tập 001: Green Lantern: Rebirth #1 5,309Đang cập nhật


Facebook Vietcomic