MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Green Lantern Saga (2005-2011)

NỘI DUNG : Bộ truyện tổng hợp 2 series Green Lantern, Green Lantern Corps và vô số mini-series khác thuật về giai đoạn huy hoàng nhất trong lịch sử của Green Lantern pre-new 52(2005-2011). Gồm các crossover events đình đám như The Sinestro Corps War, Blackest Night, War of the Green Lanterns sẽ thay đổi vũ trụ DC mãi mãi.

Tên chương View Download
Tập 032: Green Lantern Corps #1 1,022Đang cập nhật
Tập 031: Green Lantern #20 1,291Đang cập nhật
Tập 030: Green Lantern #19 764Đang cập nhật
Tập 029: Green Lantern #18 1,234Đang cập nhật
Tập 028: Green Lantern #17 1,874Đang cập nhật
Tập 027: Green Lantern #16 1,121Đang cập nhật
Tập 026: Green Lantern #15 1,168Đang cập nhật
Tập 025: Green Lantern #14 1,314Đang cập nhật
Tập 024: Green Lantern #13 1,225Đang cập nhật
Tập 023: Green Lantern #12 1,397Đang cập nhật
Tập 022: Green Lantern #11 1,829Đang cập nhật
Tập 021: Green Lantern #10 993Đang cập nhật
Tập 020: Green Lantern #9 924Đang cập nhật
Tập 019: Green Lantern #8 1,203Đang cập nhật
Tập 018: Green Lantern #7 1,014Đang cập nhật
Tập 012: Green Lantern #6 1,871Đang cập nhật
Tập 011: Green Lantern #5 1,887Đang cập nhật
Tập 010: Green Lantern #4 1,860Đang cập nhật
Tập 009: Green Lantern #3 2,034Đang cập nhật
Tập 008: Green Lantern #2 2,171Đang cập nhật
Tập 007: Green Lantern #1 3,294Đang cập nhật
Tập 006: Green Lantern: Rebirth #6 2,436Đang cập nhật
Tập 005: Green Lantern: Rebirth #5 5,094Đang cập nhật
Tập 004: Green Lantern: Rebirth #4 2,590Đang cập nhật
Tập 003: Green Lantern: Rebirth #3 2,852Đang cập nhật
Tập 002: Green Lantern: Rebirth #2 2,977Đang cập nhật
Tập 001: Green Lantern: Rebirth #1 4,868Đang cập nhật


Facebook Vietcomic