MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Green Arrow (2016)

NỘI DUNG : Theo dấu vụ án buôn người vô gia cư tại Seattle, Ollie bất ngờ phát hiện sự ám muội trong chính doanh nghiệp mang danh dòng họ mình. Green Arrow sẽ dùng mọi nguồn lực mình có (đặc biệt là tiền) để tìm cho ra nhẽ vấn đề, hay sẽ dựa vào bản thân để chứng minh với Black Canary rằng đồng tiền không làm nên bản thân anh?Facebook Vietcomic