MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Doomsday Clock

NỘI DUNG : Dr. Manhattan có phải là kẻ đã thay đổi thực tại của vũ trụ DC bằng cách can thiệp vào sự kiện Flashpoint? Sự kiện crossover mà những fan DC mong đợi từ lâu cuối cùng cũng được ra mắt!

Tên chương View Download


Facebook Vietcomic