MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Detective Comics (2016)

NỘI DUNG : Một thế lực bí ẩn đang săn đuổi những quái hiệp của Gotham với đồ nghề tối tân hiện đại và một bộ óc chiến lược quân sự. Batman và Batwoman phải cùng nhau tập hợp và huấn luyện thế hệ anh hùng trẻ của Gotham chống lại mối đe dọa này.

Tên chương View Download
Tập 964: Dystopia 272Đang cập nhật
Tập 963: Utopia 428Đang cập nhật
Tập 962: Intelligence - Finale 481Đang cập nhật
Tập 961: Intelligence - Part 4 277Đang cập nhật
Tập 960: Intelligence - Part 3 1,763Đang cập nhật
Tập 959: Intelligence - Part 2 987Đang cập nhật
Tập 958: Intelligence - Part 1 1,080Đang cập nhật
Tập 957: The Wrath of Spoiler 916Đang cập nhật
Tập 954: League of Shadows - Part 4 1,023Đang cập nhật
Tập 951: League of Shadows - Part 1 1,057Đang cập nhật
Tập 950: League of Shadows 1,051Đang cập nhật
Tập 949: Batwoman Begin - Finale 880Đang cập nhật
Tập 948: Batwoman Begin - Part One 1,332Đang cập nhật


Facebook Vietcomic