MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Detective Comics (2016)

NỘI DUNG : Một thế lực bí ẩn đang săn đuổi những quái hiệp của Gotham với đồ nghề tối tân hiện đại và một bộ óc chiến lược quân sự. Batman và Batwoman phải cùng nhau tập hợp và huấn luyện thế hệ anh hùng trẻ của Gotham chống lại mối đe dọa này.

Tên chương View Download
Tập 964: Part 2 130Đang cập nhật
Tập 963: Utopia - Part 1 331Đang cập nhật
Tập 962: Intelligence - Finale 402Đang cập nhật
Tập 961: Intelligence - Part 4 238Đang cập nhật
Tập 960: Intelligence - Part 3 1,713Đang cập nhật
Tập 959: Intelligence - Part 2 941Đang cập nhật
Tập 958: Intelligence - Part 1 1,032Đang cập nhật
Tập 957: The Wrath of Spoiler 864Đang cập nhật
Tập 951: League of Shadows - Part 1 1,001Đang cập nhật
Tập 950: League of Shadows 996Đang cập nhật
Tập 949: Batwoman Begin - Finale 835Đang cập nhật
Tập 948: Batwoman Begin - Part One 1,282Đang cập nhật


Facebook Vietcomic