MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Detective Comics (2016)

NỘI DUNG : Một thế lực bí ẩn đang săn đuổi những quái hiệp của Gotham với đồ nghề tối tân hiện đại và một bộ óc chiến lược quân sự. Batman và Batwoman phải cùng nhau tập hợp và huấn luyện thế hệ anh hùng trẻ của Gotham chống lại mối đe dọa này.

Tên chương View Download
Tập 964: Dystopia 452Đang cập nhật
Tập 963: Utopia 642Đang cập nhật
Tập 962: Intelligence - Finale 610Đang cập nhật
Tập 961: Intelligence - Part 4 385Đang cập nhật
Tập 960: Intelligence - Part 3 1,857Đang cập nhật
Tập 959: Intelligence - Part 2 1,082Đang cập nhật
Tập 958: Intelligence - Part 1 1,189Đang cập nhật
Tập 957: The Wrath of Spoiler 1,023Đang cập nhật
Tập 955: League of Shadows - Part 5 1,022Đang cập nhật
Tập 954: League of Shadows - Part 4 1,145Đang cập nhật
Tập 951: League of Shadows - Part 1 1,146Đang cập nhật
Tập 950: League of Shadows 1,166Đang cập nhật
Tập 949: Batwoman Begin - Finale 963Đang cập nhật
Tập 948: Batwoman Begin - Part One 1,424Đang cập nhật


Facebook Vietcomic