MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Detective Comics (2016)

NỘI DUNG : Một thế lực bí ẩn đang săn đuổi những quái hiệp của Gotham với đồ nghề tối tân hiện đại và một bộ óc chiến lược quân sự. Batman và Batwoman phải cùng nhau tập hợp và huấn luyện thế hệ anh hùng trẻ của Gotham chống lại mối đe dọa này.

Tên chương View Download
Tập 964: Dystopia 436Đang cập nhật
Tập 963: Utopia 608Đang cập nhật
Tập 962: Intelligence - Finale 574Đang cập nhật
Tập 961: Intelligence - Part 4 364Đang cập nhật
Tập 960: Intelligence - Part 3 1,833Đang cập nhật
Tập 959: Intelligence - Part 2 1,060Đang cập nhật
Tập 958: Intelligence - Part 1 1,169Đang cập nhật
Tập 957: The Wrath of Spoiler 1,002Đang cập nhật
Tập 955: League of Shadows - Part 5 1,002Đang cập nhật
Tập 954: League of Shadows - Part 4 1,127Đang cập nhật
Tập 951: League of Shadows - Part 1 1,130Đang cập nhật
Tập 950: League of Shadows 1,151Đang cập nhật
Tập 949: Batwoman Begin - Finale 947Đang cập nhật
Tập 948: Batwoman Begin - Part One 1,408Đang cập nhật


Facebook Vietcomic