MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Detective Comics (2016)

NỘI DUNG : Một thế lực bí ẩn đang săn đuổi những quái hiệp của Gotham với đồ nghề tối tân hiện đại và một bộ óc chiến lược quân sự. Batman và Batwoman phải cùng nhau tập hợp và huấn luyện thế hệ anh hùng trẻ của Gotham chống lại mối đe dọa này.

Tên chương View Download
Tập 964: Dystopia 644Đang cập nhật
Tập 963: Utopia 875Đang cập nhật
Tập 962: Intelligence - Finale 810Đang cập nhật
Tập 961: Intelligence - Part 4 595Đang cập nhật
Tập 960: Intelligence - Part 3 2,046Đang cập nhật
Tập 959: Intelligence - Part 2 1,269Đang cập nhật
Tập 958: Intelligence - Part 1 1,383Đang cập nhật
Tập 957: The Wrath of Spoiler 1,263Đang cập nhật
Tập 956: League of Shadows - Part 6 1,130Đang cập nhật
Tập 955: League of Shadows - Part 5 1,203Đang cập nhật
Tập 954: League of Shadows - Part 4 1,334Đang cập nhật
Tập 953: League of Shadows - Part 3 1,085Đang cập nhật
Tập 952: League of Shadows - Part 2 1,128Đang cập nhật
Tập 951: League of Shadows - Part 1 1,299Đang cập nhật
Tập 950: League of Shadows 1,330Đang cập nhật
Tập 949: Batwoman Begin - Finale 1,169Đang cập nhật
Tập 948: Batwoman Begin - Part One 1,607Đang cập nhật


Facebook Vietcomic