Detective Comics (2016)
MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Detective Comics (2016)

NỘI DUNG : Một thế lực bí ẩn đang săn đuổi những quái hiệp của Gotham với đồ nghề tối tân hiện đại và một bộ óc chiến lược quân sự. Batman và Batwoman phải cùng nhau tập hợp và huấn luyện thế hệ anh hùng trẻ của Gotham chống lại mối đe dọa này.

Tên chương View Download
Tập 960: Intelligence - Part 3 1,037Đang cập nhật
Tập 959: Intelligence - Part 2 536Đang cập nhật
Tập 958: Intelligence - Part 1 606Đang cập nhật
Tập 957: The Wrath of Spoiler 462Đang cập nhật
Tập 950: League of Shadows 591Đang cập nhật
Tập 949: Batwoman Begin - Finale 511Đang cập nhật


Facebook Vietcomic