MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Detective Comics (2016)

NỘI DUNG : Một thế lực bí ẩn đang săn đuổi những quái hiệp của Gotham với đồ nghề tối tân hiện đại và một bộ óc chiến lược quân sự. Batman và Batwoman phải cùng nhau tập hợp và huấn luyện thế hệ anh hùng trẻ của Gotham chống lại mối đe dọa này.

Tên chương View Download
Tập 964: Dystopia 768Đang cập nhật
Tập 963: Utopia 1,025Đang cập nhật
Tập 962: Intelligence - Finale 959Đang cập nhật
Tập 961: Intelligence - Part 4 827Đang cập nhật
Tập 960: Intelligence - Part 3 2,224Đang cập nhật
Tập 959: Intelligence - Part 2 1,382Đang cập nhật
Tập 958: Intelligence - Part 1 1,535Đang cập nhật
Tập 957: The Wrath of Spoiler 1,440Đang cập nhật
Tập 956: League of Shadows - Part 6 1,253Đang cập nhật
Tập 955: League of Shadows - Part 5 1,323Đang cập nhật
Tập 954: League of Shadows - Part 4 1,527Đang cập nhật
Tập 953: League of Shadows - Part 3 1,203Đang cập nhật
Tập 952: League of Shadows - Part 2 1,247Đang cập nhật
Tập 951: League of Shadows - Part 1 1,416Đang cập nhật
Tập 950: League of Shadows 1,447Đang cập nhật
Tập 949: Batwoman Begin - Finale 1,286Đang cập nhật
Tập 948: Batwoman Begin - Part One 1,731Đang cập nhật


Facebook Vietcomic