MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Detective Comics (2016)

NỘI DUNG : Một thế lực bí ẩn đang săn đuổi những quái hiệp của Gotham với đồ nghề tối tân hiện đại và một bộ óc chiến lược quân sự. Batman và Batwoman phải cùng nhau tập hợp và huấn luyện thế hệ anh hùng trẻ của Gotham chống lại mối đe dọa này.

Tên chương View Download
Tập 964: Dystopia 591Đang cập nhật
Tập 963: Utopia 824Đang cập nhật
Tập 962: Intelligence - Finale 749Đang cập nhật
Tập 961: Intelligence - Part 4 540Đang cập nhật
Tập 960: Intelligence - Part 3 2,000Đang cập nhật
Tập 959: Intelligence - Part 2 1,229Đang cập nhật
Tập 958: Intelligence - Part 1 1,334Đang cập nhật
Tập 957: The Wrath of Spoiler 1,207Đang cập nhật
Tập 956: League of Shadows - Part 6 1,091Đang cập nhật
Tập 955: League of Shadows - Part 5 1,162Đang cập nhật
Tập 954: League of Shadows - Part 4 1,291Đang cập nhật
Tập 953: League of Shadows - Part 3 1,046Đang cập nhật
Tập 952: League of Shadows - Part 2 1,077Đang cập nhật
Tập 951: League of Shadows - Part 1 1,261Đang cập nhật
Tập 950: League of Shadows 1,289Đang cập nhật
Tập 949: Batwoman Begin - Finale 1,128Đang cập nhật
Tập 948: Batwoman Begin - Part One 1,564Đang cập nhật


Facebook Vietcomic