MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Detective Comics (2016)

NỘI DUNG : Một thế lực bí ẩn đang săn đuổi những quái hiệp của Gotham với đồ nghề tối tân hiện đại và một bộ óc chiến lược quân sự. Batman và Batwoman phải cùng nhau tập hợp và huấn luyện thế hệ anh hùng trẻ của Gotham chống lại mối đe dọa này.

Tên chương View Download
Tập 964: Dystopia 815Đang cập nhật
Tập 963: Utopia 1,090Đang cập nhật
Tập 962: Intelligence - Finale 1,039Đang cập nhật
Tập 961: Intelligence - Part 4 911Đang cập nhật
Tập 960: Intelligence - Part 3 2,294Đang cập nhật
Tập 959: Intelligence - Part 2 1,425Đang cập nhật
Tập 958: Intelligence - Part 1 1,585Đang cập nhật
Tập 957: The Wrath of Spoiler 1,511Đang cập nhật
Tập 956: League of Shadows - Part 6 1,297Đang cập nhật
Tập 955: League of Shadows - Part 5 1,373Đang cập nhật
Tập 954: League of Shadows - Part 4 1,577Đang cập nhật
Tập 953: League of Shadows - Part 3 1,248Đang cập nhật
Tập 952: League of Shadows - Part 2 1,302Đang cập nhật
Tập 951: League of Shadows - Part 1 1,469Đang cập nhật
Tập 950: League of Shadows 1,505Đang cập nhật
Tập 949: Batwoman Begin - Finale 1,336Đang cập nhật
Tập 948: Batwoman Begin - Part One 1,789Đang cập nhật


Facebook Vietcomic