MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Detective Comics (2016)

NỘI DUNG : Một thế lực bí ẩn đang săn đuổi những quái hiệp của Gotham với đồ nghề tối tân hiện đại và một bộ óc chiến lược quân sự. Batman và Batwoman phải cùng nhau tập hợp và huấn luyện thế hệ anh hùng trẻ của Gotham chống lại mối đe dọa này.

Tên chương View Download
Tập 964: Dystopia 487Đang cập nhật
Tập 963: Utopia 697Đang cập nhật
Tập 962: Intelligence - Finale 639Đang cập nhật
Tập 961: Intelligence - Part 4 430Đang cập nhật
Tập 960: Intelligence - Part 3 1,900Đang cập nhật
Tập 959: Intelligence - Part 2 1,118Đang cập nhật
Tập 958: Intelligence - Part 1 1,226Đang cập nhật
Tập 957: The Wrath of Spoiler 1,074Đang cập nhật
Tập 955: League of Shadows - Part 5 1,062Đang cập nhật
Tập 954: League of Shadows - Part 4 1,183Đang cập nhật
Tập 951: League of Shadows - Part 1 1,179Đang cập nhật
Tập 950: League of Shadows 1,194Đang cập nhật
Tập 949: Batwoman Begin - Finale 1,011Đang cập nhật
Tập 948: Batwoman Begin - Part One 1,462Đang cập nhật


Facebook Vietcomic