MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Detective Comics (2016)

NỘI DUNG : Một thế lực bí ẩn đang săn đuổi những quái hiệp của Gotham với đồ nghề tối tân hiện đại và một bộ óc chiến lược quân sự. Batman và Batwoman phải cùng nhau tập hợp và huấn luyện thế hệ anh hùng trẻ của Gotham chống lại mối đe dọa này.

Tên chương View Download
Tập 962: Intelligence - Finale 48Đang cập nhật
Tập 961: Intelligence - Part 4 27Đang cập nhật
Tập 960: Intelligence - Part 3 1,552Đang cập nhật
Tập 959: Intelligence - Part 2 782Đang cập nhật
Tập 958: Intelligence - Part 1 856Đang cập nhật
Tập 957: The Wrath of Spoiler 687Đang cập nhật
Tập 950: League of Shadows 822Đang cập nhật
Tập 949: Batwoman Begin - Finale 704Đang cập nhật
Tập 948: Batwoman Begin - Part One 1,116Đang cập nhật


Facebook Vietcomic