MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Detective Comics (2016)

NỘI DUNG : Một thế lực bí ẩn đang săn đuổi những quái hiệp của Gotham với đồ nghề tối tân hiện đại và một bộ óc chiến lược quân sự. Batman và Batwoman phải cùng nhau tập hợp và huấn luyện thế hệ anh hùng trẻ của Gotham chống lại mối đe dọa này.

Tên chương View Download
Tập 964: Dystopia 543Đang cập nhật
Tập 963: Utopia 773Đang cập nhật
Tập 962: Intelligence - Finale 699Đang cập nhật
Tập 961: Intelligence - Part 4 493Đang cập nhật
Tập 960: Intelligence - Part 3 1,961Đang cập nhật
Tập 959: Intelligence - Part 2 1,187Đang cập nhật
Tập 958: Intelligence - Part 1 1,290Đang cập nhật
Tập 957: The Wrath of Spoiler 1,127Đang cập nhật
Tập 956: League of Shadows - Part 6 1,055Đang cập nhật
Tập 955: League of Shadows - Part 5 1,124Đang cập nhật
Tập 954: League of Shadows - Part 4 1,252Đang cập nhật
Tập 953: League of Shadows - Part 3 1,016Đang cập nhật
Tập 952: League of Shadows - Part 2 1,036Đang cập nhật
Tập 951: League of Shadows - Part 1 1,229Đang cập nhật
Tập 950: League of Shadows 1,243Đang cập nhật
Tập 949: Batwoman Begin - Finale 1,075Đang cập nhật
Tập 948: Batwoman Begin - Part One 1,517Đang cập nhật


Facebook Vietcomic