MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Detective Comics (2016)

NỘI DUNG : Một thế lực bí ẩn đang săn đuổi những quái hiệp của Gotham với đồ nghề tối tân hiện đại và một bộ óc chiến lược quân sự. Batman và Batwoman phải cùng nhau tập hợp và huấn luyện thế hệ anh hùng trẻ của Gotham chống lại mối đe dọa này.

Tên chương View Download
Tập 964: Dystopia 724Đang cập nhật
Tập 963: Utopia 973Đang cập nhật
Tập 962: Intelligence - Finale 910Đang cập nhật
Tập 961: Intelligence - Part 4 761Đang cập nhật
Tập 960: Intelligence - Part 3 2,176Đang cập nhật
Tập 959: Intelligence - Part 2 1,347Đang cập nhật
Tập 958: Intelligence - Part 1 1,475Đang cập nhật
Tập 957: The Wrath of Spoiler 1,390Đang cập nhật
Tập 956: League of Shadows - Part 6 1,219Đang cập nhật
Tập 955: League of Shadows - Part 5 1,286Đang cập nhật
Tập 954: League of Shadows - Part 4 1,484Đang cập nhật
Tập 953: League of Shadows - Part 3 1,165Đang cập nhật
Tập 952: League of Shadows - Part 2 1,210Đang cập nhật
Tập 951: League of Shadows - Part 1 1,378Đang cập nhật
Tập 950: League of Shadows 1,413Đang cập nhật
Tập 949: Batwoman Begin - Finale 1,243Đang cập nhật
Tập 948: Batwoman Begin - Part One 1,688Đang cập nhật


Facebook Vietcomic