MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Detective Comics (2016)

NỘI DUNG : Một thế lực bí ẩn đang săn đuổi những quái hiệp của Gotham với đồ nghề tối tân hiện đại và một bộ óc chiến lược quân sự. Batman và Batwoman phải cùng nhau tập hợp và huấn luyện thế hệ anh hùng trẻ của Gotham chống lại mối đe dọa này.

Tên chương View Download
Tập 960: Intelligence - Part 3 1,445Đang cập nhật
Tập 959: Intelligence - Part 2 732Đang cập nhật
Tập 958: Intelligence - Part 1 799Đang cập nhật
Tập 957: The Wrath of Spoiler 626Đang cập nhật
Tập 950: League of Shadows 764Đang cập nhật
Tập 949: Batwoman Begin - Finale 655Đang cập nhật
Tập 948: Batwoman Begin - Part One 1,064Đang cập nhật


Facebook Vietcomic