MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Detective Comics (2016)

NỘI DUNG : Một thế lực bí ẩn đang săn đuổi những quái hiệp của Gotham với đồ nghề tối tân hiện đại và một bộ óc chiến lược quân sự. Batman và Batwoman phải cùng nhau tập hợp và huấn luyện thế hệ anh hùng trẻ của Gotham chống lại mối đe dọa này.

Tên chương View Download
Tập 964: Dystopia 680Đang cập nhật
Tập 963: Utopia 915Đang cập nhật
Tập 962: Intelligence - Finale 864Đang cập nhật
Tập 961: Intelligence - Part 4 654Đang cập nhật
Tập 960: Intelligence - Part 3 2,109Đang cập nhật
Tập 959: Intelligence - Part 2 1,301Đang cập nhật
Tập 958: Intelligence - Part 1 1,419Đang cập nhật
Tập 957: The Wrath of Spoiler 1,311Đang cập nhật
Tập 956: League of Shadows - Part 6 1,173Đang cập nhật
Tập 955: League of Shadows - Part 5 1,244Đang cập nhật
Tập 954: League of Shadows - Part 4 1,376Đang cập nhật
Tập 953: League of Shadows - Part 3 1,115Đang cập nhật
Tập 952: League of Shadows - Part 2 1,162Đang cập nhật
Tập 951: League of Shadows - Part 1 1,330Đang cập nhật
Tập 950: League of Shadows 1,360Đang cập nhật
Tập 949: Batwoman Begin - Finale 1,199Đang cập nhật
Tập 948: Batwoman Begin - Part One 1,638Đang cập nhật


Facebook Vietcomic