MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

(DCVN) Dark Nights: Death Metal

NỘI DUNG : Sự kiện định hình lại toàn bộ vũ trụ DC.
Để nắm bắt rõ sự kiện này, bạn cần tìm đọc Justice League 2018, The Infected, Hell Arisen và Doomsday ClockFacebook Vietcomic