MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

DC First: Green Lantern/Green Lantern

NỘI DUNG : Câu chuyện kể lại lần đầu tiên gặp gỡ giữa hai Green Lantern Alan Scott & Hal Jordan trong một nhiệm vụ đặc biệt có liên quan đến những Guardians of the Universe.

Tên chương View Download
DC First: Green Lantern/Green Lantern 1,471Đang cập nhật


Facebook Vietcomic