MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Dark Nights: Metal

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
19. Bats out of Hell - Part III 34,242Đang cập nhật
18. Bats out of Hell - Part II 21,035Đang cập nhật
17. Bats out of Hell - Part I 22,389Đang cập nhật
16. Batman: Lost 25,934Đang cập nhật
15. Batman: The Devastator 24,393Đang cập nhật
14. Batman: The Merciless 21,378Đang cập nhật
13. Batman: The Drowned 23,113Đang cập nhật
12. Dark Nights: Metal #3 23,705Đang cập nhật
11. Batman: The Dawnbreaker 22,904Đang cập nhật
10. Batman: The Murder Machine 23,099Đang cập nhật
9. Batman: The Red Death 27,435Đang cập nhật
8. Gotham Resistance - Finale 20,968Đang cập nhật
7. Gotham Resistance - Part. III 18,646Đang cập nhật
6. Gotham Resistance - Part. II 22,682Đang cập nhật
5. Gotham Resistance - Part. I 27,024Đang cập nhật
4. Dark Nights: Metal #2 29,510Đang cập nhật
3. Dark Nights: Metal #1 31,258Đang cập nhật
2. Dark Days: The Casting 31,701Đang cập nhật
1. Dark Days: The Forge 47,389Đang cập nhật


Facebook Vietcomic