MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Dark Nights: Metal

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
19. Bats out of Hell - Part III 40,674Đang cập nhật
18. Bats out of Hell - Part II 26,098Đang cập nhật
17. Bats out of Hell - Part I 30,463Đang cập nhật
16. Batman: Lost 32,543Đang cập nhật
15. Batman: The Devastator 33,038Đang cập nhật
14. Batman: The Merciless 29,099Đang cập nhật
13. Batman: The Drowned 30,631Đang cập nhật
12. Dark Nights: Metal #3 29,972Đang cập nhật
11. Batman: The Dawnbreaker 32,145Đang cập nhật
10. Batman: The Murder Machine 30,512Đang cập nhật
9. Batman: The Red Death 36,666Đang cập nhật
8. Gotham Resistance - Finale 26,177Đang cập nhật
7. Gotham Resistance - Part. III 23,727Đang cập nhật
6. Gotham Resistance - Part. II 29,659Đang cập nhật
5. Gotham Resistance - Part. I 34,458Đang cập nhật
4. Dark Nights: Metal #2 37,349Đang cập nhật
3. Dark Nights: Metal #1 41,673Đang cập nhật
2. Dark Days: The Casting 43,888Đang cập nhật
1. Dark Days: The Forge 68,195Đang cập nhật


Facebook Vietcomic