MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Dark Nights: Metal

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
19. Bats out of Hell - Part III 43,627Đang cập nhật
18. Bats out of Hell - Part II 28,603Đang cập nhật
17. Bats out of Hell - Part I 34,959Đang cập nhật
16. Batman: Lost 35,958Đang cập nhật
15. Batman: The Devastator 37,940Đang cập nhật
14. Batman: The Merciless 33,177Đang cập nhật
13. Batman: The Drowned 34,868Đang cập nhật
12. Dark Nights: Metal #3 33,197Đang cập nhật
11. Batman: The Dawnbreaker 36,934Đang cập nhật
10. Batman: The Murder Machine 34,331Đang cập nhật
9. Batman: The Red Death 41,654Đang cập nhật
8. Gotham Resistance - Finale 28,977Đang cập nhật
7. Gotham Resistance - Part. III 26,363Đang cập nhật
6. Gotham Resistance - Part. II 33,452Đang cập nhật
5. Gotham Resistance - Part. I 38,449Đang cập nhật
4. Dark Nights: Metal #2 41,585Đang cập nhật
3. Dark Nights: Metal #1 48,077Đang cập nhật
2. Dark Days: The Casting 51,575Đang cập nhật
1. Dark Days: The Forge 84,646Đang cập nhật


Facebook Vietcomic