MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Dark Nights: Metal

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
19. Bats out of Hell - Part III 34,908Đang cập nhật
18. Bats out of Hell - Part II 21,603Đang cập nhật
17. Bats out of Hell - Part I 23,232Đang cập nhật
16. Batman: Lost 26,778Đang cập nhật
15. Batman: The Devastator 25,286Đang cập nhật
14. Batman: The Merciless 22,081Đang cập nhật
13. Batman: The Drowned 23,759Đang cập nhật
12. Dark Nights: Metal #3 24,414Đang cập nhật
11. Batman: The Dawnbreaker 23,761Đang cập nhật
10. Batman: The Murder Machine 23,850Đang cập nhật
9. Batman: The Red Death 28,431Đang cập nhật
8. Gotham Resistance - Finale 21,558Đang cập nhật
7. Gotham Resistance - Part. III 19,176Đang cập nhật
6. Gotham Resistance - Part. II 23,396Đang cập nhật
5. Gotham Resistance - Part. I 27,842Đang cập nhật
4. Dark Nights: Metal #2 30,358Đang cập nhật
3. Dark Nights: Metal #1 32,318Đang cập nhật
2. Dark Days: The Casting 33,052Đang cập nhật
1. Dark Days: The Forge 49,732Đang cập nhật


Facebook Vietcomic