MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Dark Nights: Metal

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
19. Bats out of Hell - Part III 33,679Đang cập nhật
18. Bats out of Hell - Part II 20,600Đang cập nhật
17. Bats out of Hell - Part I 21,683Đang cập nhật
16. Batman: Lost 25,329Đang cập nhật
15. Batman: The Devastator 23,647Đang cập nhật
14. Batman: The Merciless 20,772Đang cập nhật
13. Batman: The Drowned 22,550Đang cập nhật
12. Dark Nights: Metal #3 23,194Đang cập nhật
11. Batman: The Dawnbreaker 22,238Đang cập nhật
10. Batman: The Murder Machine 22,533Đang cập nhật
9. Batman: The Red Death 26,572Đang cập nhật
8. Gotham Resistance - Finale 20,455Đang cập nhật
7. Gotham Resistance - Part. III 18,231Đang cập nhật
6. Gotham Resistance - Part. II 22,123Đang cập nhật
5. Gotham Resistance - Part. I 26,351Đang cập nhật
4. Dark Nights: Metal #2 28,798Đang cập nhật
3. Dark Nights: Metal #1 30,303Đang cập nhật
2. Dark Days: The Casting 30,622Đang cập nhật
1. Dark Days: The Forge 45,487Đang cập nhật


Facebook Vietcomic