MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Dark Nights: Metal

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
19. Bats out of Hell - Part III 30,453Đang cập nhật
18. Batman: Lost 22,716Đang cập nhật
17. Bats out of Hell - Part II 18,504Đang cập nhật
16. Batman: The Devastator 21,095Đang cập nhật
15. Bats out of Hell - Part I 19,026Đang cập nhật
14. Batman: The Merciless 18,482Đang cập nhật
13. Batman: The Drowned 20,425Đang cập nhật
12. Dark Nights: Metal #3 20,988Đang cập nhật
11. Batman: The Dawnbreaker 19,835Đang cập nhật
10. Batman: The Murder Machine 20,294Đang cập nhật
9. Batman: The Red Death 23,791Đang cập nhật
8. Gotham Resistance - Finale 18,480Đang cập nhật
7. Gotham Resistance - Part. III 16,498Đang cập nhật
6. Gotham Resistance - Part. II 20,222Đang cập nhật
5. Gotham Resistance - Part. I 23,879Đang cập nhật
4. Dark Nights: Metal #2 26,400Đang cập nhật
3. Dark Nights: Metal #1 27,086Đang cập nhật
2. Dark Days: The Casting 26,841Đang cập nhật
1. Dark Days: The Forge 38,831Đang cập nhật


Facebook Vietcomic