MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Dark Nights: Metal

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
19. Bats out of Hell - Part III 32,739Đang cập nhật
18. Bats out of Hell - Part II 19,847Đang cập nhật
17. Bats out of Hell - Part I 20,641Đang cập nhật
16. Batman: Lost 24,331Đang cập nhật
15. Batman: The Devastator 22,647Đang cập nhật
14. Batman: The Merciless 19,879Đang cập nhật
13. Batman: The Drowned 21,670Đang cập nhật
12. Dark Nights: Metal #3 22,325Đang cập nhật
11. Batman: The Dawnbreaker 21,178Đang cập nhật
10. Batman: The Murder Machine 21,607Đang cập nhật
9. Batman: The Red Death 25,406Đang cập nhật
8. Gotham Resistance - Finale 19,631Đang cập nhật
7. Gotham Resistance - Part. III 17,501Đang cập nhật
6. Gotham Resistance - Part. II 21,353Đang cập nhật
5. Gotham Resistance - Part. I 25,334Đang cập nhật
4. Dark Nights: Metal #2 27,755Đang cập nhật
3. Dark Nights: Metal #1 28,913Đang cập nhật
2. Dark Days: The Casting 28,962Đang cập nhật
1. Dark Days: The Forge 42,660Đang cập nhật


Facebook Vietcomic