MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Dark Nights: Metal

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
19. Bats out of Hell - Part III 36,903Đang cập nhật
18. Bats out of Hell - Part II 23,222Đang cập nhật
17. Bats out of Hell - Part I 25,784Đang cập nhật
16. Batman: Lost 28,983Đang cập nhật
15. Batman: The Devastator 27,942Đang cập nhật
14. Batman: The Merciless 24,428Đang cập nhật
13. Batman: The Drowned 25,894Đang cập nhật
12. Dark Nights: Metal #3 26,302Đang cập nhật
11. Batman: The Dawnbreaker 26,388Đang cập nhật
10. Batman: The Murder Machine 26,227Đang cập nhật
9. Batman: The Red Death 31,444Đang cập nhật
8. Gotham Resistance - Finale 23,192Đang cập nhật
7. Gotham Resistance - Part. III 20,824Đang cập nhật
6. Gotham Resistance - Part. II 25,418Đang cập nhật
5. Gotham Resistance - Part. I 30,163Đang cập nhật
4. Dark Nights: Metal #2 32,841Đang cập nhật
3. Dark Nights: Metal #1 35,536Đang cập nhật
2. Dark Days: The Casting 36,814Đang cập nhật
1. Dark Days: The Forge 56,170Đang cập nhật


Facebook Vietcomic