MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Dark Nights: Metal

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
19. Bats out of Hell - Part III 43,039Đang cập nhật
18. Bats out of Hell - Part II 28,072Đang cập nhật
17. Bats out of Hell - Part I 33,995Đang cập nhật
16. Batman: Lost 35,165Đang cập nhật
15. Batman: The Devastator 37,051Đang cập nhật
14. Batman: The Merciless 32,388Đang cập nhật
13. Batman: The Drowned 34,064Đang cập nhật
12. Dark Nights: Metal #3 32,609Đang cập nhật
11. Batman: The Dawnbreaker 36,126Đang cập nhật
10. Batman: The Murder Machine 33,518Đang cập nhật
9. Batman: The Red Death 40,659Đang cập nhật
8. Gotham Resistance - Finale 28,430Đang cập nhật
7. Gotham Resistance - Part. III 25,832Đang cập nhật
6. Gotham Resistance - Part. II 32,669Đang cập nhật
5. Gotham Resistance - Part. I 37,618Đang cập nhật
4. Dark Nights: Metal #2 40,770Đang cập nhật
3. Dark Nights: Metal #1 46,872Đang cập nhật
2. Dark Days: The Casting 50,078Đang cập nhật
1. Dark Days: The Forge 81,574Đang cập nhật


Facebook Vietcomic