MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Dark Nights: Metal

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
19. Bats out of Hell - Part III 42,010Đang cập nhật
18. Bats out of Hell - Part II 27,172Đang cập nhật
17. Bats out of Hell - Part I 32,551Đang cập nhật
16. Batman: Lost 34,026Đang cập nhật
15. Batman: The Devastator 35,189Đang cập nhật
14. Batman: The Merciless 31,108Đang cập nhật
13. Batman: The Drowned 32,688Đang cập nhật
12. Dark Nights: Metal #3 31,584Đang cập nhật
11. Batman: The Dawnbreaker 34,639Đang cập nhật
10. Batman: The Murder Machine 32,260Đang cập nhật
9. Batman: The Red Death 39,123Đang cập nhật
8. Gotham Resistance - Finale 27,493Đang cập nhật
7. Gotham Resistance - Part. III 24,993Đang cập nhật
6. Gotham Resistance - Part. II 31,486Đang cập nhật
5. Gotham Resistance - Part. I 36,284Đang cập nhật
4. Dark Nights: Metal #2 39,462Đang cập nhật
3. Dark Nights: Metal #1 44,737Đang cập nhật
2. Dark Days: The Casting 47,769Đang cập nhật
1. Dark Days: The Forge 76,963Đang cập nhật


Facebook Vietcomic