MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Dark Nights: Metal

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
19. Bats out of Hell - Part III 40,949Đang cập nhật
18. Bats out of Hell - Part II 26,334Đang cập nhật
17. Bats out of Hell - Part I 30,969Đang cập nhật
16. Batman: Lost 32,848Đang cập nhật
15. Batman: The Devastator 33,510Đang cập nhật
14. Batman: The Merciless 29,556Đang cập nhật
13. Batman: The Drowned 31,146Đang cập nhật
12. Dark Nights: Metal #3 30,316Đang cập nhật
11. Batman: The Dawnbreaker 32,657Đang cập nhật
10. Batman: The Murder Machine 30,891Đang cập nhật
9. Batman: The Red Death 37,236Đang cập nhật
8. Gotham Resistance - Finale 26,400Đang cập nhật
7. Gotham Resistance - Part. III 23,971Đang cập nhật
6. Gotham Resistance - Part. II 30,087Đang cập nhật
5. Gotham Resistance - Part. I 34,849Đang cập nhật
4. Dark Nights: Metal #2 37,806Đang cập nhật
3. Dark Nights: Metal #1 42,233Đang cập nhật
2. Dark Days: The Casting 44,583Đang cập nhật
1. Dark Days: The Forge 70,154Đang cập nhật


Facebook Vietcomic