MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Dark Nights: Metal

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
19. Bats out of Hell - Part III 38,188Đang cập nhật
18. Bats out of Hell - Part II 24,089Đang cập nhật
17. Bats out of Hell - Part I 27,174Đang cập nhật
16. Batman: Lost 30,149Đang cập nhật
15. Batman: The Devastator 29,550Đang cập nhật
14. Batman: The Merciless 25,955Đang cập nhật
13. Batman: The Drowned 27,309Đang cập nhật
12. Dark Nights: Metal #3 27,273Đang cập nhật
11. Batman: The Dawnbreaker 28,184Đang cập nhật
10. Batman: The Murder Machine 27,530Đang cập nhật
9. Batman: The Red Death 32,939Đang cập nhật
8. Gotham Resistance - Finale 24,038Đang cập nhật
7. Gotham Resistance - Part. III 21,626Đang cập nhật
6. Gotham Resistance - Part. II 26,696Đang cập nhật
5. Gotham Resistance - Part. I 31,350Đang cập nhật
4. Dark Nights: Metal #2 34,079Đang cập nhật
3. Dark Nights: Metal #1 37,101Đang cập nhật
2. Dark Days: The Casting 38,639Đang cập nhật
1. Dark Days: The Forge 59,164Đang cập nhật


Facebook Vietcomic