MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Dark Nights: Metal

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
19. Bats out of Hell - Part III 39,958Đang cập nhật
18. Bats out of Hell - Part II 25,549Đang cập nhật
17. Bats out of Hell - Part I 29,424Đang cập nhật
16. Batman: Lost 31,860Đang cập nhật
15. Batman: The Devastator 31,930Đang cập nhật
14. Batman: The Merciless 28,191Đang cập nhật
13. Batman: The Drowned 29,644Đang cập nhật
12. Dark Nights: Metal #3 29,133Đang cập nhật
11. Batman: The Dawnbreaker 31,018Đang cập nhật
10. Batman: The Murder Machine 29,666Đang cập nhật
9. Batman: The Red Death 35,596Đang cập nhật
8. Gotham Resistance - Finale 25,617Đang cập nhật
7. Gotham Resistance - Part. III 23,126Đang cập nhật
6. Gotham Resistance - Part. II 28,848Đang cập nhật
5. Gotham Resistance - Part. I 33,620Đang cập nhật
4. Dark Nights: Metal #2 36,444Đang cập nhật
3. Dark Nights: Metal #1 40,405Đang cập nhật
2. Dark Days: The Casting 42,488Đang cập nhật
1. Dark Days: The Forge 65,710Đang cập nhật


Facebook Vietcomic