MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Dark Nights: Metal

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
19. Bats out of Hell - Part III 41,243Đang cập nhật
18. Bats out of Hell - Part II 26,558Đang cập nhật
17. Bats out of Hell - Part I 31,500Đang cập nhật
16. Batman: Lost 33,129Đang cập nhật
15. Batman: The Devastator 34,063Đang cập nhật
14. Batman: The Merciless 30,026Đang cập nhật
13. Batman: The Drowned 31,641Đang cập nhật
12. Dark Nights: Metal #3 30,627Đang cập nhật
11. Batman: The Dawnbreaker 33,327Đang cập nhật
10. Batman: The Murder Machine 31,267Đang cập nhật
9. Batman: The Red Death 37,808Đang cập nhật
8. Gotham Resistance - Finale 26,650Đang cập nhật
7. Gotham Resistance - Part. III 24,198Đang cập nhật
6. Gotham Resistance - Part. II 30,541Đang cập nhật
5. Gotham Resistance - Part. I 35,232Đang cập nhật
4. Dark Nights: Metal #2 38,178Đang cập nhật
3. Dark Nights: Metal #1 42,856Đang cập nhật
2. Dark Days: The Casting 45,367Đang cập nhật
1. Dark Days: The Forge 72,505Đang cập nhật


Facebook Vietcomic