MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Dark Nights: Metal

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
19. Bats out of Hell - Part III 37,687Đang cập nhật
18. Bats out of Hell - Part II 23,772Đang cập nhật
17. Bats out of Hell - Part I 26,644Đang cập nhật
16. Batman: Lost 29,760Đang cập nhật
15. Batman: The Devastator 28,959Đang cập nhật
14. Batman: The Merciless 25,419Đang cập nhật
13. Batman: The Drowned 26,777Đang cập nhật
12. Dark Nights: Metal #3 26,963Đang cập nhật
11. Batman: The Dawnbreaker 27,531Đang cập nhật
10. Batman: The Murder Machine 27,053Đang cập nhật
9. Batman: The Red Death 32,458Đang cập nhật
8. Gotham Resistance - Finale 23,753Đang cập nhật
7. Gotham Resistance - Part. III 21,361Đang cập nhật
6. Gotham Resistance - Part. II 26,185Đang cập nhật
5. Gotham Resistance - Part. I 30,929Đang cập nhật
4. Dark Nights: Metal #2 33,605Đang cập nhật
3. Dark Nights: Metal #1 36,563Đang cập nhật
2. Dark Days: The Casting 37,971Đang cập nhật
1. Dark Days: The Forge 58,112Đang cập nhật


Facebook Vietcomic