MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Dark Nights: Metal

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
19. Bats out of Hell - Part III 8,221Đang cập nhật
18. Batman Lost 10,151Đang cập nhật
17. Bats out of Hell - Part II 8,124Đang cập nhật
16. Batman: The Devastator 11,091Đang cập nhật
15. Bats out of Hell - Part I 8,534Đang cập nhật
14. Batman: The Merciless 10,021Đang cập nhật
013.Batman The Drowned 11,076Đang cập nhật
12.Dark Nights Metal #03 10,881Đang cập nhật
11.Gotham Resistance - Final 10,345Đang cập nhật
10.Batman The Dawnbreaker 11,979Đang cập nhật
09.Gotham Resistance - Part 03 9,173Đang cập nhật
08.Batman The Murder Machine 12,376Đang cập nhật
07.Batman The Red Death 14,574Đang cập nhật
06.Gotham Resistance - Part 02 12,512Đang cập nhật
05.Gotham Resistance - Part 01 14,213Đang cập nhật
04.Dark Nights Metal #02 17,404Đang cập nhật
03.Dark Nights Metal #01 17,598Đang cập nhật
02.Dark Days: The Casting #01 18,756Đang cập nhật
01.Dark Days: The Forge #01 25,352Đang cập nhật


Facebook Vietcomic