MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Dark Nights: Metal

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
19. Bats out of Hell - Part III 38,897Đang cập nhật
18. Bats out of Hell - Part II 24,662Đang cập nhật
17. Bats out of Hell - Part I 28,093Đang cập nhật
16. Batman: Lost 30,852Đang cập nhật
15. Batman: The Devastator 30,526Đang cập nhật
14. Batman: The Merciless 26,801Đang cập nhật
13. Batman: The Drowned 28,241Đang cập nhật
12. Dark Nights: Metal #3 27,953Đang cập nhật
11. Batman: The Dawnbreaker 29,307Đang cập nhật
10. Batman: The Murder Machine 28,352Đang cập nhật
9. Batman: The Red Death 33,892Đang cập nhật
8. Gotham Resistance - Finale 24,634Đang cập nhật
7. Gotham Resistance - Part. III 22,183Đang cập nhật
6. Gotham Resistance - Part. II 27,572Đang cập nhật
5. Gotham Resistance - Part. I 32,246Đang cập nhật
4. Dark Nights: Metal #2 34,947Đang cập nhật
3. Dark Nights: Metal #1 38,349Đang cập nhật
2. Dark Days: The Casting 40,018Đang cập nhật
1. Dark Days: The Forge 61,449Đang cập nhật


Facebook Vietcomic