MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Dark Nights: Metal

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
19. Bats out of Hell - Part III 35,753Đang cập nhật
18. Bats out of Hell - Part II 22,244Đang cập nhật
17. Bats out of Hell - Part I 24,279Đang cập nhật
16. Batman: Lost 27,630Đang cập nhật
15. Batman: The Devastator 26,326Đang cập nhật
14. Batman: The Merciless 22,986Đang cập nhật
13. Batman: The Drowned 24,521Đang cập nhật
12. Dark Nights: Metal #3 25,195Đang cập nhật
11. Batman: The Dawnbreaker 24,752Đang cập nhật
10. Batman: The Murder Machine 24,737Đang cập nhật
9. Batman: The Red Death 29,554Đang cập nhật
8. Gotham Resistance - Finale 22,178Đang cập nhật
7. Gotham Resistance - Part. III 19,791Đang cập nhật
6. Gotham Resistance - Part. II 24,190Đang cập nhật
5. Gotham Resistance - Part. I 28,732Đang cập nhật
4. Dark Nights: Metal #2 31,318Đang cập nhật
3. Dark Nights: Metal #1 33,489Đang cập nhật
2. Dark Days: The Casting 34,396Đang cập nhật
1. Dark Days: The Forge 51,992Đang cập nhật


Facebook Vietcomic