Dark Nights: Metal
MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Dark Nights: Metal

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
19. Bats out of Hell - Part III 17,529Đang cập nhật
18. Batman Lost 16,022Đang cập nhật
17. Bats out of Hell - Part II 13,032Đang cập nhật
16. Batman: The Devastator 16,530Đang cập nhật
15. Bats out of Hell - Part I 13,763Đang cập nhật
14. Batman: The Merciless 15,007Đang cập nhật
013.Batman The Drowned 16,710Đang cập nhật
12.Dark Nights Metal #03 16,949Đang cập nhật
11.Gotham Resistance - Final 15,297Đang cập nhật
10.Batman The Dawnbreaker 16,884Đang cập nhật
09.Gotham Resistance - Part 03 13,882Đang cập nhật
08.Batman The Murder Machine 17,377Đang cập nhật
07.Batman The Red Death 20,200Đang cập nhật
06.Gotham Resistance - Part 02 17,457Đang cập nhật
05.Gotham Resistance - Part 01 20,244Đang cập nhật
04.Dark Nights Metal #02 23,144Đang cập nhật
03.Dark Nights Metal #01 22,691Đang cập nhật
02.Dark Days: The Casting #01 22,148Đang cập nhật
01.Dark Days: The Forge #01 31,016Đang cập nhật


Facebook Vietcomic