MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Dark Nights: Metal

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
19. Bats out of Hell - Part III 42,574Đang cập nhật
18. Bats out of Hell - Part II 27,646Đang cập nhật
17. Bats out of Hell - Part I 33,329Đang cập nhật
16. Batman: Lost 34,701Đang cập nhật
15. Batman: The Devastator 36,500Đang cập nhật
14. Batman: The Merciless 31,732Đang cập nhật
13. Batman: The Drowned 33,397Đang cập nhật
12. Dark Nights: Metal #3 32,101Đang cập nhật
11. Batman: The Dawnbreaker 35,520Đang cập nhật
10. Batman: The Murder Machine 32,938Đang cập nhật
9. Batman: The Red Death 39,973Đang cập nhật
8. Gotham Resistance - Finale 28,031Đang cập nhật
7. Gotham Resistance - Part. III 25,449Đang cập nhật
6. Gotham Resistance - Part. II 32,092Đang cập nhật
5. Gotham Resistance - Part. I 36,995Đang cập nhật
4. Dark Nights: Metal #2 40,173Đang cập nhật
3. Dark Nights: Metal #1 45,915Đang cập nhật
2. Dark Days: The Casting 49,087Đang cập nhật
1. Dark Days: The Forge 79,594Đang cập nhật


Facebook Vietcomic