MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

[COMVEL] X-men: God Loves Man Kills

NỘI DUNG :

Những người chống lại dị nhân, đứng đầu bởi tên độc tài Stryker với cái tên “Những kẻ thanh trừng” đang xây dựng một lực lượng ngầm nhằm quét sạch toàn bộ dị nhân. Đội X-Men sẽ phải chống lại một thế lực mạnh mà họ chưa từng biết và điều này có giá bằng cả mạng sống.

 

Tên chương View Download
Chương 004 219Đang cập nhật
Chương 003 104Đang cập nhật
Chương 002 113Đang cập nhật
Chương 001 195Đang cập nhật


Facebook Vietcomic