MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

[COMVEL] X-MEN (2019)

NỘI DUNG : Bản dịch là sự hợp tác giữa COMVEL và X-men Việt Nam.
Các X-men đang tiến vào một bình minh đầy mới mẻ, một thế giới với những giới hạn cũ đã bị phá bỏ... Nhưng ở đâu đó trong cái thế giới đó, những nỗi sợ hãi và căm ghét cũ kỹ vẫn còn tồn tại. Vài công việc cũ vẫn còn dang dở, vài kẻ thù cũ vẫn chưa từ bỏ mưu

Tên chương View Download
TẬP 9: TRỨNG VUA 523Đang cập nhật
TẬP 8: BẦY ĐÀN 338Đang cập nhật
TẬP 7: SINH TỬ 370Đang cập nhật
TẬP 6; NHÀ TIÊN TRI 349Đang cập nhật
TẬP 5: TIẾN VÀO THE VAULT 299Đang cập nhật
TẬP 4: KINH TẾ TOÀN CẦU 312Đang cập nhật
TẬP 3: HORDECULTURE 1,114Đang cập nhật
TẬP 2: KẺ TRIỆU HỒI 1,013Đang cập nhật
TẬP 1: THÁI BÌNH KRAKOA 1,774Đang cập nhật


Facebook Vietcomic