MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

[COMVEL] X-MEN (2019)

NỘI DUNG : Bản dịch là sự hợp tác giữa COMVEL và X-men Việt Nam.
Các X-men đang tiến vào một bình minh đầy mới mẻ, một thế giới với những giới hạn cũ đã bị phá bỏ... Nhưng ở đâu đó trong cái thế giới đó, những nỗi sợ hãi và căm ghét cũ kỹ vẫn còn tồn tại. Vài công việc cũ vẫn còn dang dở, vài kẻ thù cũ vẫn chưa từ bỏ mưu

Tên chương View Download
TẬP 9: TRỨNG VUA 869Đang cập nhật
TẬP 8: BẦY ĐÀN 499Đang cập nhật
TẬP 7: SINH TỬ 567Đang cập nhật
TẬP 6; NHÀ TIÊN TRI 479Đang cập nhật
TẬP 5: TIẾN VÀO THE VAULT 451Đang cập nhật
TẬP 4: KINH TẾ TOÀN CẦU 480Đang cập nhật
TẬP 3: HORDECULTURE 1,256Đang cập nhật
TẬP 2: KẺ TRIỆU HỒI 1,173Đang cập nhật
TẬP 1: THÁI BÌNH KRAKOA 2,209Đang cập nhật


Facebook Vietcomic