MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

[COMVEL] X-FORCE

NỘI DUNG : Một dự án hợp tác giữa COMVEL và X-men Việt Nam.

Trong bình minh mới của loài mutant, Krakoa vừa là nơi trú ngụ vừa là pháo đài bảo vệ cho sự an toàn của họ. Một tương lai mà những đứa trẻ mutant có thể thừa hưởng một cuộc sống hạnh phúc và an toàn đang ở ngay trước mắt... nhưng chúng vẫn chưa đến được nơi đó.   

Tên chương View Download
10. TẬP 10: KHU RỪNG CHẾT CHÓC 1,137Đang cập nhật
8. TÂP 8: TRÒ CHƠI DOMINO 698Đang cập nhật
7. TẬP 7: DOMINO ĐỔ 504Đang cập nhật
6. TÌNH BÁO 457Đang cập nhật
4. TẬP 4: LỢI NHUẬN MÁU 532Đang cập nhật
3. TẬP 3: CHIẾC CHÌA XƯƠNG 1,055Đang cập nhật
2. TẬP 2: THANH KIẾM DAMOCLES 1,260Đang cập nhật
1. TẬP 1: SÂN SĂN 1,889Đang cập nhật


Facebook Vietcomic