MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

[COMVEL] X-FORCE

NỘI DUNG : Một dự án hợp tác giữa COMVEL và X-men Việt Nam.

Trong bình minh mới của loài mutant, Krakoa vừa là nơi trú ngụ vừa là pháo đài bảo vệ cho sự an toàn của họ. Một tương lai mà những đứa trẻ mutant có thể thừa hưởng một cuộc sống hạnh phúc và an toàn đang ở ngay trước mắt... nhưng chúng vẫn chưa đến được nơi đó.   

Tên chương View Download
3. TẬP 3: CHIẾC CHÌA XƯƠNG 436Đang cập nhật
2. TẬP 2: THANH KIẾM DAMOCLES 495Đang cập nhật
1. TẬP 1: SÂN SĂN 584Đang cập nhật


Facebook Vietcomic