MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

[COMVEL] SỰ KIỆN X OF SWORDS

NỘI DUNG : Thành trì sụp đổ, các đạo quân có kẻ ngã xuống có kẻ vùng lên, bánh xe số phận vẫn không ngừng xoay chuyển. Những lá bài đã được rút, tương lai đang nắm giữ điều gì?
Với thanh kiếm trong tay, và trọng trách nặng nề trên vai mình, mười đấu sỹ sẽ quyết định số mệnh cho vùng đất và toàn bộ thần dân của họ. Giương kiếm lên!   
                

Tên chương View Download
22. X of Swords: Destruction 1,739Đang cập nhật
21. Excalibur #15 751Đang cập nhật
20. X-men #15 727Đang cập nhật
19. Cable #6 683Đang cập nhật
18. Hellions #6 629Đang cập nhật
17. X-Force #14 549Đang cập nhật
16. Wolverine #7 643Đang cập nhật
15. Excalibur #14 624Đang cập nhật
14. Marauders #15 633Đang cập nhật
13. Marauders #14 781Đang cập nhật
12. X-men #14 712Đang cập nhật
11. X of Swords: Stasis 910Đang cập nhật
10. X-men #13 743Đang cập nhật
9. Excalibur #13 629Đang cập nhật
8. Cable #5 675Đang cập nhật
7. New Mutants #13 768Đang cập nhật
6. Hellions #5 676Đang cập nhật
5. Marauders #13 881Đang cập nhật
4. X-force #13 714Đang cập nhật
3. Wolverine #6 1,097Đang cập nhật
2. X-Factor #4 1,379Đang cập nhật
1. X of Swords: Creation 3,241Đang cập nhật


Facebook Vietcomic