MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

[COMVEL] SỰ KIỆN X OF SWORDS

NỘI DUNG : Thành trì sụp đổ, các đạo quân có kẻ ngã xuống có kẻ vùng lên, bánh xe số phận vẫn không ngừng xoay chuyển. Những lá bài đã được rút, tương lai đang nắm giữ điều gì?
Với thanh kiếm trong tay, và trọng trách nặng nề trên vai mình, mười đấu sỹ sẽ quyết định số mệnh cho vùng đất và toàn bộ thần dân của họ. Giương kiếm lên!   
                

Tên chương View Download
10. X-men #13 132Đang cập nhật
9. Excalibur #13 114Đang cập nhật
8. Cable #5 129Đang cập nhật
7. New Mutants #13 136Đang cập nhật
6. Hellions #5 168Đang cập nhật
5. Marauders #13 242Đang cập nhật
4. X-force #13 199Đang cập nhật
3. Wolverine #6 201Đang cập nhật
2. X-Factor #4 353Đang cập nhật
1. X of Swords: Creation 728Đang cập nhật


Facebook Vietcomic