MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

[COMVEL] SỰ KIỆN X OF SWORDS

NỘI DUNG : Thành trì sụp đổ, các đạo quân có kẻ ngã xuống có kẻ vùng lên, bánh xe số phận vẫn không ngừng xoay chuyển. Những lá bài đã được rút, tương lai đang nắm giữ điều gì?
Với thanh kiếm trong tay, và trọng trách nặng nề trên vai mình, mười đấu sỹ sẽ quyết định số mệnh cho vùng đất và toàn bộ thần dân của họ. Giương kiếm lên!   
                

Tên chương View Download
22. X of Swords: Destruction 1,583Đang cập nhật
21. Excalibur #15 686Đang cập nhật
20. X-men #15 624Đang cập nhật
19. Cable #6 622Đang cập nhật
18. Hellions #6 595Đang cập nhật
17. X-Force #14 515Đang cập nhật
16. Wolverine #7 607Đang cập nhật
15. Excalibur #14 592Đang cập nhật
14. Marauders #15 602Đang cập nhật
13. Marauders #14 706Đang cập nhật
12. X-men #14 665Đang cập nhật
11. X of Swords: Stasis 859Đang cập nhật
10. X-men #13 687Đang cập nhật
9. Excalibur #13 600Đang cập nhật
8. Cable #5 597Đang cập nhật
7. New Mutants #13 660Đang cập nhật
6. Hellions #5 648Đang cập nhật
5. Marauders #13 825Đang cập nhật
4. X-force #13 676Đang cập nhật
3. Wolverine #6 1,011Đang cập nhật
2. X-Factor #4 1,303Đang cập nhật
1. X of Swords: Creation 3,044Đang cập nhật


Facebook Vietcomic