MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

[COMVEL] SỰ KIỆN X OF SWORDS

NỘI DUNG : Thành trì sụp đổ, các đạo quân có kẻ ngã xuống có kẻ vùng lên, bánh xe số phận vẫn không ngừng xoay chuyển. Những lá bài đã được rút, tương lai đang nắm giữ điều gì?
Với thanh kiếm trong tay, và trọng trách nặng nề trên vai mình, mười đấu sỹ sẽ quyết định số mệnh cho vùng đất và toàn bộ thần dân của họ. Giương kiếm lên!   
                

Tên chương View Download
22. X of Swords: Destruction 1,051Đang cập nhật
21. Excalibur #15 516Đang cập nhật
20. X-men #15 464Đang cập nhật
19. Cable #6 461Đang cập nhật
18. Hellions #6 367Đang cập nhật
17. X-Force #14 407Đang cập nhật
16. Wolverine #7 480Đang cập nhật
15. Excalibur #14 484Đang cập nhật
14. Marauders #15 476Đang cập nhật
13. Marauders #14 525Đang cập nhật
12. X-men #14 523Đang cập nhật
11. X of Swords: Stasis 721Đang cập nhật
10. X-men #13 542Đang cập nhật
9. Excalibur #13 479Đang cập nhật
8. Cable #5 456Đang cập nhật
7. New Mutants #13 470Đang cập nhật
6. Hellions #5 539Đang cập nhật
5. Marauders #13 634Đang cập nhật
4. X-force #13 565Đang cập nhật
3. Wolverine #6 669Đang cập nhật
2. X-Factor #4 964Đang cập nhật
1. X of Swords: Creation 2,364Đang cập nhật


Facebook Vietcomic