MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

[COMVEL] SỰ KIỆN X OF SWORDS

NỘI DUNG : Thành trì sụp đổ, các đạo quân có kẻ ngã xuống có kẻ vùng lên, bánh xe số phận vẫn không ngừng xoay chuyển. Những lá bài đã được rút, tương lai đang nắm giữ điều gì?
Với thanh kiếm trong tay, và trọng trách nặng nề trên vai mình, mười đấu sỹ sẽ quyết định số mệnh cho vùng đất và toàn bộ thần dân của họ. Giương kiếm lên!   
                

Tên chương View Download
22. X of Swords: Destruction 633Đang cập nhật
21. Excalibur #15 382Đang cập nhật
20. X-men #15 348Đang cập nhật
19. Cable #6 387Đang cập nhật
18. Hellions #6 279Đang cập nhật
17. X-Force #14 318Đang cập nhật
16. Wolverine #7 400Đang cập nhật
15. Excalibur #14 393Đang cập nhật
14. Marauders #15 389Đang cập nhật
13. Marauders #14 432Đang cập nhật
12. X-men #14 407Đang cập nhật
11. X of Swords: Stasis 591Đang cập nhật
10. X-men #13 446Đang cập nhật
9. Excalibur #13 397Đang cập nhật
8. Cable #5 375Đang cập nhật
7. New Mutants #13 389Đang cập nhật
6. Hellions #5 456Đang cập nhật
5. Marauders #13 543Đang cập nhật
4. X-force #13 471Đang cập nhật
3. Wolverine #6 570Đang cập nhật
2. X-Factor #4 807Đang cập nhật
1. X of Swords: Creation 1,955Đang cập nhật


Facebook Vietcomic