MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

[COMVEL] SỰ KIỆN X OF SWORDS

NỘI DUNG : Thành trì sụp đổ, các đạo quân có kẻ ngã xuống có kẻ vùng lên, bánh xe số phận vẫn không ngừng xoay chuyển. Những lá bài đã được rút, tương lai đang nắm giữ điều gì?
Với thanh kiếm trong tay, và trọng trách nặng nề trên vai mình, mười đấu sỹ sẽ quyết định số mệnh cho vùng đất và toàn bộ thần dân của họ. Giương kiếm lên!   
                

Tên chương View Download
22. X of Swords: Destruction 1,366Đang cập nhật
21. Excalibur #15 631Đang cập nhật
20. X-men #15 559Đang cập nhật
19. Cable #6 545Đang cập nhật
18. Hellions #6 496Đang cập nhật
17. X-Force #14 479Đang cập nhật
16. Wolverine #7 562Đang cập nhật
15. Excalibur #14 555Đang cập nhật
14. Marauders #15 560Đang cập nhật
13. Marauders #14 630Đang cập nhật
12. X-men #14 619Đang cập nhật
11. X of Swords: Stasis 816Đang cập nhật
10. X-men #13 619Đang cập nhật
9. Excalibur #13 562Đang cập nhật
8. Cable #5 534Đang cập nhật
7. New Mutants #13 563Đang cập nhật
6. Hellions #5 611Đang cập nhật
5. Marauders #13 761Đang cập nhật
4. X-force #13 641Đang cập nhật
3. Wolverine #6 876Đang cập nhật
2. X-Factor #4 1,135Đang cập nhật
1. X of Swords: Creation 2,802Đang cập nhật


Facebook Vietcomic