MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

[COMVEL] FALLEN ANGLE

NỘI DUNG : Một dự án hợp tác giữa Comvel và X-men Việt Nam.

Chốn thiên đường Krakoa đang mang đến hòa bình và niềm hạnh phúc cho loài mutant. Nhưng với một số người, thiên đường lại là chốn mà họ không thuộc về... Họ nghe thấy tiếng trống trận và giục mình vào một cuộc chiến tranh mới.

 

Tên chương View Download
6. TẬP 6: KẾT LUẬN 537Đang cập nhật
5. TẬP 5: SƯ PHỤ 258Đang cập nhật
4. TẬP 4: SINH/TỬ 224Đang cập nhật
3. TẬP 3: MỔ BỤNG 721Đang cập nhật
2. TẬP 2: ĐOẢN KIẾM 1,024Đang cập nhật
1. TẬP 1: VÕ SỸ ĐẠO 1,297Đang cập nhật


Facebook Vietcomic