MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

[COMVEL] FALLEN ANGLE

NỘI DUNG : Một dự án hợp tác giữa Comvel và X-men Việt Nam.

Chốn thiên đường Krakoa đang mang đến hòa bình và niềm hạnh phúc cho loài mutant. Nhưng với một số người, thiên đường lại là chốn mà họ không thuộc về... Họ nghe thấy tiếng trống trận và giục mình vào một cuộc chiến tranh mới.

 

Tên chương View Download
6. TẬP 6: KẾT LUẬN 96Đang cập nhật
5. TẬP 5: SƯ PHỤ 81Đang cập nhật
4. TẬP 4: SINH/TỬ 69Đang cập nhật
3. TẬP 3: MỔ BỤNG 502Đang cập nhật
2. TẬP 2: ĐOẢN KIẾM 662Đang cập nhật
1. TẬP 1: VÕ SỸ ĐẠO 880Đang cập nhật


Facebook Vietcomic