MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

[COMVEL] DCeased: Hope At World's End

NỘI DUNG : Phần ngoại truyện của DCeased.
Ủng hộ nhóm dịch tại https://www.facebook.com/comvelcomic/

Tên chương View Download
CHƯƠNG 15 (HẾT) 169Đang cập nhật
CHƯƠNG 14 172Đang cập nhật
CHƯƠNG 13 213Đang cập nhật
CHƯƠNG 12 251Đang cập nhật
CHƯƠNG 11 392Đang cập nhật
CHƯƠNG 10 298Đang cập nhật
CHƯƠNG 09 394Đang cập nhật
CHƯƠNG 08 421Đang cập nhật
CHƯƠNG 07 569Đang cập nhật
CHƯƠNG 06 515Đang cập nhật
CHƯƠNG 05 733Đang cập nhật
CHƯƠNG 04 639Đang cập nhật
CHƯƠNG 03 738Đang cập nhật
CHƯƠNG 02 830Đang cập nhật
CHƯƠNG 01 1,057Đang cập nhật


Facebook Vietcomic