MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

[COMVEL] DCeased: Dead Planet

NỘI DUNG : Phần tiếp theo của sự kiện DCeased. Năm năm sau thảm họa, nhận được tín hiệu bất ngờ từ Cyborg, Justice League đã trở về hành tinh chết chóc của mình để cứu người đồng đội.
Ủng hộ nhóm dịch tại https://www.facebook.com/comvelcomic

Tên chương View Download
CHƯƠNG 07 (HẾT) 1,406Đang cập nhật
CHƯƠNG 06 1,001Đang cập nhật
CHƯƠNG 05 1,102Đang cập nhật
CHƯƠNG 04 1,150Đang cập nhật
CHƯƠNG 03 1,452Đang cập nhật
CHƯƠNG 02 1,665Đang cập nhật
CHƯƠNG 01 2,357Đang cập nhật


Facebook Vietcomic