MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

[COMVEL] DCeased: Dead Planet

NỘI DUNG : Phần tiếp theo của sự kiện DCeased. Năm năm sau thảm họa, nhận được tín hiệu bất ngờ từ Cyborg, Justice League đã trở về hành tinh chết chóc của mình để cứu người đồng đội.
Ủng hộ nhóm dịch tại https://www.facebook.com/comvelcomic

Tên chương View Download
CHƯƠNG 04 157Đang cập nhật
CHƯƠNG 03 452Đang cập nhật
CHƯƠNG 02 663Đang cập nhật
CHƯƠNG 01 917Đang cập nhật


Facebook Vietcomic