MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

[COMVEL] BATMAN: YEAR ONE

NỘI DUNG : Ủng hộ nhóm dịch tại https://www.facebook.com/comvelcomic

Tên chương View Download
CHƯƠNG 004 (HẾT) 93Đang cập nhật
CHƯƠNG 003 85Đang cập nhật
Chương 002 803Đang cập nhật
Chương 001 1,290Đang cập nhật


Facebook Vietcomic