MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

[COMVEL] BATMAN: THE CULT

NỘI DUNG :

Batman bỗng khám phá ra bản thân là tù nhân của giáo phái bí ẩn do Deacon Joseph Blackfire lãnh đạo. Nhưng thay vì triệt tiêu anh, thì chúng bắt đầu những kế hoạch phá vỡ ý chí... khiến Batman phục tùng vào hàng ngũ!

Bản dịch thuộc về COMVEL

Tên chương View Download
Chương 1: Thử thách 548Đang cập nhật


Facebook Vietcomic